Yrkeshögskolan startar kortutbildningar!

Yrkeshögskolan startar kortutbildningar!

Till följd av den pandemi som drabbat världen har svenska Myndigheten för yrkeshögskolan nu beslutat att införa Yrkeshögskoleprogram och kurser för att snabbutbilda rätt kompetens. Mängden utbildningstillfällen vid yrkeshögskolan har tidigare varit cirka 3 000 platser men i och med den rådande situationen och den akuta bristen på utbildad kompetens öppnas nu 7 000 utbildningsplatser inom yrkeshögskolan. Det handlar om ett hundratal olika utbildningar inom skilda områden, där flest beviljats inom Teknik och tillverkning samt Data/IT. Alla kortutbildningar är mellan en vecka och ett halvår långa men den genomsnittliga utbildningslängden är 5–6 veckor.

De nya kortutbildningarna är till för att dels ge möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom olika områden, dels för att ge ny kunskap och kompetens för människor som vill byta karriärväg och kunna ta nya jobb. Utbildningarna får startas hos utbildningsanordnarna snarast möjligt. Mer information finns hos myh.se.

 

Källor: Myh.se