På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Stora skillnader i livslön

Stora skillnader i livslön

I en ny studie från Saco framkommer det att 2,8 miljoner kronor är skillnaden i livslön mellan kvinnliga och manliga akademiker.

Livslön innebär den totala inkomsten under livet och inkluderar även pensionen.

Sedan länge är det känt att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män, ofta är då förklaringen till detta olika sysselsättningar, val av yrke samt olika branscher.

I den senaste studien från Sacos utgår undersökningen från ett trettiotal utbildningsinriktningar och skillnaden i livslön är märkbar på hela arbetsmarknaden. D.v.s. även mellan kvinnor och män inom samma utbildningsinriktning.

Det finns många förklaringar, det Saco lyfter fram som de främsta anledningarna är kvinnors frånvaro på arbetsmarknaden. Vilket i sin tur också har många förklaringar:

  • Kvinnor tar ut tre fjärdedelar av föräldrapenningdagarna.
  • Kvinnor är föräldralediga ca 11 månader längre än män.
  • Kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning.
  • Kvinnor står för den största delen obetalt arbete i hemmet.
  • Kvinnor tar ut sex av 10 vabbdagar.

Saco vill öka kvinnors närvaro i arbetslivet genom en jämnare fördelning av föräldraledighet, vård av barn samt deltidsarbete.
Den högre genomsnittliga frånvaron på arbetsmarknaden påverkar även arbetsgivarnas förväntningar, att en kvinna i större utsträckning är mer frånvarande än en man, vilket i sin tur kan påverka anställning och befattningar.
Sacos förslag på att bryta detta är bland annat en annan form av föräldraförsäkring, som istället är uppdelad i tre lika stora delar. Där vardera föräldern får en tredjedel var och den sista tredjedelen kan fördelas fritt mellan föräldrarna eller till någon annan närstående.

2,8 miljoner* (efter skatt).

Mer information och läs hela studien på Sacos hemsida.
 

Mäns livslön i förhållande till kvinnor
(kronor och procent)

Pedagogik, humaniora och konst

 

 

Konstnärlig

  700 000 kr

(5 %)

Lärare i praktisk-estetiska ämnen

  800 000 kr

(5 %)

Ämneslärare (årskurs 7-9/gymnasium)

  700 000 kr

(5 %)

Grundlärare (årskurs 1-6)

  600 000 kr

(4 %)

Humanistisk

  500 000 kr

(3 %)

Yrkeslärare

  400 000 kr

(2 %)

Teologisk

  200 000 kr

(1 %)

 

 

 

Samhälle, juridik och socialt arbete

 

 

Ekonom

3 000 000 kr

(14 %)

Jurist

2 100 000 kr

(9 %)

Samhällsvetenskap/förvaltning

1 100 000 kr

(6 %)

Personal-/beteendevetenskaplig

  900 000 kr

(5 %)

Socionom

  700 000 kr

(4 %)

Journalistik/medievetenskaplig

  300 000 kr

(2 %)

Biblioteks-/informationsvetenskaplig

  100 000 kr

(1 %)

Psykolog

  200 000 kr

(1 %)

Social omsorg

  100 000 kr

(1 %)

 

 

 

Naturvetenskap, matematik, data och teknik

 

 

Agronom/hortonom

2 000 000 kr

(11 %)

Civilingenjör

1 800 000 kr

(8 %)

Högskoleingenjör

1 400 000 kr

(8 %)

Fysiker

1 300 000 kr

(7 %)

Matematiker/statistiker

1 100 000 kr

(5 %)

Systemvetenskaplig

  800 000 kr

(4 %)

Geovetenskaplig

  500 000 kr

(3 %)

Biolog

  200 000 kr

(1 %)

Kemist

  200 000 kr

(1 %)

Arkitekt

  -200 000 kr

(-1 %)

 

 

 

Hälso- och sjukvård

 

 

Apotekare

1 100 000 kr

(6 %)

Biomedicinsk analytiker

  400 000 kr

(3 %)

Läkare

  700 000 kr

(3 %)

Fysioterapeut

  400 000 kr

(3 %)

Tandläkare

  400 000 kr

(2 %)

Veterinär

  -200 000 kr

(-1 %)

 

 

 

Akademiker, totalt

2 800 000 kr

(16 %)