Förändring av 8 yrkesprogram i gymnasieskolan Genrebild - reportage från framtid.se

Förändring av 8 yrkesprogram i gymnasieskolan

Elevernas önskemål och näringslivets behov styr ändringar i gymnasieutbildningen. Kommande ändringar gäller 8 yrkesprogram i gymnasieskolan och handlar främst om justering av inriktningar, ämnen och kurser. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och besluten har tagits av Sveriges regering tillsammans med Skolverket.


Barn- och fritidsprogrammet görs ändringar i inriktningarna Pedagogiskt arbete och Socialt arbete. Inriktningarna slås samman och blir EN ny inriktning, Pedagogiskt och socialt arbete. Inriktningen Fritid och hälsa blir kvar som tidigare.


Ändringar som sker på Fordons- och transportprogrammet är att inriktningen Godshantering plockas bort eftersom den hade för få antal sökande elever de senaste åren. Inriktningens kurser förs över till programfördjupning istället.


Hotell- och turismprogrammet slås de två olika inriktningarna Hotell och konferens och Turism och resor ihop och blir därmed ett program utan några inriktningar.


Hantverksprogrammet ändrar namn på inriktningen Frisör efter önskemål från branschen. Det nya namnet på inriktningen blir istället Frisör, barberare och hår- och makeupstylist.


Naturbruksprogrammet görs flera ändringar. Inriktningen Djur blir TVÅ olika inriktningar - Djurvård och Hästhållning. Inriktningen Skog byter namn till Skogsvård. Det tillkommer även en helt ny inriktning - Naturturism. Det innebär att programmet går från fyra till sex inriktningar.


Restaurang- och livsmedelsprogrammet minskar med en inriktning när Färskvaror, delikatesser och catering tas bort. Anledningen är att ett för litet antal skolor erbjuder sina elever inriktningen. Kurserna från inriktningen flyttas däremot till programfördjupningen.


VVS- och fastighetsprogrammet byter namn på inriktningen Ventilationsteknik till endast Ventilation. Poängen för inriktningen ökar från 300 poäng till 500 poäng. I de programgemensamma ämnena och på inriktningsnivå görs också ändringar i en del ämnen och kurser.


Vård- och omsorgsprogrammet ökar poängen för de programgemensamma ämnena från 1100 poäng till 1400 poäng. Det innebär att 7 nya ämnen tillkommer och 5 tidigare ämnen korrigeras. 5 av dagens ämnen tas bort samtidigt som dess innehåll förflyttas till något eller några av de nya ämnena. Syftet är att göra utbildningen tillräcklig för att nå kompetenskraven för att arbeta som undersköterska.

Läs mer om förändringarna på Skolverket.se

Källa: Skolverket

 

Reportage från framtid.se