På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

38 Lediga jobb

Första Forskningsingenjör (21 månader)

Arbetsgivare / Ort: Umeå Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-11-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Biolog

Om jobbet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/ Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå Universitet) söker en  första forskningsingenjör för ett projekt (21 månader) som undersöker bakteriers förmåga att anpassa sig till miljöförändringar. Anställningen är tidsbegränsad till 21 månader och förväntas starta 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2021-12-03. Projektbeskrivning Kustområden är högproduktiva och dynamiska miljöer, som både påverkas av landtillrinning och utsjön. I norr kommer klimatförändringarna att leda till både ökad temperatur och ökad nederbörd, vilket innebär ökat inflöde av brunfärgat organiskt material från land samtidigt som kustens egen planktonproduktion minskar på grund av ljusskuggning. Födokällan för heterotrofa bakterier kommer därigenom att förändras, från att idagsläget vara marint planktonbaserad till att härröra från det terrestera systemet. De marint planktonbaserade födokällorna är relativt lättillgängliga för nedbrytning, medan terrestra födokällor till stor del består av aromatiska svårnedbytbara ämnen som kommer från skog och myrlandskap. Vi kommer att studera kustbakteriers förmåga att anpassa sig genetiskt och funktionellt till förändrad födokälla. Evolutionen sker genom spontanmutationer och selektion. Organismernas tillväxthastighet är en nyckelfaktor för hur fort evolutionen kan ske, och predatorer bidrar till en hög tillväxthastighet hos bytesorganismerna genom att reducera deras abundans vilket ökar födotillgången. Vår hypotes är att närvaro av predatorer är en nyckel till bakteriers genetiska och funktionella anpassningsförmåga till förändrad födokälla. Vi testar denna hypotes genom att utföra ett selektionsexperiment där kustbakterier tillhandahålls olika typer av födokällor, allt från lättillgängliga till komplexa aromatiska kolkällor. För att undersöka om predatorer påskyndar den evolutionära processen tillsätter vi ciliater till vissa av inkubationerna. Bakteriernas genetiska och funktionella anpassning kommer att undersökas.  Resultaten kommer att vara viktiga för att förstå effekter av klimatförändring. Projektet klarlägger om bakterier har möjlighet att öka sin användning av terrestert organiskt material som födokälla, och de därigenom kommer att bidra till förändringar i kolets biogeokemiska kretslopp i kustområden. Kvalifikationer Vi söker en motiverad kandidat med erfarenhet av studier av bakterie-protozointeraktioner samt mikrobiell metabolism. Den sökande ska ha en doktorsexamen i miljövetenskap med inriktning akvatisk mikrobiell ekologi. God samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ krävs. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av arbete med bakterier och protozoer i laboratorium samt genetiska analyser är meriterande. Meriterande är också att ha erfarenhet av mätning av bakterieproduktion och mikroskopering (faskontrast, eipifluorescens- och elektronmikroskopi). Ansökan En fullständig ansökan ska innehålla: - Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor). - CV inklusive publikationslista. - Kopior på relevanta publikationer (max fem). - En kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis. - Övriga handlingar du vill åberopa. Kontakt För ytterligare information kontakta Prof. Agneta Andersson ([email protected], +46 90 7869845). Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Umeå Universitet
Ansökan
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Covid-19 Assessment Associate Laboratory Head and NGS Scientist

Arbetsgivare / Ort: Randstad AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-11-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Biolog

Om jobbet

Job description

Covid-19 Assessment Associate Laboratory Head and NGS Scientist

This role is to part time lead the day to day activities within the AZ Sweden Covid-19 Assessment Laboratory according to the ISO 17025, responsible for COVID-19 screening of AstraZeneca employees. This role’s other part requires experience in NGS laboratory practice, additionally the individual will have outstanding team working skills and a proven track record of working collaboratively to ensure scientific excellence and robust delivery to science projects. You will be reporting to the Swedish Covid-19 Assessment Laboratory Head.

Responsibilities

Primary responsibilities:
As the Associate Laboratory Head you will ensure team delivery of service in line with the predefined standard operating procedures (SOPs) and ISO 17025 accreditation. You will be responsible for the planning of staff daily activities, maximizing the deployment of available people and equipment resources. You will ensure both laboratory staff and data analysis staff have the information they need to perform their work by holding regular meetings and ad hoc discussions.

As the lab-based scientist in the NGS/Transcriptomics area - a hands-on lab-based role at the forefront of NGS /Transcriptomics technology with a focus on effective delivery. In this role you will drive NGS data generation for range of clinical and preclinical projects across a range of diseases, species and drug modalities.

