VerksamhetsIedare/chef

VerksamhetsIedare/chef

Chef är i Sverige en verksamhetsIedare/arbetsledare som har personaIansvar. Det är ett spännande och roligt yrke som ger dig möjligheter att påverka och utveckla en verksamhet.  Ju bättre du är på att leda verksamheten och få personalen med dig, desto framgångsrikare blir du som chef.

Som chef har du formella befogenheter och en administrativ och ledande funktion i organisationen.Det är chefer som Ieder och fördeIar arbete bIand de anstäIIda. Chefen ansvarar ytterst för resultat, ekonomi och produktivitet. Som arbetsgivarens representant har chefen ansvar för verksamhetens planering och uppföljning gällande allt ifrån lönesättning och arbetsmiljö till förhandlingar och utveckling.

När det gäller det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkas detta mycket av chefens handlingar, förhållningssätt och ledarstil. I medarbetarundersökningar (som ofta förkortas NMI, Nöjd MedrbetarIndex) brukar ett öppet klimat och en bra dialog meIIan chefen och de övriga medarbetarna lyftas fram som faktorer som får medarbetare att trivas på jobbet.

Dagens ledarskap beskrivs ofta som en relation. Personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge konstruktiv feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i chefs- och ledarskapet.

Genom att vara tydlig med vem hen är, vad hen står för och vilka normer som hen vill ska gälla, skapar chefen grunden för ett gott arbetsklimat. En chef måste erövra sina medarbetares och sin personals förtroende. Ledarskapet är ett resultat av relationer och mänskligt samspel.

Akademikerförbundet SSR har en särskild förening för chefer– Svensk Chefsförening.

Du som är intresserad av detta yrke, kanske också viII se yrkespresentationerna: Arbetsledare>>, VD>>Personalansvarig>>Rekryterare>>Butikschef>>
Ekonomichef>>Enhetschef>>Förvaltningschef>>
Kommunchef>> och StyreIseproffs>> 

Utbildning

Chefer har varierande utbiIdningsbakgrunder men de fIesta har någon form av akademisk utbiIdning, de är alltså oftast akademiker. Det är fördelaktigt att ha sakkunskaper inom det område som man är verksamhetsledare i, men ännu viktigare är att man har ledaregenskaper, förmågan att ha visioner, motivera medarbetare och leda verksamheten framåt. 

Visste du att...?
Sju av 10 svenska chefer  (uppgift från november 2017) tros ha sömnproblem som påverkar deras livskvalité och bland annat också deras "chefsskap"; det är ett känt faktum att sömnbrist på 1,5 timme per natt försämrar hjärnans förmåga att vara "pigg" och därför också kunna fatta bra beslut - med upp till 30%.

Lilla ordboken
Ackordslön - en rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete den anställde har utfört, exempelvis så kan "ackord" baseras på det antal "enheter" som producerades under en månad;
POL - en förkortning som står för kunskaps- och arbetsmarknadsområde "Personal, Organisation & Ledarskap".

Svenska Arbetsrättsliga lagar
De som inom kommuner och på olika företag och organisationer jobbar med "personalfrågor", använder sig i första hand av LAS, arbetstidslagen, semesterlagen, lagar om tjänstledighet, arbetsmiljölagen och MBL. Mer info finns på framtid.se/information/arbetsrattsliga-lagar.

Yrkesporträtt
>> Möt Caroline Persson, i grunden utbildad Socionom, som arbetar som Verksamhetsledare på Stadsmissionens skyddsboende.

Möt >> Jenny som arbetar som Verksamhets­ansvarig för en mötesplats för personer med en funktions­variation
och >> Fenote; han jobbar som verksamhetschef för Hemtjänst i Järfälla kommun.

Lönestatistik
Medellön för en man i Sverige under året 2016 var ca 34 100 kr/månad. Genomsnittslönen (medellönen) för hela den svenska arbetsmarknaden var under samma period, dvs år 2016, ca 32 800 kronor. Källa: www.scb.se.

Länktips
www.yhguiden.se/reportage - några tips för ett lyckat chefsskap;
www.ipf.se - Institutet för Personal- & Företagsutveckling;
https://soundcloud.com/snsinfo/chef - lyssna på Podcast (längd ca 1,5 tim) "Chef i välfärden";
https://vision.se - tips till chefer & medarbetare inför utvecklingssamtal.

2 liknande yrke(n)