Temadagarnas yrken

Temadagarnas yrken

En temadag är en dag som markerar, firar eller på något annat sätt uppmärksammar ett visst "tema". De flesta temadagar är årligen återkommande, d v s infaller på ett bestämt datum varje år. Men det finns också ett antal temadagar som firas till exempel en specifik veckodag under en viss vecka i en specifik månad.

Vissa temadagar är lokala medan andra är nationella eller internationella. Många temadagar har instiftats av Förenta Nationerna (FN).
I Sverige uppmärksammas ett antal temadagar i olika föreningar samt på förskolorna och skolorna, exempelvis FN-dagen den 24 oktober, då många grund- och gymnasieskolor anordnar de så kallade "FN-spel" med temat "Krig och Fred".

12 yrken inom temadagarnas yrken