På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Valkompetens: könsskillnader eller könslikheter?

Valkompetens: könsskillnader eller könslikheter?

Internationell forskning har slagit fast att män och kvinnor är väldigt lika i sina kompetenser och i sin personlighet. Det finns därför inte någon anledning att tro att män och kvinnor passar bäst för olika typer av yrkesområden.

Varför finns det i så fall mans- respektive kvinnodominerade yrken? Varför är kön en av de viktigaste faktorer som påverkar yrkesval?

En forskargrupp vid Lunds universitet har i ett stort forskningsprojekt försökt få svar på vad som ligger bakom könsskillnaderna i elevernas utbildningsval.

Studien omfattar 2600 "fall" och kom fram till bl a följande:

  • många elever uppger att de tror de ska trivas sämre på en utbildning där de flesta studerande tillhör "det andra könet"
  • flickorna tvivlar i högre utsträckning på sin kompetens och förmåga att klara sig bra i mansdominerade yrken
  • arbetet med att jobba mot stereotyper som t.ex att män skulle vara mer tekniska än kvinnor, måste fortsätta. En väg är att hellre prata om könslikheter än om könsskillnader.

Studien väcker många frågor, t ex. - Måste man motverka de stereotypa yrkesval som i mångt och mycket baseras på elevernas kön? Om ja, varför?

Är det en studie- och yrkesvägledarnas uppgift att få eleverna att tänka utanför "boxen" när de ska välja utbildning och få dem att göra mindre könsstereotypa yrkesval?

Många studie- och yrkesvägledare kan säkert hålla med om att elever påverkas av könssteriotypa val, men däremot vet man inte säkert om det handlar om elevernas djuptgående intressen eller/och om att de saknar kunskap om fler yrken eller/och om brist på självförtroende (som i större utsträckning brukar drabba flickor).

Det står i läroplanen att all personal i skolan ska sträva mot att motverka att eleverna gör sina val huvudsakligen med utgångspunkt i kulturell eller socioekonomisk bakgrund, eller baserat på kön, men hur är det i praktiken, vem på skolorna är det som aktivt jobbar med de frågorna? 

Alla verkar dock vara överens om att en viktig uppgift för studie- och yrkesvägledarna är att stärka elevernas "valkompetens". Studie- och yrkesvägledningen bör ge kunskap om olika yrken och hjälpa eleverna till större självinsikt om vilka möjligheter som finns och vad de själva vill. 

Hur kan man som vägledare jobba för att eleverna ska börja tänka bredare kring sina yrkesval?

Svaret finns kanske i att börja tidigt* och arbeta metodiskt med återkommande "inslag" men i olika former och på olika sätt.
_________

*Det finns forskning som visar på att flickorna redan i 6-årsåldern väljer bort vissa yrken. Därför är det viktigt att ta tag i frågan tidigt i livet. Det är alltså fördelaktigt att prata med barn om yrken redan innan de börjar i grundskolan. Sedan, t.ex på mellanstadiet kan man t.ex börja utmana eleverna med frågor som: - Kan alla jobba med allt? 

Källa www.lu.se/article/kon-styr-val-av-utbildning .