Har pandemin gynnat svensk skola? Genrebild - reportage från framtid.se

Har pandemin gynnat svensk skola?

För många av oss är det snart dags att gå tillbaka till skolbänken och påbörja höstterminen. Skolverket leverar glada nyheter i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet framgår, enligt den preliminära betygsstatistiken*, att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar jämfört med förra läsåret. Förra året var 84,3% av eleverna behöriga till ett nationellt gymnasieprogram medan årets siffra stigit till 85,3%.

Samtidigt som statistiken för elever behöriga till gymnasieskolan stiger, ökar också andelen elever som efter tre år på gymnasieskolan går ut med en gymnasieexamen. Det är ett gott tecken eftersom det är tredje året i rad som statistiken ökar. 2019 gick 76,6% ut med en gymnasieexamen, motsvarande årets resultat på 78,1%.

Statistiken tyder därmed på att pandemin hittills inte har påverkat studieresultaten inom den svenska skolan negativt. Däremot säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i pressmeddelandet att andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan fortfarande är alldeles för hög.

* Den preliminära betygsstatistiken innefattar enbart de betyg som sätts i slutet av vårterminen och därmed inte betyg från t.ex. genomförd sommarskola.

Källor: Skolverket

 

Reportage från framtid.se