På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

25 Lediga jobb

Bostadsförsörjningsstrateg

Arbetsgivare / Ort: REGION GOTLAND
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2022-01-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Samhällsplanerare

Om jobbet
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 500 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet. Vilka är vi? Inom Region Gotland kombineras uppdraget som kommun med landstingsuppdraget och det regionala utvecklingsansvaret. Det ger Region Gotland unika förutsättningar att arbeta med samhällsutveckling. Avdelningen för regional utveckling ansvarar för att strategiskt leda och planera, analysera och följa upp samhällsutvecklingen på Gotland. Avdelningen ansvarar därmed för att bereda ärenden, driva utvecklingsuppdrag, samordna processer, projekt och insatser inom såväl organisationen Region Gotland som regionens geografiska område. I avdelningen finns tre enheter varav samhällsplanering är en. Enheten för samhällsplanering har ansvarsområden inom exempelvis miljö, klimat och energiomställning, kommunikationer, fysisk planering, exploatering, bostadsförsörjning och digitalisering. Verksamheten inom avdelningen syftar till att nå målen för en hållbar regional utveckling i enlighet med Region Gotlands regionala utvecklingsstrategi. Dina nära kollegor är planeringsstrateg, ekostrateg, lokalförsörjningsstrateg inom enheten och landsbygdsstrateg och strateg för social hållbarhet inom avdelningen.  Dina arbetsuppgifter Utvecklingsintresset på Gotland är större än någonsin och det händer mycket just nu inom samhällsbyggandet. Befolkningen på Gotland ökar och bostadsbyggnation är en av våra mest prioriterade frågor. Här har du chansen att arbeta strategiskt med just den frågan. Som bostadsförsörjningsstrateg representerar du regionen i bostadsförsörjningsfrågor och ansvarar för framtagande av nulägesbilder och analyser av behov och tillgång av bostäder på Gotland. Avdelningen rapporterar till regionstyrelsen och att hantera ärenden, uppdrag, utredningar och motioner inom givet ämne är en del i rollen. Likaså är årsredovisning och återrapportering på regionens villkorsbrev en del i rollen.  Avdelningen för regional utveckling jobbar i riktning mot målen i den regionala utvecklingsstrategin för hållbar regional utveckling. I uppdraget för bostadsförsörjningsstrategen ingår att starta och driva strategiska processer för social och miljömässig hållbarhet inom bostadsbyggandet på Gotland. Du arbetar brett internt och externt med processer inom bostadsförsörjning för att skapa implementering och aktivitet av regionens riktlinjer för bostadsförsörjning. I rollen som bostadsförsörjningsstrateg ingår att samordna och samverka mellan förvaltningar inom regionen i bostadsförsörjningsfrågor liksom samverkan med Uppsala universitet Campus Gotland, länsstyrelsen i Gotlands län och andra externa aktörer för att leda, samordna och följa upp regionala utvecklingsinsatser för bostadsförsörjning på Gotland. - Representera Region Gotland i bostadsförsörjningsfrågor - Skapa en helhetsbild avseende behov och tillgång av bostäder inom Gotland. Analysera utbud, efterfrågan och behov på bostadsmarknaden. Analys av utfallet av bostadsbyggandet och framtida behov - Starta och driva strategiska processer för social och ekologisk hållbarhet inom bostadsbyggandet i samarbete med övriga berörda strateger - Samverkan med landsbygdsstrateg, exploateringsstrateg, social hållbarhetsstrateg, ekostrateger samt delta i projekt med perspektivet bostadsförsörjning - Nära samverkan med den planerade enheten för mark- och exploatering - Andra processer inom bostadsbyggande t ex aktualitetspröva, revidera och driva implementeringen av riktlinjer för bostadsförsörjning - Representant från Region Gotland i de insatser i genomförandeprogrammet för regionala utvecklingsstrategin som berör bostadsförsörjning - Samverkan med Uppsala universitet, Länsstyrelse och andra organ samt övriga externa aktörer - Samordna och samverka mellan olika förvaltningar i bostadsförsörjningsfrågor Vem är du? Du har erfarenhet av bostadsförsörjningsfrågor i tidiga skeden och strategisk nivå. Har du även erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete, erfarenhet från arbete på kommun med strategisk bostadsförsörjning och/eller arbete inom samhällsbyggnadsprocessen så är det meriterande. Vi ser att du har en högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, t ex lantmäteri, civilingenjör eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning. Det är meriterande med utbildning och/eller erfarenhet kring kommunallagen, bostadsrättslagen och plan- och bygglagen.    Du kommer att ha täta kontakter med medborgare, entreprenörer, näringsliv, myndigheter, förvaltningar och andra aktörer i samhället. Det ställer krav på att du är lyhörd för andras tankar och idéer, att du är analytisk, lösnings- och resultatinriktad samt att du kan se din roll och arbetet i ett helhetsperspektiv. I ditt arbete skapar du samverkan och samarbeten på flera nivåer och bygger relationer och förtroende. Det är delar du trivs med och känner dig trygg i. De delar i arbetet som innebär analyser, utredningar, rapportering och ärendehantering kräver att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.
Arbetsgivare
REGION GOTLAND
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Strategisk samhällsplanerare med inriktning vatten och naturmiljö

