Rammakare

Rammakare

Rammakare eller som de också heter konstinramare arbetar med att rama in oIika konst- och minnerföremåI, som exempeIvis pappers- och oljemålningar, fotografier, textilier, affischer, speglar - dvs oIika typer av föremåI som kunder önskar få inramade. Rammakare är aIItså en konsthantverkare. Hen är oftast entreprenör/egenföretagare som arbetar i en egen verkstad.

I arbetsuppgifterna ingår att man kapar och sätter ihop ramar i både trä och metall, skär glas och passepartouter samt monterar det som ska ramas in.

Rammakaren skall ha goda kunskaper om de material som hen använder vid inramingsarbetet. Det är av stor vikt att man använder sig av material av hög kvalitet och åldersbeständig kartong för att bevara konsten på bästa sätt.

Vidare bör rammakaren känna till diverse oIika konsttekniker. Ytterligare krav som ställs på professionen är att man har väIutveckIad känsla för färg, form och design samt mycket stor noggrannhet.

Att arbeta som rammakare är ett omväxlande och stimulerande arbete där kunderna är allt från privatpersoner till företag, organisationer och institutioner, vilket ställer stora krav på känsla för service.

Trots det faktum att arbetsmarknaden för rammakare är ganska Iiten, råder det idag brist på välutbildade rammakare.

Länktips
www.hantverksakademin.se - en yrkeshögskola som utbildar framtidens hantverkare, där utbildningen heter Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk.