Så vill svensken jobba! Genrebild - reportage från framtid.se

Så vill svensken jobba!

Hur vill svenskarna egentligen att jobbet ska se ut?

I en rapport som Cool Company har gjort framgår det tydligt hur svenskar allra helst vill jobba om de själv får bestämma. Pandemin tycks har förändrat beteenden avsevärt och skapat nya möjligheter för människors arbetssituation. Idag vet vi att det fungerar att "hybridjobba" och kombinera arbetsgivarens kontor med hemmakontor, hotellobby eller café.

Zoom, Teams och Skype har varit den verklighet som många levt med det senaste året. Under pandemin har skärm och uppkoppling varit mycket viktigt och få har sluppit undan krav på nåbarhet. Med färre fysiska möten har vi också introducerats till nya digitala system och tjänster. Och tro det eller ej – majoriteten av svenskarna tycker att det har fungerat riktigt bra!

När hela världen vändes upp och ned visade det sig att det finns andra sätt att jobba. Både arbetsgivare och arbetstagare har upplevt fördelarna och nackdelarna med den rörliga arbetsplatsen. Och majoriteten av svenskarna har faktiskt upplevt fördelarna som övervägande. 

Den hybrida arbetsplatsen har bland annat inneburit färre resor till och från jobbet, färre uteluncher och lyxen att kunna ha både tvättmaskin och diskmaskin igång under arbetstid. Men de allra största fördelarna har setts som chansen att kunna jobba från sommarstugan, bredda sin kundkrets både inom Sverige och i övriga länder eller till och med flytta till en annan del av världen, med möjligheten att behålla sitt jobb. Ja, i rapporten råder ingen tvekan, människor har känt sig mer fria när pandemin skakade om gamla arbetsmönster. 

I rapporten menar man nämligen att detta är ett sätt som många frilansare länge arbetat på men som nu också övriga omvärlden vill ta del av. Det är tydligt att geografisk närhet inte är lika viktig som den digitala närheten och att arbetsmarknaden aldrig kommer gå tillbaka till att vara densamma som före pandemin. Nu kommer svenska arbetstagare ställa andra krav på sina arbetsgivare. Samtidigt har arbetsgivare chansen att förändra arbetssätt och ta vara på de fördelar som kommit ur pandemin. 

Ett utdrag ur statistiken

  • I den undersökning som Cool Company gjort i samband med rapporten visar det sig att fler svenskar är positiva till frilansarbete. Störst vilja finns i storstäderna. I Stockholm, Göteborg och Malmö kan 54 procent tänka sig att frilansa i framtiden. 
  • Det som flest svenskar önskar är ett hybridkontor där hela 55 procent vill ha en blandning av kontoret och eget val av arbetsplats. 
  • Andelen svenskar som kan tänka sig att ta med jobbet utanför Sveriges gränser har ökat. 69 procent av 18 – 29 åringarna kan tänka sig ta med jobbet utomlands för permanent boende eller en längre resa. 
  • Dessutom är det många som tror att möjligheten till frilansarbete kan få fler människor i arbete. 80 procent av de tillfrågade menar att frilans skapar fler arbetsmöjligheter. 


Elin sammanfattar:
Jag tror, precis som många andra, att distansarbete är här för att stanna. Inte nödvändigtvis på heltid men åtminstone till viss del. Det kommer alltid finnas arbetsgivare och arbetstagare som tycker att jobbet sker lättare och bättre på den fysiska arbetsplatsen. Ja, vissa arbetsuppgifter kanske till och med bara kan utföras på den fysiska arbetsplatsen. Men jag tror att pandemin också har öppnat ögonen för dem som inte fungerar på det sättet. Alla människor är unika och så också deras arbetssätt. En del föredrar helt enkelt att sitta hemma, på caféet eller i ett co-working space. 

Precis som statistiken säger är det fler och fler som är positiva till frilans- och distansarbete. För arbetsgivaren skulle det nya arbetssättet kunna innebära bland annat minskade utgifter för stora och centrala kontor, ett större urval för nya rekryteringar och en känsla av tillit hos sina medarbetare. Och kanske kan man som arbetsgivare lägga sina extra resurser på att öka möjligheten att möta medarbetarens individuella önskemål snarare än gruppen i stort. 

Jag tror att den stora vinnaren på framtidens arbetsmarknad kommer vara den som erbjuder sina medarbetare det hybrida arbetslivet.


Källa: Cool Company

 

Reportage från framtid.se