Arbetsgivare / Ort: Uppsala kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2022-01-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Samhällsplanerare

Om jobbet
Enheten översiktsplanering Vill du omsätta dina praktiska erfarenheter av arbete med vattenfrågor och naturmiljöer i både landsbygds- och stadsutveckling? Hos oss får du utrymme att växa i din roll. Du får bidra med expertis i översiktsplanering, arbeta i varierande samhällsbyggnadsprojekt och driva strategiska utvecklingsuppdrag. Inom stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi tillsammans för en hållbar samhällsutveckling för att nå målen om en allsidigt hållbar kommun och ett klimatpositivt Uppsala. Vi samverkar i kreativa nätverk inom kommunen, i regionen, nationellt och i forskningsprojekt. Frågor om biologisk mångfald, hanteringen av vatten samt klimatanpassning är viktiga för kommunens och regionens framtida expansion och tillväxt. Vårt uppdrag omfattar bland annat att utveckla såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt balanserade helhetslösningar i översiktsplaneringen och att väga samman många olika intressen. Ditt uppdrag Hos oss får du vara med att skapa innovativa och hållbara lösningar. Du ingår i ett kompetent team som genom ett tvärfunktionellt samarbete bidrar till ett mer hållbart Uppsala. Dina närmaste kollegor har kunskaper inom social hållbarhet, energi och klimat, trafik och mobilitet, arkitektur, kulturmiljö och stadsbyggande samt landsbygdsutveckling. Din spetskompetens och erfarenhet inom vatten och naturmiljö är efterfrågad inom översiktsplaneringen, vid framtagandet av strategiska dokument, vid rådgivning i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprojekt samt i planering för sociala och rekreativa värden. I ditt jobb som strategisk samhällsplanerare hos oss ingår exempelvis: • Samverka och nätverka med kollegor, partners och målgrupper • Ta ansvar för ett aktivt ledarskap och ett framgångsrikt samarbete i rollen som projektledare • Agera som sakkunnig rådgivare • Svara på remisser och motioner • Medverka i framtagandet av planeringsunderlag om natur och vatten • Arbeta för en digitaliserad och effektiv samhällsbyggnadsprocess • Hantera formella krav och juridik inom ditt sakområde • Aktivt bidra med nytänkande och kreativa lösningar • Bidra till ökad handlingskraft att uppnå kommunens mål och strategier Så arbetar vi med: Hållbarhet - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/hallbarhet/) Översiktsplanering - Uppsala kommun (https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/samhallsbyggnad-och-arkitektur/oversiktsplanering/) Din bakgrund Vi söker dig som har högskoleutbildning som samhällsplanerare med ekologisk hållbarhet som inriktning, alternativt annan utbildning som vi bedömer som relevant. Du har erfarenhet av samhällsplanering inom sakområdet naturmiljö och vatten och har förståelse för den kommunala kontexten. Du har även arbetat med översiktsplanering och/eller detaljplanering med stöd i digitala verktyg och är en van användare av GIS-data. Du har också erfarenhet av projektledning och projektarbete. Vi ser gärna att du har arbetat som strategisk rådgivare eller konsult inom myndighet eller relevant bransch. Du är van att samarbeta brett och samverka med många aktörer. Som person är du bra på att ställa frågor som hjälper dig att lösa komplexa frågor. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat och bidra till hållbar samhällsutveckling. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra personer och grupper på ett lyhörd sätt. Vi ser också att du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Upplysningar I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta enhetschef Åsa Dahlin, 018-727 27 93, eller via epost: [email protected] Facklig företrädare: Sampo Hinnemo, SACO, telefon 018-727 40 58 Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 67 05 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss! Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Arbetsgivare
Uppsala kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Stadsantikvarie

