Kompetensutveckla mera! Genrebild - reportage från framtid.se

Kompetensutveckla mera!

I en ny rapport från Unionen framgår ett stort behov av kompetensutveckling inom tjänstemannajobben i Sverige. Inom fem år tros arbetsuppgifter inom branscher som IT, kommunikation, handel, kunskapsintensiva tjänster och tillverkningsindustri ha automatiserats bort. För repetitiva arbeten som till exempel löne- och administrationsassistent väntas ca 30% av jobben att försvinna helt.

Förväntningarna är att arbetspositioner som främst företräds av kvinnor är de positioner som riskerar att upphöra. Detta eftersom tjänstemannayrken inom yrkesgrupper där majoriteten är kvinnor ses ha stora möjligheter att helt eller delvis automatiseras. 

I rapporten framgår även att arbetsuppgifter som sköts av utbildade med minst tre års högskolestudier kommer vara svårare att automatisera. Men även den som är utbildad vid en högskola sitter inte säker på arbetsmarknaden. För att vara konkurrenskraftig bland framtidens jobb krävs att man som kandidat hänger med i teknikutvecklingen. 

Sett till rapporten från Unionen handlar framtidens konkurrenskraft främst om kompetensutveckling för att kunna möta kommande automatiserade lösningar. Det är arbetsgivarna, fackens och den enskilda individens ansvar att se över kompetensutvecklingen. Vill man vara en attraktiv spelare på arbetsmarknaden krävs kompetens som stämmer överens med utvecklingen.  


Elin sammanfattar:
Är det dags för dig att se över din kompetens i höst? Kanske är du sugen på att lära dig något nytt eller förbättra dina kunskaper inom specifika områden? Då kan du söka en kurs eller utbildning. Alla kurser och utbildningar hittar du här >>.


Lycka till!


Källa: arbetsmiljoforum.se

 

Reportage från framtid.se