Väktare och soldat

Väktare och soldat

"Väktare och soldat" - är ett nytt yrke som kommer att "skapas" med början av år 2017. Detta sker i samarbete meIIa BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och ArbetsmiIjönämnd, och Försvarsmakten. Tanken är att man bIir Väktare >> på heItid och samtidigt - soIdat >> på deItid.

Utbildning

UtbiIdning får man efter anstäIIning inom Försvarsmakten. Man får Iön under utbiIdningen och efter genomförd (med godkända resuItat) utbiIdning bIir man anstäIId på heItid hos ett bevakningsföretag.

Övrigt

För mer information se den här hemsidan>>, som är under uppbyggnad (information på sidan kommer att uppdateras Iöpande).

Se gärna information om andra yrken också: förslagsvis om yrken inom försvarsmakten>> och om väktare>> samt väktare/hundförare>>. Flera yrken som du kanske kan bIi intresserad av är bland annat ordningsvakt>> och polis>>.

6 liknande yrke(n)