Arbetsgivare / Ort: Uppsala kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-12-29
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Samhällsplanerare

Om jobbet
Stadsbyggnadsförvaltningen, avd. Plan&bygg Intresserad av att göra skillnad i stadsutvecklingen? Uppsala är en av Sveriges fyra storstäder med över 200 000 invånare och vi växer snabbt! Ett av våra mål är att Uppsala kommun ska växa till 350 000 invånare år 2050. Samtidigt har vi höga ambitioner och arbetar aktivt med en hållbar stads- och landsbygdsutveckling och en sammanhållen strategisk planering, där vi på allvar utmanar oss själva och byggbranschen. Som stadsantikvarie hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att påverka och bidra till Uppsalas positiva utveckling. Du kommer att ingå i stadsbyggnadsförvaltningen och arbeta mitt i händelsernas centrum. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer där du som stadsantikvarie har ett väl utvecklat samarbete med bland annat enheterna för detaljplanering, bygglov och mark- och exploatering. Du kommer med andra ord att få ett mycket varierat arbete och många spännande projekt att arbeta med. Vår vision är att vara en förebild och föregångare som attraktiv arbetsgivare inom offentlig sektor. Vi samarbetar för att ta tillvara nya idéer och arbetar nyskapande för att stödja utvecklingen av Uppsala kommun som en modern arbetsgivare. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat, med många möjligheter till en flexibel vardag, och har nyligen flyttat in i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge intill resecentrum i Uppsala. Ditt uppdrag Som stadsantikvarie har du en viktig funktion dels som sakkunnig/ expert vid arbeten som rör kommunens olika kulturmiljöer (kulturlandskap, bebyggelsemiljöer, byggnader) dels som utförare och/ eller beställare av kulturmiljöutredningar. I arbetsuppgifterna ingår arbete med rådgivning om byggnadsvård till allmänhet och fastighetsägare samt framtagande av planeringsunderlag och utredningar. En central del i arbetet är att inom kommunen säkerställa kulturmiljöperspektivet i stadsbyggnadsfrågor genom att delta i strategisk planering, planärenden samt remisshantering. Du deltar vid behov i plan- och byggnadsnämndens sammanträden. Din bakgrund Vi söker dig som har universitets- /högskoleexamen som byggnadsantikvarie, bebyggelseantikvarie eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst 5 års erfarenhet som antikvarie och gärna inom kommunal verksamhet eller länsstyrelsen. Du har gedigna kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalken (MB) liksom dokumenterad mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Körkort (B) är ett krav och det är en fördel om du har god lokalkännedom om Uppsala. Som person är du kommunikativ och pedagogisk och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du är van att arbeta självständigt men din samarbetsförmåga är välutvecklat och du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Därutöver är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem ur ett helhetsperspektiv. Upplysningar I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19. Har du frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Maija Tammela Arvidsson 018-727 4625 eller nuvarande stadsantikvarie Dan Thunman 018-727 4632. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Britt Pedersen 018-7276712. Fackliga företrädare: Vision Liselotte Ehn, 018-727 49 49, Akademikerförbundet SSR/SACO Maria Persson, 018-727 24 24, Sveriges Ingenjörer/SACO Sampo Hinnemo, 018-727 40 58. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss! Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Arbetsgivare
Uppsala kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Projektsamordnare - mobility management

