De söker kompetens mitt i krisen! Genrebild - reportage från framtid.se

De söker kompetens mitt i krisen!

Hela världen är skakad av de konsekvenser som Covid-19 fört med sig. Inte nog med att fler och fler människor insjuknar i viruset så permitterar också företag sina anställda. Många har inte längre ett jobb att gå till på morgonen och stora delar av dem vet inte om de kommer få tillbaka sitt jobb när krisen lugnat sig.

Trots det svåra läget i många branscher finns det fortfarande företag som söker utbildad kompetens. Där bland finns inte helt otippat vård- och omsorgsyrken. Vård- och omsorgsbranschen är en bransch som redan innan krisen varit underbemannad och sökt kompetens.

Under 2019 var bristen på sjuksköterskor och omsorgspersonal hög, 8 av 10 arbetsgivare hade svårt att anställa utbildad kompetens. I och med den rådande situation som krisen fört med sig är siffrorna i dagsläget ännu högre. Den som har blivit uppsagt eller permitterad och har en utbildning inom vård- och omsorgsbranschen är därför extra eftertraktad på arbetsmarknaden just nu.

Ytterligare några branscher där flera arbetsgivare söker kompetens är inom utbildning, jord- och skogsbruk, bygg och transport.


Elin sammanfattar:
Mitt tips till den som blivit permitterad eller uppsagd från sitt jobb, och som har utbildning eller erfarenhet inom något av ovanstående områden, är att söka en tjänst inom branschen. Prognosen verkar tyda på att sjukvårdspersonal och kompetens inom omsorgsyrken kommer vara efterfrågad även i framtiden. Om du är intresserad av något av yrkena tycker jag att du ska passa på att söka utbildningen redan nu!

Källa: Fplus och SCB

 

Reportage från framtid.se