På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Socionomyrken
Spela filmen

Socionomyrken

199 Lediga jobb

Socionom till familjestödet på Sandvikens Familjecentral

Arbetsgivare / Ort: Sandvikens kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-11-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Sandvikens familjecentral består av öppen förskola, barnavårdscentral, barnmorskemottagning och socionomens familjestöd. Familjecentralen är samlokaliserad med Barn- och familjehälsan och Ungdomsmottagningen på Sandvikens sjukhus. På familjecentralen finns samlade insatser för föräldrar med barn 0-5 år för tidigt och lättillgängligt stöd för familjer. Familjecentralen skall främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap och stödja föräldrar/blivande föräldrar. Uppdraget är att i samverkan mellan familjecentralens professioner och andra aktörer kring det lilla barnet minska fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn, minska ojämlikheten i hälsa bland barn samt minska risken för att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem. Familjestödet på Sandvikens familjecentral är organiserat inom Individ- och familjeomsorgen och har gemensam chef samt ett nära samarbete med socialtjänstens öppenvård och förebyggande för familjer, barn och unga. Som socionom på Sandvikens familjecentral finns goda möjligheter till kompetensutveckling och man förväntas vara aktivt med i utvecklingen av verksamheten. Just nu pågår ett spännande utvecklingsarbete i Sandvikens kommun kring tidigt och samordnat stöd för barn och unga. Utifrån det förstärks även öppenvårdens olika arbetsområden, vilket bland annat innebär att Familjecentralen utökar familjestödet från en heltidstjänst till ytterligare en heltidstjänst. Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner: - semesterväxling - årsarbetstid - friskvård till förmånligt pris - hälsofrämjande aktiviteter - extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år - personal- och fritidsföreningen Pulsen ARBETSUPPGIFTER Uppdraget innebär att på ett flexibelt och utåtriktat sätt arbeta uppsökande mot familjer med barn upp till fem år i samverkan med familjecentralens övriga verksamheter. I praktiken innebär det att på ett kreativt och lösningsorienterat sätt vidareutveckla familjestödet för att möta familjers behov av stöd eller vägledning och nå ut även till de familjer som av olika skäl kan ha svårare att ta del av familjecentralens utbud. Familjecentralen har under det senaste året sett behov av ett mer utåtriktat och mobilt arbete för att förenkla för familjer att ta del av utbudet och få det stöd som behövs, även i de områden som ligger utanför centralorten. För socionomens del innebär det att etablera nya samarbeten med andra aktörer i kommunen som riktar sig mot de mindre barnen, för att tidigt fånga upp behov av föräldrastöd för att barn skall växa upp i en trygg familj med föräldrar som har verktyg att möta barnets behov. En målgrupp med prioritet för familjecentralen är familjer i socioekonomisk utsatthet, där bland andra utrikesfödda föräldrar är en särskilt angelägen målgrupp att nå och ge stöd för att öka möjligheterna till inkludering i samhället. Arbetet utförs tillsammans med din kollega på familjestödet och övriga professioner på familjecentralen eller på egen hand i nära samverkan med exempelvis förskolor, barnavårdscentral, civila aktörer. I din roll ligger en stor portion samordning för att engagera andra professioner som behöver ha en roll avseende stöd och utvecklingsarbete kring små barn och tidiga samordnade insatser. I praktiken innebär detta att du erbjuder: -enskilt stöd för föräldrar -olika grupp- eller utbildningsinsatser för att stärka föräldraskapet hos föräldrar -utbildningsinsatser gentemot andra professionella som möter barn eller föräldrar i sin vardag för att främja ett gott föräldraskap och goda uppväxtvillkor för kommunens alla barn -nätverkande och samarbete med andra professioner som möter barn eller föräldrar för nya sätt att tillsammans arbeta preventivt för ett tryggt, jämställt och hälsofrämjande föräldraskap KVALIFIKATIONER För att vidareutveckla verksamheten söker vi nu dig som är en engagerad socionom som brinner för familjefrågorna och trivs med utmaningen att samverka med många andra olika professioner. Som akademisk grund har du socionomexamen, eller annan högskoleexamen med beteendevetenskaplig grund som tillsammans med erfarenhet bedöms som likvärdig av arbetsgivaren. Flerårig erfarenhet av socialt arbete med föräldrar och små barn krävs. Meriterande är att ha vidareutbildning i familjebehandlande metoder och/eller föräldraskapsutbildningar riktade mot uppdraget liksom erfarenhet från familjearbete med utrikesfödda föräldrar. Du är en alert och lösningsorienterad person som trivs med att ha en samordnande roll och som gillar att leda utbildningar eller samverkansmöten. Du har ett varmt och lättillgängligt förhållningssätt som ger tillit och förtroende, både för de föräldrar som möter dig men även för kollegor. Du behöver även ha ett högt eget driv för att på ett självständigt sätt etablera nya samarbeten och föra verksamheten framåt mot de uppsatta målen. Stor personlig mognad och mycket god pedagogisk förmåga krävs. Du behöver vara initiativtagande, flexibel och uthållig samt ha erfarenhet av att skapa goda samarbeten med såväl familjer som samarbetspartners. Vi förutsätter att du har ett intresse av att hålla dig uppdaterad kring forskningsfältet och att du är en ambassadör för verksamhetens tidiga insatser och samordnande uppdrag. Arbetet kräver även god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Stor vikt vid kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav. Högskolexamen är ett krav. ÖVRIGT Vi kan komma att tillämpa löpande urval till intervju så vänta inte med att skicka in din ansökan! Som medarbetare i Sandvikens kommun är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till välfärd för Sandvikens 39 000 invånare. I våra verksamheter arbetar 3000 personer inom 200 yrken. Vår vision är ett Sandviken där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen inpå knuten är Sandviken en plats där det är enkelt att trivas. Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Arbetsgivare
Sandvikens kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Boendesamordnare till myndighet boendesamordning