Role Description:
 • Onboarding and training new staff
 • Attention to detail to ensure chain of custody of all processes, strictly adhering to ISO 17025 SOPs
 • Working and communicating across a fast-paced cross organisational team.
 • Work with human biological specimens. HepB Vaccination advised.
 • In charge of ensuring that laboratory-based incidents and non-conformances are reviewed, evaluated and investigated in a timely manner.
 • Contribute to the planning, and leading the execution of NGS projects
 • Adopt innovative NGS/Transcriptomics processes developed by the team
 • Contribute significantly to the maintenance of NGS lab processes and equipment
 • To document staff feedback during weekly staff meetings, maintain the staff feedback log, review feedback for trends, identify risks and opportunities for improvement, and to present this at Management Review meetings.

Qualifications

Key Requirements for this role:
 • B.Sc. degree or higher in a relevant scientific discipline
 • Experience of liquid handling automation
 • Planning and execution of Next-Generation Sequencing (NGS) projects
 • Experience in molecular biology and transcriptomics projects
 • Experience with RT-PCR data analysis
 • Work in BSL1 and BSL2 lab with previous experience of aseptic technique
 • Work with infectious samples containing SARS-Cov-2
 • Excellent organizational and communication skills
 • That you enjoy working with people in an agile environment
 • Previous team leader experience is desirable.

Application

Why AstraZeneca?
At AstraZeneca we’re dedicated to being a Great Place to Work. Where you are empowered to push the boundaries of science and unleash your entrepreneurial spirit. There’s no better place to make a difference to medicine, patients and society. An inclusive culture that champions diversity and collaboration. Always committed to lifelong learning, growth and development

So, what’s next!
Are you already imagining yourself joining our team? Good, because we can’t wait to hear from you.

Deadline 2021-12-03,  selection and interviews will be ongoing. The position may be filled before the last day of application, therefore, apply as soon as possible. We look forward to your application!

For more information: Kerstin Karlsson [email protected] or Veronika Knudsen [email protected]

About the company

Randstad Life Sciences specializes in the field of science and is part of Randstad, the world leader in recruitment and consulting with operations in 38 countries. With this global network, in combination with our strong local foundation, we can offer a wide range of varied and developing assignments and jobs for you who are a specialist in life science. Our mission is to help you reach your true potential with your career in focus!

Arbetsgivare
Randstad AB
Ansökan
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare Integrated Monitoring

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-11-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
Institutionen för vatten och miljö Institutionen (www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning och miljöanalys med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har c:a 130 anställda, varav drygt hälften är forskare/doktorander och resten är teknisk och administrativ personal. Institutionen ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala.  Arbetsuppgifter: Arbetet handlar till största delen om att leda och driva det vetenskapliga och administrativa arbetet inom det internationella effektövervakningsprogrammet Integrated monitoring under FN:s luftkonvention. I detta ingår vetenskapliga utvärderingar av miljöövervakningsdata samt olika former av internationell rapportering. I tjänsten ingår också viss vegetationsinventering och databashantering. Därtill förväntas bidrag till institutionens undervisning och handledning av självständiga studentarbeten. Forskaren förväntas också att söka forskningsanslag och att kommunicera forskningsresultat. Kvalifikationer: Doktorsexamen inom växtekologi eller motsvarande, med god kunskap om kärlväxter och vegetationsinventering. Den sökande ska ha erfarenhet av miljöövervakning och -analys av vegetation gärna inom ramen för FN:s luftkonvention och det Europeiska LTER-nätverket. Goda kunskaper i tillämpad statistik, programmering i R samt vana att hantera databaser är meriterande. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på både engelska och svenska. Placering: Uppsala Anställningsform: Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. Omfattning: 100% Tillträde: 2022-01-01 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-03. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Global Clinical Operations Program Director (GPD) to Late CVRM

