På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

18 000 frånvarande elever

18 000 frånvarande elever

18 000 elever i Sverige har ogiltig frånvaro. Att elever inte är i skolan trots skolplikt är ett relativt vanligt problem i svenska skolor.
Förra året kom skolinspektionen ut med två rapporter kring barns frånvaro i svenska skolor. I rapporten beskrivs att omkring 1700 elever har en längre sammanhängande ogiltig frånvaro från skolan. Samtidigt beskrivs att omkring
18 000 elever har minst fem procent ogiltig frånvaro under två månader.
I en undersökning från Sifo bedöms att ca 50 000 elever är frånvarande från undervisningen (inräknat elever som är sjukskrivna).

Det finns olika förklaringar varför elever har ogiltig frånvaro. Det kan bero på att eleven inte trivs i skolan, utanförskap, stress, psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska diagnoser m,m.

Eftersom elevers frånvaro beror på olika faktorer är det också svårt att ha en och samma metod för att motverka frånvaro. Oavsett anledning är det viktigt att bryta ogiltig frånvaro tidigt, för att frånvaron inte ska förvärras.

Något som ofta är en lyckad framgångsfaktor är att ha en vuxen i skolan där eleven har en nära relation till, t.ex. lärare, kurator eller mentor.
Samtidigt visar studier att bemötandet av eleven när eleven väl är i skolan är otroligt viktigt. Det är bättre att uppmuntra och bemöta eleven positivt än att tillrättavisa eleven.
 

Har du hög frånvaro och trivs inte i skolan?
Då är det viktigt att prata med någon, kuratorn på skolan? mentor? eller någon annan på skolan som du har förtroende för.
Läs mer om ”att trivas i skolan” på UMOs hemsida. 


Fakta om skolplikt

Alla barn i ålder 7 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i grundskolan.
Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att barnet går i skolan.
Enligt skollagen är kommunen skyldig att kontrollera att eleven är i skolan och får undervisning. Skolan ska därför alltid kontakta hemmet vid oanmäld frånvaro.