Unga skriver för dåligt!

Unga skriver för dåligt!

Hur viktigt är det egentligen att kunna uttrycka dig korrekt i skrift när du söker jobb?

Utbildningsradion (UR) har gjort en dokumentär, Skrivglappet, där det framgår att unga arbetssökande ofta väljs bort av arbetsgivare på grund av bristfälliga kunskaper i skrivande. I dokumentären träder även lärare fram och menar att ungas skrivkunskaper inte håller måttet. Faktum är att nästan hälften av de högskole- och universitetslärare som deltagit i URs studie anser att unga människor idag inte är tillräckligt duktiga på att uttrycka sig i skrift.  

Chefer väljer bort personer med bristfälliga skrivkunskaper
I en annan undersökning, med ca. 1.000 tillfrågade chefer, framgår det att de någon gång valt att inte rekrytera nya arbetssökande på grund av bristfällig skriftkunskap. Hela 18 % av de tillfrågade cheferna menar att unga människor idag inte lever upp till de krav som ofta finns på att formulera sig väl i skrift.

I undersökningen skriver en chef att dålig skrivkunskap påverkar ungas möjligheter att få större ansvar, kundkontakt och möjligheter att avancera inom företaget. 

Men hur viktigt är det egentligen att du kan uttrycka dig korrekt i text när du söker ett jobb? 89 % av de tillfrågade cheferna i undersökningen anser god skrivförmåga som en mycket viktig kompetens när du söker jobb. 

Lärarna instämmer
Det är inte bara arbetsgivare som efterfrågar högre skrivkompetens hos unga. Även lärare på universitet och högskolor anser att ungas skrivförmåga inte uppfyller de krav som finns på utbildningarna. 

En av de tillfrågade lärarna i dokumentären Skrivglappet är Filippa Mannerheim, debattör och gymnasielärare i svenska och historia. Filippa tror att digitaliseringen kan vara en bov i ungas oförmåga att uttrycka sig korrekt i skrift. Hon menar att studenter som i större utsträckning använder sig av digitala verktyg utrustade med rättstavningskontroll, snarare än att skriva för hand, missar viktiga skrivkompetenser. 

Undersökningarna är gjorda av Novus på Utbildningsradions initiativ.

Elin sammanfattar:
Det framgår tydligt i URs dokumentär och i de undersökningar som gjorts att skrivförmågan hos unga försämrats med åren. Samtidigt tyder dessa på att skriftlig kompetens är av högsta vikt när du ska söka jobb eller vidareutbilda dig efter gymnasiala studier. Om du vill ge dig själv en ärlig chans i utbildnings- och arbetssituationer kan det vara värdefullt att öva och utveckla din skrivförmåga.


Källa: Nyteknik.se