Arbetsgivare / Ort: Uppsala kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-11-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Socionom

Om jobbet
Myndighet boendesamordning OSN Trivs du i en roll med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter? Boendesamordningen söker just nu dig som gärna vill växa tillsammans med oss. Har vi väckt ditt intresse? Välkommen med din ansökan till en riktigt spännande tjänst! Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar både för den verksamhet som bedrivs i egen regi och verksamhet som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Viktigt för oss är: • mentorskap under introduktionen • att göra skillnad för våra brukare • att arbeta tillsammans – teamarbete • att tänka nytt - för våra brukares bästa • möjlighet att utvecklas inom yrkesrollen. Ditt uppdrag I arbetet som boendesamordnare arbetar du med boendeplanering och samordning på individnivå för personer som har beslut om boende enligt socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I arbetsuppgifterna ingår en rättssäker och effektiv verkställighet av boendebeslut där du matchar individens behov och i möjligaste mån önskemål om boende med ledig bostad och boendets profil. Du ansvarar för information till den enskilde och dennes företrädare och biståndshandläggare om tänkt planering. Dokumentation i personakt kring verkställighet och planering utgör en del av arbetsuppgifterna. I din roll ingår också att ta fram underlag för statistik och samverka med interna och externa samverkanspartner. Som boendesamordnare deltar du också i den långsiktiga planeringen av behovet av bostäder för målgrupperna. Vi tillämpar mentorskap för alla nyanställda. Du får stöd i din roll av av dina kollegor. I arbetet har du även stöd av specialisthandläggare som regelbundet tillsammans med dig går igenom dina processer och din arbetsmängd. Tjänsten erbjuder: • friskvårdsbidrag • årsarbetstid • kompetensutveckling • nära ledarskap • utmärkt pendlarläge • engagerade kollegor. Din bakgrund Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan utbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet bedöms som likvärdig. Arbetet kräver att du har erfarenhet från eller kunskap om biståndshandläggning och/eller i en samordnande funktion inom LSS och SoL boenden. Du behöver även ha erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer. Har du erfarenhet av boendesamordning ses det som meriterande. För att lyckas i arbetet behöver du ha goda kunskaper gällande lagstiftning inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utöver detta behöver du ha goda IT-kunskaper och goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt. Som person är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Vidare har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Dessutom är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Upplysningar I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. För att få arbeta brukarnära inom våra olika vård- och omsorgsverksamheter ska du vara vaccinerad mot Covid-19. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Christina Rosendahl, enhetschef 018-727 87 30. Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24 Vision, Maja Erkstam, 018-727 56 39. Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Här arbetar vi med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förvaltningen ansvarar också för biståndshandläggning, strategisk planering, upphandling och uppföljning. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Arbetsgivare
Uppsala kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Familjebehandlare till Resursenheten Barn och Unga

