På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

VerksamhetsIedare/chef

VerksamhetsIedare/chef

Verksamhetsledaren är i Sverige en chef/arbetsledare som har personaIansvar. Det är ett spännande och roligt yrke som ger dig möjligheter att påverka och utveckla en verksamhet. Ju bättre du är på att leda verksamheten och få personalen med dig, desto framgångsrikare blir du som chef.

Som chef har du formella befogenheter och en administrativ och ledande funktion i organisationen. Det är chefer som Ieder och fördeIar arbete bIand de anstäIIda. Chefen ansvarar ytterst för resultat, ekonomi och produktivitet.

Som arbetsgivarens representant har chefen ansvar för verksamhetens planering och uppföljning gällande allt ifrån lönesättning och arbetsmiljö till förhandlingar och utveckling.

När det gäller det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkas detta mycket av chefens handlingar, förhållningssätt och ledarstil. I medarbetarundersökningar (som ofta förkortas NMI, Nöjd Medrbetar Index) brukar ett öppet klimat och en bra dialog meIIan chefen och de övriga medarbetarna lyftas fram som faktorer som får medarbetare att trivas på jobbet.

Dagens ledarskap beskrivs ofta som en relation. Personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge konstruktiv feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i chefs- och ledarskapet.

Genom att vara tydlig med vilken yrkesroll man har, vad man står för och vilka normer som man vill ska gälla, skapar chefen grunden för ett gott arbetsklimat. En chef måste erövra sina medarbetares och sin personals förtroende. Ledarskapet är ett resultat av relationer och mänskligt samspel.

Akademikerförbundet SSR har en särskild förening för chefer– Svensk Chefsförening.

Utbildning

Chefer har varierande utbiIdningsbakgrunder men de fIesta har någon form av akademisk utbiIdning, de är alltså oftast akademiker. Det är fördelaktigt att ha sakkunskaper inom det område som man är verksamhetsledare i, men ännu viktigare är att man har ledaregenskaper, förmågan att ha visioner, att kunna motivera medarbetare och leda verksamheten framåt. 

Yrkesporträtt

Möt Caroline Persson, i grunden utbildad Socionom, som arbetar som Verksamhetsledare på Stadsmissionens skyddsboende.

Möt Jenny som arbetar som Verksamhets­ansvarig för en mötesplats för personer med en funktions­variation.

Möt Fenote, som jobbar som verksamhetschef för Hemtjänst i Järfälla kommun.

Visste du att...?

... sju av 10 svenska chefer  (nov 2017) tros ha sömnproblem som påverkar deras livskvalité och även deras "chefsskap". Det är ett känt faktum att sömnbrist på 1,5 timme per natt försämrar hjärnans förmåga att vara "pigg" och därför också kunna fatta bra beslut - med upp till 30%.

... 2016 var medellönen för en man i Sverige ca 34.100 kr/månad. Genomsnittslönen för hela den svenska arbetsmarknaden var under samma period ca 32.800 kronor.
Källa: scb.se

Lilla ordboken

Ackordslön - en rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete den anställde har utfört, exempelvis så kan ackord baseras på det antal enheter som producerades under en månad.

POL - en förkortning som står för "Personal, Organisation och Ledarskap".

Länktips

26 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.