Arbetsgivare / Ort: Eskilstuna kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Samhällsplanerare

Om jobbet
Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i tillväxtarbetet i kommunen och vi planerar, projekterar och bygger samt ansvarar för drift och underhåll av den offentliga miljön i Eskilstuna. Vi är drygt 200 anställda på förvaltningen och på planavdelningen arbetar cirka 20 personer. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad! Vill du vara med och påverka framtiden för kommande generationer? Vi söker en projektsamordnare till vår grupp inom Trafikavdelningen - mobilitetsgruppen. Det övergripande målet för gruppen är att främja hållbara transporter i syfte att minska andelen biltrafik i staden samt att skapa mer trafiksäkra beteenden hos medborgarna. Är du vår nya kollega? ARBETSUPPGIFTER I rollen som projektsamordnare är din huvudsakliga uppgift att projektleda uppdrag kopplat till hållbara transporter, främst genom beteende- och attitydpåverkan men också vara ett stöd kring hållbara transporter vid detaljplaner, planprogram och bygglov. Du kommer att arbeta såväl inom kommunkoncernen, näringslivet, organisationer, intresseföreningar, politiker, som för medborgarna i Eskilstuna. Du ska tillsammans med övriga kollegor planera, genomföra och följa upp attityd- och beteendepåverkansprojekt. Syftet med projekten är att påverka människors resvanor med målsättningen att minska miljöbelastningen och främja mer hälsosamma resvanor. Det är ett variationsrikt arbete där du får arbeta med såväl stort som smått. Du arbetar målgruppsanpassat utifrån olika uppdrag och aktiviteter genom samverkan, men arbetet kräver att du kan arbeta både i grupp och självständigt. Metoderna varierar med allt från kampanjer och informationsinsatser till enkätundersökningar och utveckling av nya resetjänster. Du utformar och skriver fördjupande rapporter och PM och svarar på medborgarnas synpunkter och frågor. Dessutom deltar du i övergripande diskussioner och strategier för kommunens framtida trafiksystem. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som uppfyller följande kvalifikationer: • Högskoleutbildning som samhällsvetare/planerare, kulturgeograf, beteendevetare, folkhälsovetare, miljövetare eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. • Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift • Vana och/eller fallenhet att stå inför en grupp (t.ex. föredragande, hålla presentationer) Det är starkt meriterande om du har: • Tidigare arbetslivserfarenhet av mobility management. • Erfarenhet av projektledning. • Erfarenhet av information och kommunikation (t.ex. sociala medier, webbsidor, radio, tidning). Det är meriterande om du har: • Arbetslivserfarenhet av samhällsplanering/trafikplanering (t.ex. strategiskt arbete med kollektivtrafik, cykelplaner, beteendepåverkande kampanjer). • Erfarenhet av att hantera data/statistik för analys (t.ex. enkätundersökningar). • Goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi lägger stor vikt vid dem. Vi söker dig som är självständig och kan med ett kvalitativt och strukturerat förhållningssätt driva arbetet framåt. En framgångsfaktor för att lyckas med uppdraget är din förmåga att kommunicera, samarbeta och skapa goda relationer med andra, vilket innebär att du är en uppskattad samarbetspartner både externt och internt. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Arbetsgivare
Eskilstuna kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Vi söker en teknisk handläggare till vår teknik- och serviceavdelning

Arbetsgivare / Ort: Lekebergs kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Samhällsplanerare