Arbetsgivare / Ort: Astrazeneca AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-11-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
We are now recruiting a Global Clinical Operations Program Director (GPD) to the Clinical Operations function of Late Stage Development Cardiovascular, Renal and Metabolic therapy area in BioPharmaceuticals R&D. What you'll do Do you want to be part of a great and passionate team in drug development? In the Clinical Operations function we operationalize the science that brings medicines to market to improve the lives of millions of patients worldwide. Humbleness for the mission but an attitude to win are true characteristics for members of our group. The Global Clinical Operations Program Director (GPD) has a global remit with a broad span of responsibilities and stakeholders across the enterprise, providing role modelling project leadership and management for cross-functional teams. The scope is mainly Phase 3 development or medicines already on the Market, but the program may include studies in all phases of drug development. The GPD also leads clinical submission teams in support of regulatory marketing applications and post registration product maintenance phases. On top, the GPD may manage improvement or change projects within clinical operations or spanning multiple business areas. As GPD, you will provide input and support to the Senior GPD in preparation for governance interactions, responsible for the planning and delivery of a defined clinical program of studies and/or clinical activities to scope, quality, budget, time; managing resource and risk. In the GPD role you are expected to be able to work independently and be comfortable to prioritize the work for yourself and your team to meet business objectives. You will also mentor and support people development as appropriate. GPDs are early adopters for new ways of working and act as ambassadors for change when leading teams. This role is sitting in Late Stage Development Cardiovascular, Renal and Metabolic therapy area in BioPharmaceuticals R&D and can be based at AstraZeneca's dynamic R&D sites in Gaithersburg (US) or Gothenburg (Sweden). Essential for the role: * University degree, preferably in medical or biological sciences or discipline associated with clinical research (Advanced degree is preferred) * Strong experience from within the pharmaceutical industry or similar large multinational organization * Proven knowledge of clinical operations, project management tools and processes * Previous experience of clinical development / drug development process in various phases of development and therapy areas * Experience from leading clinical projects and deliverables or similar expertise from other areas of drug development (such as pharmaceutical development). * Ability to mentor, develop and educate staff * Proven leadership promoting motivation and empowerment of others in order to accomplish individual, team and organizational objectives * Skilled & experienced in change management * Ability to look for and champion more efficient and effective methods/processes of delivering Clinical Development focusing on key performance metrics around reliability, productivity, cost and quality * Excellent written and verbal communication skills, negotiation, collaboration and interpersonal skills with ability to work effectively with others at all levels of the organization * Demonstrated ability to set and manage priorities, resources, performance targets and project initiatives in a regional and local environment * Integrity and high ethical standards Desirable for the role: * Project management certification is desirable but not mandatory * Knowledge of process improvement methodology such as Lean Sigma/Change Management is desirable but not mandatory * Regulatory submission experience Why AstraZeneca? At AstraZeneca we're dedicated to being a Great Place to Work. Where you are empowered to push the boundaries of science and unleash your entrepreneurial spirit. There's no better place to make a difference to medicine, patients and society. An inclusive culture that champions diversity and collaboration, and always committed to lifelong learning, growth and development. We're on an exciting journey to pioneer the future of healthcare. So, what's next? We welcome your application, no later than November 30 2021. We will review the applications continuously, so please apply as soon as possible! Where can I find out more? CVRM therapy area: https://www.astrazeneca.com/our-therapy-areas/cardiovascular-renal-and-metabolism.html AZ Gothenburg: https://www.astrazeneca.com/our-company/our-locations/gothenburg.html AZ Gaithersburg: https://www.astrazeneca.com/our-company/our-locations/gaithersburg.html
Arbetsgivare
Astrazeneca AB
Ansökan
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Researcher Integrated Monitoring

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-11-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
Department of Aquatic Sciences and Assessment The department (https://www.slu.se/en/departments/aquatic-sciences-assessment/) works with applied environmental research and environmental assessment with a national responsibility for monitoring the environmental condition of lakes and watercourses. The research focuses on aquatic ecology and biodiversity, geochemical and hydrological processes, as well as environmental chemistry and aquatic ecotoxicology. The department has about 130 employees, half of whom are researchers/doctoral students and half are technical staff, and is part of SLU's Soil, Water and Environment cluster on Campus Ultuna in Uppsala, Sweden. Duties: The position is primarily focused on leading and running the scientific and administrative work within the international monitoring program Integrated Monitoring, under the UN Air Convention. This includes scientific evaluations of environmental monitoring data and various forms of international reporting. The position also includes some vegetation inventory and database management. In addition, the successful applicant will contribute to the department's teaching and supervision of BSc/MSc theses. The researcher is also expected to apply for research grants and to communicate research results. Qualifications: Doctoral degree in plant ecology or equivalent, with good knowledge of vascular plants and vegetation inventories. The applicant must have experience in environmental monitoring and analysis of vegetation, preferably within the framework of the UN Air Convention and the European LTER network. Good knowledge of applied statistics, programming in R and experience of managing databases are advantageous. The work requires a very good ability to express oneself orally and in writing in both English and Swedish. Place of work: Uppsala Form of employment: Permanent employment. SLU may apply probationary employment. Extent: 100% Starting date: 2022-01-01 Application: We welcome your application no later than 2021-12-03, use the button below. Academic union representatives: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala. www.slu.se SLU is an equal opportunity employer.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 3 december (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.