AFS - Interkulturell Utbildning

AFS - Interkulturell Utbildning

Vill du vara med om något som förändrar ditt liv? En upplevelse som ger dig vänner, familj, ett nytt språk och insikt i en helt annan kultur.

En erfarenhet som är annorlunda, utmanande och emellanåt jobbig och samtidigt kul, fantastisk och spännande.

Att vara utbytesstudent är början på något helt nytt i ditt liv och en unik för dig chans att lära känna en annan kultur inifrån. Med AFS kan du välja att leva ditt nya vardagsliv bland ett stort antal länder på alla kontinenter. Allt handlar om vad du är nyfiken på, vilka intressen du har och hur mycket du vill utmana dig själv. Kanske spenderar du nästa läsår i USA, Japan eller Chile?

Som utbytesstudent med AFS kan du åka iväg ett helt skolår eller en kortare period under sommaren. Att åka iväg under en längre tid till ett nytt land som ung är en fantastisk möjlighet att lära känna sig själv utanför sin komfortzon. Det ger dig chansen att få en unik inblick i en annan kultur och en större förståelse för de människor som lever i den. Oavsett vart du spenderar din tid som utbytesstudent kommer du att komma tillbaka med erfarenheter som kommer att vara med dig under resten av ditt liv.

AFS är världens första och största ideella utbytesorganisation. Vi arbetar för fred genom att öka förståelsen mellan människor och kulturer. Över hela världen är drygt 44 000 volontärer engagerade i AFS för de tror att kulturutbytet och möten mellan människor bidrar till en bättre värld. Vi finns i drygt 60 länder på alla kontinenter.

Med AFS deltar du i ett utbildningsprogram under ditt utbytesår. Genom utbildningar innan, under och efter ditt utbytesår får du tillsammans med ungdomar från andra länder, kunskap om begreppet kultur och insikt om kulturella skillnader. Kunskaper som är värdefulla men också nödvändiga i en alltmer integrerad global värld.

Läs mer på AFS hemsida.