Beror personalens arbetshälsa på organisationen? Genrebild - reportage från framtid.se

Beror personalens arbetshälsa på organisationen?

Beror arbetshälsan hos folket på den organisation som råder på företagen?

Enligt en kunskapssammanställning som gjorts vid Luleå tekniska universitet är svaret "Ja".

I sammanställningen framgår flera organisatoriska faktorer som påverkar vår arbetshälsa. För att arbetshälsan ska upplevas god har forskningen resulterat i några generella råd* för att främja välmående, effektivitet och produktivitet på arbetet. 

För att skapa en bra arbetsplats med god arbetshälsa finns några olika organisatoriska aspekter att titta på. Dels handlar god arbetshälsa om att skapa möjligheter som ger medarbetare delaktighet i företaget, det vill säga t ex. möjligheten att själv vara med och påverka sin arbetssituation i frågor som exempelvis anställningsförhållanden.

God arbetshälsa handlar även om att arbetsgivaren har tillit till sina medarbetare och att de förväntas kunna ta eget ansvar. Dessutom anses arbetsplatser där arbetsgivaren erbjuder möjlighet till karriärs- och kompetensutveckling som bra för arbetshälsan. En annan aspekt som kan höja välbefinnandet på en arbetsplats är chefer som är visionära och inspirerar och motiverar sina medarbetare. 

Något som däremot inte anses ge goda resultat är osäkra anställningar. Det vill säga tidsbegränsade anställningar och bemanningsanställningar. Enligt den sammanställning som gjorts framgår det att tidsbegränsade anställningar ofta medför negativa konsekvenser för såväl individ som organisation. Dessa är negativa för individens hälsa och välmående eftersom individen kan känna sig frånskild arbetsgruppen och sakna känslan av tillhörighet. Samtidigt förlorar företaget kontinuitet och produktivitet i sina verksamheter, när medarbetare byts ut ofta. 


*Generella råd innebär att alla företag har olika förutsättningar, som därför inte nödvändigtvis kräver samma lösning.


Elin sammanfattar:
Det är svårt att veta vilket som är det bästa och mest effektiva sättet att arbeta för, eller behålla, god arbetshälsa på sin arbetsplats. Men något som verkar vara av stor vikt är anställningsform och samhörighet på arbetsplatsen. Människor anses må bättre av långvariga relationer och delaktighet, därför borde arbetsgivare våga satsa mer och långsiktigt på sina medarbetare!
 

Källa: mynak.se och arbetsmiljoforum.se

 

Reportage från framtid.se