Om jobbet
Unga, expansiva Lekeberg är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. Vi tar tillvara på tillväxten genom ständig utveckling och förnyelse inom alla områden. Mångfald, integration och jämställdhet är något som vi strävar emot i alla beslut. Lekebergs kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Lekebergs kommun består bl.a. av centralorten Fjugesta och tätorterna Mullhyttan och Hidinge/Lanna. Med korta avstånd, goda kommunikationer och kommunens strategiska placering är det enkelt att ta del av både landsbygd och stad. Här finns attraktivt boende, ett rikt kultur- och fritidsliv och ett bra företagsklimat. Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar. Vår vision är trygghet och nytänkande, naturligt nära. Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att leda, styra, följa upp och ge ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter och här ingår övergripande stödfunktioner inom ekonomi, personal och administration. Inom kommunstyrelseförvaltningen ingår också Teknik- och serviceavdelningen, avdelningen för näringsliv, integration och arbetsliv samt vår kultur- och fritidsavdelning. Vi har för närvarande ca 100 medarbetare. Inom teknik- och serviceavdelningen ingår en bredd av verksamheter. Vi ansvarar för måltidsverksamheten, intern service med lokalvård och vaktmästeri, gata- och park samt VA. Tillsammans är vi ca 65 medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Som teknisk handläggare får du stora möjligheter att vara med och lägga grunden till Lekebergs fortsatta utveckling! I ditt uppdrag kommer du att jobba fram strategier, prioriteringar och planer och vara delaktig i att påverka och forma samhällsutvecklingen på ett långsiktigt hållbart sätt. I ditt uppdrag ingår också: Miljösamordning: • Samordning och uppföljning av kommunens miljödiplomering • Samordning av miljöfrågor med Samhällsbyggnad Sydnärke • Delta i arbetet med nytt Hållbarhetsprogam Miljösamordningsuppdraget utgör idag ca 20 % av tjänsten Handläggning av: • Remisser, t ex Länstransportplan och bygglov • Felanmälningar och synpunkter • Lokala trafikföreskifter • Tillstånd- och bidragsansökningar • Fiberutbyggnad I ditt uppdrag ingår framtagande av och/eller beställa strategiska dokument inom gata, VA, park, trafik; genomföra och/eller beställa mindre utredningar och projekt; ta fram beslutsunderlag samt stötta i att ta fram rutiner och arbetssätt inom hela Teknik och service. Du är även avdelningens kontaktperson för kommunens Kontaktcenter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • Högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant område, till exempel bygg-, anläggnings- eller miljöingenjör, samhällsvetare eller samhällsplanerare. • Mycket goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift för att upprätta professionella dokument som tjänsteskrivelser, remissyttranden, beslutsunderlag eller upprätta styrdokument. • Goda IT-kunskaper • B-körkort Vi ser det som meriterande om du har: • Mastersexamen • Utbildning och/eller erfarenhet inom trafikfrågor • Utbildning och/eller erfarenhet inom miljö- och hållbarhetsfrågor • Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och kommunala beredningsprocesser • Vana av och känner dig bekväm med att föredra ärenden i nämnd • Erfarenhet av att arbeta i projektform Det är också meriterande om du har kunskap i något/några av följande system: • Microsoft 356 • GIS För att trivas i rollen och ha de bästa förutsättningarna tror vi att du är en person som är självgående och har en god förmåga att strukturera upp din arbetsdag och dina olika uppdrag. Det krävs att du är ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har en förmåga att vara flexibel och anpassa dig efter nya förutsättningar och du är en person som har lätt för att samarbeta med andra. I den här rollen ingår att ha många kontaktytor, därför är det en fördel att kunna upprätta och behålla olika arbetsmässiga relationer. Uppdraget kräver att du har en förmåga att sätta saker i ett större sammanhang och kunna värdera vilken av de olika delarna som har det största värdet för att bidra på bästa sätt till helhetsbilden. Vi kommer även att ta hänsyn till personlig lämplighet i den här rekryteringen. ÖVRIGT Du gör din ansökan via vårt elektroniska rekryteringsverktyg. Det är därför viktigt att du fyller i alla steg noggrant för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av din ansökan. Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
Arbetsgivare
Lekebergs kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.