Arbetsgivare / Ort: Lunds kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-11-05
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Socionom

Om jobbet
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? På socialförvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare som ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar. Om oss Socialförvaltningens Resursenhet Barn och Unga, söker en familjebehandlare till vårt Familjeteam. Tjänsten är ett vikariat på ett år under 2022. Inom enheten arbetar totalt 30 medarbetare, uppdelade i sju team med ett antal beprövade metoder inom familjebehandling så som Familjebehandling med Marte Meo, FFT, DBT, MST, samordning, gruppverksamheter, vägledningssamtal samt stödgrupper för barn och föräldrar. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta som familjebehandlare i vårt Familjeteam. I teamet arbetar 10 kollegor som har bred kompetens och lång erfarenhet av familjebehandling.  Som familjebehandlare i Familjeteamet arbetar du med barn och ungdomar mellan 0-18 år och deras familjer. Uppdragen styrs utifrån familjernas behov och därför önskar vi att du har gedigen kunskap om socialtjänstens uppdrag och gärna har prövat på flera delar av socialt arbete.  Du arbetar självständigt i dina ärenden och har ett gott samarbete med dina kollegor Vi söker dig som Arbetsuppgifterna kräver att du är socionom eller har annan utbildning som kan bedömas som likvärdig. Vi kommer att lägga stor vikt vid att du har erfarenhet av familjebehandling och av arbete i socialtjänst. Vi tänker oss att du har stort engagemang och erfarenhet av socialt arbete. Du trivs med att arbeta utifrån klienternas behov och har en förmåga att kunna växla mellan terapeutiskt och kompensatoriskt arbetssätt. Du kan göra viktiga prioriteringar i olika situationer som uppstår, ibland av akut karaktär. Du är duktig på, att inom givna ramar, använda dina egna resurser för bästa resultat. Du är öppen för förändring samt villig att möta andras infallsvinklar med nyfikenhet och respekt. Vi lägger stor vikt vid att du har god samarbetsförmåga, arbetet kräver samarbete med såväl interna som externa kontakter. Körkort är ett krav. Varmt välkommen med din ansökan!  
Arbetsgivare
Lunds kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Koordinatorer till sektionen Förebyggande insatser

Arbetsgivare / Ort: Värnamo kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-11-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Socionom

Om jobbet
Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035". Värnamo är en kommun med drygt 34 000 invånare. Medborgarförvaltningen är en av kommunens tio förvaltningar och söker nu två koordinatorer. Medborgarförvaltningen består av sju sektioner, där Förebyggande insatser är en. I sektionen arbetar ca 25 medarbetare. Sektionen är uppdelad i JobbCenter och Förebyggande teamet. På JobbCenter jobbar 13 koordinatorer och i det förebyggande teamet ingår fältsekreterare, fritidsledare, kurator på ungdomsmottagning och medlare. Arbetsuppgifter: Som koordinator på JobbCenter är dina huvudskapliga arbetsuppgifter att tillsammans med deltagare utforma en meningsfull handlingsplan som leder till arbete, studier eller rätt försörjning. Arbetet utförs i tätt samarbete med kollegor inom JobbCenter. Du samverkar även mycket med andra arbetsgrupper och aktörer, både internt och externt. I arbetet ingår även att ha huvudansvar för någon/några av våra insatser som vi bedriver på JobbCenter. Exempel på insatser är studiestöd, inspirationsprogram/kompassen och integrationsarbete Kvalifikationer: Du behöver ha utbildning på högskolenivå som till exempel arbetsterapeut, socionom eller beteendevetare. Hos oss är respekt, delaktighet och samarbete ledord. Som person är du stabil och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du trivs med variation i jobbet, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort krävs. Anställningsform: Allmän visstidsanställning tom 2022-12-31 Sysselsättningsgrad: Heltid Lön: Individuell lönesättning tillämpas Tillträdesdag: snarast eller efter överenskommelse Upplysningar: Sektionschef Lotta Knutsson 0370-37 80 57, [email protected] Fackliga företrädare nås genom Värnamo Kommuns växel 0370-37 70 00 Rekrytering kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning Ansökan: Sista ansökningsdag 2021-11-28 Du söker tjänsten på www.varnamo.se/ledigajobb Vi arbetar med löpande urval och intervjuer Välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare
Värnamo kommun
Hemsida: www.varnamo.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Inspektör med socialtjänstkompetens

