Så ser framtidens arbetsplats ut!

Så ser framtidens arbetsplats ut!

Hur ser framtidens arbetsplats ut egentligen? Enligt flera röster tror sig invanda arbetsmönster, från pandemin, att fortsätta vara viktiga. Det kan handla om t.ex. flexibilitet och eget ansvar. Andra saker som förmodligen kommer vara viktigt för en arbetstagare är en god företagskultur, kreativa kontorsmiljöer, tydliga och samlade visioner samt ett starkt team. 

En bra företagskultur handlar om att alla trivs på arbetsplatsen och får möjlighet att utvecklas. De viktiga faktorerna till en frisk företagskultur är normer, värderingar och attityder som harmonierar med visionen. Till en arbetsplats där medarbetarna mår bra och inspirationen blommar lockas ofta nya jobbsökande. Många gånger är företagskulturen det som avgör om man söker eller väljer att stanna kvar på en arbetsplats eller inte. 

För att vara en av framtidens arbetsplatser är det viktigt med ett starkt team. När kollegor och samarbetspartners har roligt tillsammans speglas det i produkter och tjänster som levereras. Starka team beror ofta på ett bra företagsklimat där det är högt i tak och alla får ta plats. Många experter pratar om teambuilding som ett sätt att skapa större lönsamhet. Att jobba med teambuilding kan handla om att göra aktiviteter tillsammans, träna på att kommunicera på en nivå som gör att alla känner sig förstådda med det som sägs eller samarbetsövningar som stärker lagkänslan. 

Flexibilitet och tillit till sina anställda är en annan faktor för att konkurrera med andra arbetsplatser i framtiden. Att ges möjligheten att kunna arbeta från annan plats än den fysiska arbetsplatsen, i de yrkesroller där det finns möjlighet, kan vara avgörande för den som annars skulle ha svårt att kombinera sitt privatliv med yrkeslivet. Med tanke på pandemin har många lärt sig att arbeta helt på distans. För en del kanske det kan komma att bli det nya normala. 

I de fall där en fysisk arbetsplats är det enda alternativet spås kreativa arbetsmiljöer vara en viktig del i att få medarbetarna engagerade i sitt arbete. I kreativa miljöer tenderar människor att vara mer innovativa och tänka nytt. För att forma dessa miljöer kan du skapa utrymmen där kollegor som inte arbetar ihop så ofta kan mötas. T.ex. placera kaffemaskinen i mitten av lokalen så människor måste röra sig mellan olika avdelningar och där med får chansen att prata med varandra. 

För att vara ett starkt team, få med alla på tåget och jobba bra tillsammans är tydliga visioner a och o. Än viktigare blir det när människor börjar jobba på distans och inte ses i lika stor utsträckning som tidigare. Om man strävar mot olika mål eller helt enkelt inte vet vart man är på väg är det svårare att hitta motivation för att göra ett bra jobb. Så länge arbetsuppgifterna känns meningsfulla kan du räkna med engagerade medarbetare som alla drar åt samma håll. 

Det personliga mötet kommer vara fortsatt viktigt. Det ter sig kanske mer naturligt att fika med sina kollegor på jobbet. Men faktum är att de personliga mötena behövs oavsett om det sker fysiskt eller digitalt. Det är ofta över en kopp kaffe som de spännande samtalen, omtanken eller de nya förslagen dyker upp. 

Har du funderat över hur du vill jobba i framtiden? Kanske är det något av ovan nämnda exempel som passar dig.

Lycka till i ditt sökande efter din framtida arbetsplats! 

 

Källor: svenskanomader.se