Artificiell kreativitet? Kreativ intelligens? Genrebild - reportage från framtid.se

Artificiell kreativitet? Kreativ intelligens?

I maj 2019 deltog Framtid.se på seminariet på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

AI's användningsområden idag
Begreppet Artificiell Intelligens (AI) myntades av John McCarthy 1956. Numera används AI bland annat för industriell tillverkning, transport och lager, för att analysera stora mängder av data, skapa hållbarhet, känna igen människor, tyda svårläsliga handskrifter, komponera musik, ge råd om relationer, generera men även filtrera bort fake news och i självkörande bilar.

På senare tid tillkommer det allt fler begrepp och förkortningar, som t.ex Deep-learning approach, Machine-learning, AI-revolution.

AK = Artificiell Kreativitet
KI = Kreativ Intelligens


AI´s framtid
Prognosen säger att år 2030 kommer AI bidra till världsekonomin motsvarande hela USA's BNP (brutto nationalprodukt).

Länder som ligger långt före andra, vad gäller utveckling av AI är Kina, Indien, Kanada och USA. Sverige kan, bland annat på grund begränsade resurser, inte riktigt konkurrera när det gäller utveckling inom AI, därför säger experter att målet måste vara att vi ska försöka bli bäst på att nyttja AI.


Påverkan på arbetsmarknaden
Man vet att AI påverkar arbetsmarknaden redan nu och kommer att påverka ännu mer i framtiden, men man vet inte exakt hur den påverkan kommer att se ut. Experternas uppfattning är att vartannat jobb kommer att automatiseras till år 2040 och vissa jobb kommer sannolikt att försvinna nästan helt (många av dem inom transport och lager). Samtidigt kommer andra jobb att förändras / breddas så att de rutinmässiga arbetsuppgifterna försvinner och det läggs mer fokus på att utnyttja den mänskliga kreativiteten.

Vissa uppgifter som är lätta för människor kan vara svåra för datorer / robotar / AI. Däremot så kan robotar lära sig snabbt och därför får vi nog vänja oss att fler av våra kollegor i framtiden kommer att vara robotar.


Tips!
en on-line kurs, vars mål är att göra AI begripligt

 

Reportage från framtid.se