Så blir du en bra ledare! Genrebild - reportage från framtid.se

Så blir du en bra ledare!

Har du en ledarroll eller längtar du efter en chefsposition? Det kan kännas simpelt att vara en ledare. Men att leda sig själv behöver inte vara samma sak som att leda andra. Hur är du en bra ledare? Här får du 7 tips som underlättar ditt ledarskap! 

Attityd
En god och trevlig attityd kan få även de svåraste och mest negativa medarbetarna att tycka jobbet är roligt. Om du inte visar din bästa sida kan du inte förvänta dig engagemang och ett glatt humör från resterande team heller. Attityder spelar alltid stor roll. Inte bara internt utan också i kundmötet. Leder du ditt team med en positiv attityd speglar det hela organisationen. Om du kan lära dig att skaka av dig negativitet, problem och misstag, istället för att grunda teamets attityder kring det, har du redan kommit en god bit på väg.

Prioriteringar 
Ha koll på deadlines, planering och aktiviteter som rör ditt team. Någon måste ha koll på prioriteringar och dina medarbetare vill kunna lita på att du har full koll.  

Jobba effektivt och använd dina medarbetare smart. Dela ut uppgifterna inom teamet och se till att det gemensamma arbetet tar er närmare mål. Kom ihåg att lämna utrymme för oförutsägbara händelser som kan påverka din planering. Det är bra att ha en plan B om saker inte skulle gå som planerat. 

Hitta teamets styrkor 
I ett team finns olika styrkor. Någons svaghet är någon annans styrka. Många gånger är det tack vare era skillnader ni bygger ett starkt team. Det behövs olika kvaliteter och kompetenser som kompletterar varandra för att teamet ska vara bärkraftigt. Om du som ledare kan få alla att känna sig som ett lag och sträva mot samma mål blir ni konkurrenskraftiga tillsammans.   

En medarbetare kan också besitta styrkor som inte uttalat ingår i arbetsuppgifterna. Om du som ledare kan se dessa styrkor och använda dem kan det ge ett mervärde till både individ och organisation. 

Ha en tydlig vision 
Utan en tydlig vision är det svårt att veta vart du är på väg. Ännu svårare blir det att leda ett helt team i rätt riktning. Definiera din egen vision först och samla sedan ditt team runt samma målbild. Uppmuntra dina medarbetare att fortsätta leverera trots att vägen inte är spikrak - en förändringsresa kan ta tid. Men med en tydlig vision kan ni göra resultat och nå mål. 

Var tydlig i din kommunikation
Grunden för ett bra ledarskap är tydlig kommunikation. Om du och ditt team ska jobba mot samma mål, med samma vision och lyckas leverera vad ni lovat måste ni prata samma språk. Otydlig kommunikation leder till tvetydighet och kan skapa problem såväl inom teamet som i samspel med övriga involverade.

Inspirera och motivera 
Med ett bra ledarskap kan du inspirera och motivera dina medarbetare att göra ett bra jobb. Om alla är införstådda i uppgifterna blir det både lättare och roligare att göra jobbet. När du som ledare kan föregå med ett gott exempel är chansen större att ni som team levererar ett bra resultat och en god upplevelse tillsammans. De allra flesta människor har lättare för att inspireras när en ledare upplevs självsäker och har koll på läget. Se till att du vet vart du är på väg så kommer teamet följa efter. 

Utrymme för utveckling 
Som ledare bör du ge dina medarbetare utrymme att utvecklas och lära sig nytt. Framgångsrika team och individer törstar efter ny kunskap och nya sätt att lösa uppgifter. Om du som ledare visar att du tror på ditt team och coachar dem till utveckling såväl i grupp som individuellt kan du räkna med lojala medarbetare tillbaka. 

Lycka till i ditt ledarskap!

 

Reportage från framtid.se