Skatteavdrag för hemmakontoret?

Skatteavdrag för hemmakontoret?

I spåren av pandemin har flera arbetsgivare valt att låta sina medarbetare arbeta på hemmaplan. Är du en av dem som jobbar mestadels hemifrån? Visste du att du kan göra skatteavdrag för hemmakontoret?

Det stämmer!

När du gör din deklaration går det att göra avdrag för hemmakontoret, men risken är stor att Skatteverket kommer att neka avdraget. För att Skatteverket lättare ska godkänna avdraget kan du involvera din arbetsgivare i processen. Skatteverket ser nämligen exempelvis hemmakontorets yta som en ”personlig levnadskostnad” och som därmed gör avdraget ogiltigt. Men om du däremot tecknar ett hyresavtal, för kontorsplatsen i hemmet, med din arbetsgivare kan du kringgå detta problem. 

För att avtalet ska gälla ska hyran av hemmakontoret vara marknadsmässig. Det vill säga att hyran per kvadratmeter av hemmet ska stämma överens med marknadspriset för hyran per kvadratmeter. Dessutom är det viktigt att avtalet mellan arbetstagare och arbetsgivare är skriftligt. I annat fall räknas avtalet inte som giltigt.


Elin sammanfattar:
Är du en hemmajobbare som i stor utsträckning använder hemmakontoret? Då kan det vara värt att se över dina alternativ för att beviljas ersättning. På www.skatteverket.se kan du hitta mer information. 

 

Källa: fplus.se