Arbetsgivare / Ort: Inspektionen För Vård och Omsorg
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-11-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Socionom

Om jobbet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), avdelning Nord i Umeå, söker en inspektör med placering på socialtjänstenheten. IVO ansvarar för tillsyn av hälso-och sjukvård, hälso-och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. Avdelning Nord har Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens och Jämtlands län som sitt tillsynsområde. Rollen som inspektör Som inspektör arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv och med vår tillsynspolicy i ryggen för att fokusera på vad som är angeläget för enskilda och för olika grupper av människor. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt. Tillsynen ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet och effektivitet samt utgå från den statliga värdegrunden. Arbetet sker i team tillsammans med inspektörer som har socialtjänstkompetens. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär tillsyn och granskning av verksamheter inom socialtjänstens individ-och familjeomsorg samt tillsyn av de verksamheter som får uppdrag från socialtjänsten, som HVB och stödboende. Du kommer att utreda egna ärenden, delta i  arbetsgrupper där din kompetens efterfrågas och där din insats behövs. I arbetet kommer du att komma i kontakt med såväl huvudmän, personal som allmänhet och media. Inspektioner i verksamheter är en stor del av arbetet och resor i tjänsten förekommer. Din profil Vi söker dig som har: • Socionomexamen eller motsvarande • Flerårig och aktuell erfarenhet inom individ-och familjeomsorg  • Erfarenhet av utrednings-och analysarbete • God kännedom om lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område • B-körkort då arbetet innebär en hel del resor inom regionen • God och aktuell IT- och datorvana I rollen som inspektör ska du vara utvecklingsinriktad då myndigheten är i ständig utveckling och kunna arbeta självständigt och ha god förmåga att prioritera och strukturera flera olika arbetsuppgifter samtidigt. Du ska ha  god analytisk förmåga och kunna granska och analysera objektivt. Du är noggrann och strukturerad, men också flexibel samt snabbt kunna sätta dig in komplexa frågeställningar. Vidare har du mycket god samarbetsförmåga, är trygg i dina beslut och kan på ett konstruktivt sätt omsätta och beakta andras synpunkter och perspektiv. Du kommunicerar resultatet på ett tydligt och förtroendeingivande sätt, både muntligt och skriftligt. Du ska ha förmåga att sammanställa ofta komplex information på ett begripligt sätt. Anställningen gäller tillsvidare och avser heltid. 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.      IVO – Inspektionen för vård och omsorg IVO:s uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna. IVO har c:a 800 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala avdelningskontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm. IVO bildades 2013 och lyder under Socialdepartementet. Vad kan IVO erbjuda dig? Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn och tillståndsprövning i Sverige. IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, - metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald. Ansök senast  28 november 2021 Märk din ansökan med dnr. 2.1.1- 43824/2021 Vi vill att du skickar in ett CV samt ett personligt brev där du presenterar dig själv och beskriver varför du tror att du är rätt person för tjänsten du söker. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Välkommen med din ansökan! För frågor om tjänsten vänligen kontakta enhetschef Pia Karlsson, 010-788 58 08 För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Pernilla Spens, 010-788 51 87. Fackliga kontaktpersoner är Helen Näslund, Vårdförbundet, 010-788 53 91,Ulf Prahl, SACO, 010-788 52 57 och Maria Carneland Fackförbundet ST, 010-788 54 06.   Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering och vidare annonseringsvägar.  
Arbetsgivare
Inspektionen För Vård och Omsorg
Hemsida: https://www.ivo.se/
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.