Du betalar väl tillbaka? Genrebild - reportage från framtid.se

Du betalar väl tillbaka?

Visste du att Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd?
Varje år betalar CSN ut cirka 23 miljarder kronor till närmare 900 000 personer som studerar.

I nästan alla länder som har ett studiestöd förekommer någon typ av behovsprövning, även i Sverige. I många andra länder utgår prövningen inte bara utifrån den studerandes egen inkomst utan även mot föräldrarnas inkomst.

Ett ekonomiskt stöd under studietiden ska medföra att alla i Sverige ska kunna studera. Det ska inte spela någon roll var du bor, vilken social eller ekonomisk bakgrund du har. Om du har en funktionsnedsättning så ska inte det heller påverka dina möjligheter till studier.

Du kan få studiemedel i högst 240 veckor på heltid för högskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.

CSNs hemsida hittar du all information om studiestöd.

Om du har svårt att betala på ditt lån eller återkrav finns det möjligheter som kan underlätta för dig, läs mer här >>

 

Reportage från framtid.se