Optikerbrist ett hälsoproblem? Helena, Optiker - Reportage från framtid.se

Optikerbrist ett hälsoproblem?

Om du vill ha ett arbete där du hjälper människor och där det dessutom är lätt att få jobb - kanske optiker kan vara ett yrke för dig!

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos förväntas bristen på optiker vara stor de närmaste åren. Det förklaras framförallt genom Sveriges befolkningsökning samt att antalet äldre i befolkningen har ökat, vilket i sin tur leder till ett ökat behov av optiker. 

Optikerförbundet menar att det kan bli långa köer för personer som vill besöka en optiker i framtiden. Många ögonsjukdomar upptäcks redan hos optikern och ökar bristen på optiker kan det få medicinska konsekvenser, då sjukdomar inte upptäcks i tid.

Att vilja utbilda sig inom hälsa och sjukvård är väldigt vanligt. Optiker är däremot ett yrke inom kategorin som ofta glöms bort.

Legitimerade optiker står under Socialstyrelsens tillsyn, optikerna har därmed samma skyldigheter och rättigheter som annan hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel gäller tystnadsplikt.

Att arbeta som optiker

Som legitimerad optiker gör du synundersökningar och provar ut synhjälpmedel som glasögon och kontaktlinser samt hjälpmedel för synsvaga.

Som optiker har man ett ansvar att kunna skilja det friska ögat från det sjuka och skicka kunden vidare till ögonläkare. Varje synundersökning journalförs i dator.

Utbildning

Utbildning för optiker finns inom högskolan vid Karolinska Institutet i Stockholm och Linnéuniversitet i Kalmar. Utbildningen omfattar tre års studier. Efter utbildningen finns det även möjlighet till vidareutbildning inom området.
För att vara behörig att söka utbildningen krävs: Grundläggande behörighet samt att du också har läst: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C.

 

Jag träffade en Optiker!

Helena är utbildad optiker. Helena bekräftar att det råder brist på optiker, hennes erfarenhet är att det inte var några svårigheter att få jobb efter utbildningen på Karolinska Institutet i Stockholm. Många i hennes klass hade skrivit kontakt med arbetsgivare redan före examen, vare sig de skulle bo kvar i Stockholm eller flytta inom Sverige. Helena beskriver att de flesta även jobbade extra som optikerassistenter / säljare under utbildningen. 

Varför ville du bli optiker? 
– Jag har, så vitt jag minns, alltid velat jobba inom sjukvården och med yrken som hjälper människor få en lite enklare vardag. För mig var det naturligt att börja leta program hos Karolinska Institutet, som är ledande inom medicinska utbildningar. Optikeryrket kombinerar den sociala biten med teknik, medicin, fysiologi och patologi. Utbildningen är relativt enkel att komma in på och lagom lång.

Var studerade du? 
– Jag studerade på Karolinska Institutet i Stockholm. Utbildningen hålls framför allt på Sankt Eriks Ögonsjukhus, men även på Campus i Solna samt KTH. Det finns även en utbildning på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Hur upplevde du din utbildning? 
– Utbildningen var väldigt intensiv, men bra uppbyggd. Istället för att läsa fyra kurser åt gången så lästa vi en kurs i taget, vilket möjliggjorde att man orkade grotta ner sig i de olika ämnena. För att klara denna utbildning måste man ha disciplin och räkna med att det blir mycket plugg utanför skoltid, framför allt det första året. De många praktiska momenten gör att man kommer sina klasskamrater nära. Det är en riktigt kul utbildning för de som gillar kombinationen av teori och praktik!

Har du något tips till andra som funderar på att studera till optiker?
– Som optiker bör du vara noggrann, stresstålig, social, självgående och orädd för utmaningar. De flesta arbetsplatser är lokaliserade i köpcentrum vilket göra att arbetstiderna inte är vanliga kontorstider.

Nu när du är färdigutbildad och har jobbat ett tag, vad är det bästa med att vara optiker?
– Det bästa med att vara optiker är att man får träffa människor i alla möjliga åldrar och hjälpa dem till en enklare vardag. Yrket är väldigt varierat och man blir i princip aldrig fullärd i och med att utrustning och produkter hela tiden utvecklas.

Vad tycker du att det finns för utmaningar med att vara optiker? 
– Den största utmaningen är nog att hänga med i svängarna vad gäller utveckling av produkter. Men å andra sidan är det också det som gör yrket intressant och framåtsträvande.

 

Reportage från framtid.se