Sverige är landet med flest kvinnor i ledande befattning! Genrebild - reportage från framtid.se

Sverige är landet med flest kvinnor i ledande befattning!

I den publicerade rapporten, The Female Opportunity Index 2020/21, som företaget N26 (Mobil bank) har gjort har man undersökt kvinnors möjligheter och prestationer i 100 jämförbara länder världen över. I rapporten framgår att Sverige placerar sig som nummer 13, sett till indexet som helhet, men att vi är det land i världen som har flest kvinnor i ledande befattningar. 

I studien har följande aspekter tagits i beaktning:

 • Hur många år varje land har styrts av en kvinna sedan 1970 samt hur många kvinnor som sitter på statliga och parlamentariska positioner i landet.
   
 • Hur många kvinnor som har ledande befattningar och hur många kvinnliga företagare det finns i varje land. 
   
 • Hur många kvinnor som är verksamma i branscherna STEM (Science, Technology, Engineering och Mathematics) som är typiskt mansdominerade branscher. I rapporten har man tagit hänsyn både till studerande och procentandelen kvinnor som arbetar inom branscherna, efter sin examen.
   
 • Hur rättvis och lika lön som råder mellan könen i de olika länderna. I studien har man undersökt den genomsnittliga lönen och löneskillnaden mellan könen.
   
 • Hur kvinnors tillgång till utbildning samt gynnsam lagstiftning ser ut i varje land. Exempelvis kvinnors rätt till skilsmässa, lagar om diskriminering på arbetsplatsen osv.
   
 • Hur landets attityd gentemot att starta familj ser ut och hur man ställer sig till mammaledighet i samband med arbete. Detta har undersökts genom att titta på det totala antalet tillåtna dagar för föräldraledighet i varje land. 


Data som ligger till grund för rapporten visar framsteg vad gäller jämställdhet och karriärmöjligheter för kvinnor i 100 länder runt om i världen. Fokus har legat på ledarskap inom politik och företag, löneskillnader mellan könen, juridiskt stöd, föräldraledighet m.m.

I Index-rankingen för The Female Opportunity Index 2020/21 placerar sig Sverige som nummer 13, i topp finns grannlandet Norge. Rapporten visar däremot att Sverige är det land som har flest kvinnor i ledande befattningar samt det fjärde bästa landet sett till antalet kvinnor i regeringen. 

Tydligt för de allra flesta länder i rapporten är dock att kvinnor i hög utsträckning inte har samma förutsättningar som män vad gäller löner, föräldraledighet och möjlighet till utbildning.

I rapporten citeras Adrienne Gormley, Chef för det operativa arbetet på N26, hon förklarar att "löneskillnaderna mellan könen är ett enormt hinder för de kvinnor som vill uppnå den ekonomiska framgång som många män tar för givet." Hon menar att ett land inte kommer kunna uppnå jämställdhet om det inte börjar med lika möjligheter att vara självförsörjande.


Elin sammanfattar:
Rapporten pekar på ojämställda förhållanden mellan könen på flera arbetsplatser, i majoriteten av världens länder. Kvinnor ser ut att påverkas av utomstående faktorer i större utsträckning än män.

Kan man som privatperson vara med och påverka i jämställdhetsfrågan? - Det tror jag absolut att man kan. Alla kan vara med och säga ifrån och alla kan göra små saker i sin egen vardag för att lyfta problematiken. Det sägs att de bästa idéerna skapas där olika människor möts. Om vi vill nå framgångsrika resultat tror jag att det är viktigt att inkludera alla typer av människor, oberoende av kön, etnicitet, intressen, yrkesroll, utbildning och ålder. 

Men trots att det finns en hel del att jobba med så är Sverige ändå på god väg. Vi toppar inte listan över kvinnors möjligheter och jämställdhet men vi ligger på plats 13 av 100, vilket fortfarande placerar oss högt på listan. Dessutom är Sverige landet med flest kvinnor med ledande befattning. Jag tycker det säger en hel del om hur långt vi har kommit, samtidigt som det tydligt visar att det fortfarande finns utrymme för utveckling.  

 

Reportage från framtid.se