Hur fungerar högskoleprovet?

Hur fungerar högskoleprovet?

I och med coronautbrottet i våras har årets högskoleprov inte gått att genomföra. Däremot finns det förslag från regeringen att lägga minst tre högskoleprov om året de kommande tre åren, 2021–2023. Detta för att fler ska få möjlighet att skriva provet, om restriktionerna för smittspridning finns kvar. Dessutom finns förslag om att öka giltighetstiden för provet från fem år till åtta år. 

Vad är högskoleprovet? 
Högskoleprovet är ett studiefärdighets-prov som är helt frivilligt att skriva. Provet ökar dina chanser till studier på högskola eller universitet i Sverige, eftersom provet låter dig delta i fler urvalsgrupper i antagningen. Så fort du är behörig deltar du i urvalet. 

Det resultat du får på högskoleprovet kan aldrig försämra dina chanser att bli antagen till en utbildning. Ett högskoleprov med ett mindre bra resultat spelar därför ingen roll. Provet kan du normalt skriva två gånger om året och provdagen för högskoleprovet är alltid på en lördag (men nu ligger alltså förslag på tre gånger per år under perioden 2021-2023). 

Resultatet på högskoleprovet räknas på en skala från 0 till 2,00 poäng. Ett högskoleprov räknas bara om du är behörig till utbildningen, dvs. att du har läst ”rätt” kurser som krävs för att söka önskad utbildning. Minst 1/3 och högst 2/3 av platserna ska fördelas på betygsgruppen respektive högskoleprovs-gruppen, vid antagning till utbildning på högskola eller universitet.

Hur skriver du provet?
Högskoleprovet består av åtta delprov med sammanlagt 160 uppgifter. 80 uppgifter är kvantitativa (matematiska och logiska) och 80 uppgifter är verbala (skriva och läsa). Provet skrivs under fem provpass där varje provpass är 55 minuter långt.

För att få delta under provpassen och skriva provet måste du betala provavgiften på 450 kr och uppvisa giltig legitimation. 

Alla får skriva högskoleprovet. Det spelar ingen roll vad du har för medborgarskap, om du har uppehållstillstånd eller hur gammal du är. Men notera att provet bara finns att skriva på svenska.

Att tänka på inför högskoleprovet!

• Glöm inte giltig legitimation.
• Läs instruktionerna noga. Markera svaren noga.
• Disponera tiden väl, fastna inte vid svåra uppgifter. Ibland kan det vara värt att gissa, du kan aldrig få minuspoäng.
• Anteckna gärna i provhäftet.
• Svarshäftet måste fyllas i inom provtiden.
• Ta det lugnt och koncentrera dig på ditt prov.
• Använd rasterna till att koppla av och ät en ordentlig lunch.

Lycka till med ditt prov!

 

Källor: uhr.se