Allt mer utbildning

Allt mer utbildning

Vår omvärld förändras i ett allt högre tempo. Vi ser att flera jobb automatiseras, vissa jobb försvinner och andra jobb kan med hjälp av ny teknik skötas av färre personer. Samtidigt gör globaliseringen att priset på varor och tjänster ofta pressas ned. Vi blir vinnare när det gäller konsumtion – varor som hemelektronik och kläder blir billigare, men på motsvarande sätt blir vi förlorare när det gäller traditionell produktion – vi konkurrerar numera på en internationell arbetsmarknad och det leder ofta till att lönerna inom många yrken hålls på en låg nivå. Dessa nya krav måste vi förhålla oss till, frågan är bara hur?

Något som allt fler arbetsgivare satsar på är kontinuerlig utbildning. Detta blir allt vanligare, oavsett inom vilken bransch man jobbar i. Istället för att företag sinsemellan krigar om att sänka priser kan man se till att hålla kunskapsnivån hög i ett företag, och därigenom se till att ligga i framkant när det gäller att utveckla nya produkter och tjänster. Detta kallas ofta att konkurrera med kvalité och innovationer, och kan låta lite klyschigt. Men det är något som blir allt viktigare för att företag ska positionera sig, och klara sig i en allt mer konkurrensutsatt miljö. För att företag ska kunna hålla jämna steg med konkurrenterna behöver de medarbetare som uppdaterar sina färdigheter regelbundet.

Något som det också börjar flaggas allt mer för, är utbildningar mitt i livet – att man under en kortare period kan fortbilda sig. Allt ifrån några månader till några år. Även från politiskt håll kommer nu krav på att det ska bli fler platser inom Yrkeshögskolan, just för att skapa en mer flexibel arbetsmarknad där det är lätt att fortbilda sig.

Arbetsmarknaden kommer sannolikt ställa högre kunskapskrav på oss framöver. Därmed tror jag också att möjligheterna till att omutbilda sig och att byta bransch också kommer bli enklare. Detta gör att vi i mindre utsträckning kommer vara beroende av val vi gör tidigt i livet – vi kan ju alltid välja en annan väg senare i livet.

Snart är det dags att söka till universitets- och högskoleutbildningar. Jag tror att trenden som beskrivs ovan är bra att ha med sig inför det  valet, ifall du har tänkt att söka. Jag tror framförallt att det kan vara en trygghet. När du väl har påbörjat ditt första jobb så är det troligt att arbetsgivaren kommer stötta dig med fortbildning, vilket gör att du inte behöver kunna allt när du väl påbörjar ditt första jobb.