På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

3 Lediga jobb

Arkeolog med stratigrafiansvar

Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 1 december (1 dag kvar)
Publicerad: 2021-10-28
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Arkeolog

Om jobbet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter. Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805. Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen. Kravprofil Arkeolog med stratigrafiansvar i fält, 100 % under fyra år i projektet "Hallen på Höjden - dynastiers residens och domän" Placering: Anställning vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lund, med fysisk placering i Uppåkra. Tillträde: 2022-03-01 Centralplatsen Uppåkra var under järnåldern den största maktbasen i sydvästra Skåne. Centralt inom bosättningen låg ett kulthus som undersöktes under 2000-talet. Intill detta låg residenshallen som nu kommer att dokumenteras. Uppdraget gäller utgrävning av denna komplexa, unika anläggning med komplicerade stratigrafiska sekvenser samt ytan mellan de båda byggnaderna. En stor del av analyserna kommer att vara naturvetenskapliga. Arbetsuppgifter: Projektet Hallen på Höjden söker en arkeolog med stratigrafiansvar, med huvudsaklig uppgift att ansvara för dokumentation, kvalitetssäkring av stratigrafisk analys, tolkning och publicering av resultaten. Tjänsten utförs i nära samarbete med huvudansvarig projektledning och projektledaren i fält. Arbetsplatsen kommer fysiskt att vara förlagd i Uppåkra. Kvalifikationer: Den sökande ska minst ha en filosofie kandidatexamen i arkeologi eller historisk arkeologi samt mångårig, dokumenterad erfarenhet av deltagande vid större fältarkeologiska projekt som berört komplexa stratigrafiska miljöer. Du har omfattande och dokumenterad erfarenhet av att dokumentera arkeologiska undersökningar och erfarenhet av att skriva arkeologiska rapporter. God erfarenhet av digital dokumentationsteknik är absolut nödvändig. Erfarenhet av att arbeta med Intrasis och stratigrafisk analys är absolut ett krav. Erfarenhet av urban arkeologi och inriktning mot järnålder är särskilt meriterande. I arbetet krävs körkort för personbil. Förmåga att kunna förstå och kommunicera på svenska eller annat nordiskt språk är ett krav. Personliga egenskaper: Vi söker dig som är engagerad och har ett stort intresse för fältarkeologi. Du har god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har mycket god förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper. För att lyckas i befattningen är du även ansvarskännande, noggrann, strukturerad, har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Arbetsgivare
Lunds Universitet
Ansökan
Ansök senast 1 december (1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Handläggande arkeolog

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 2 december (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-11-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Arkeolog

Om jobbet
Är du intresserad av att arbeta som handläggande arkeolog på Länsstyrelsen i Jönköping län? Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet. Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat. Länsstyrelsen söker en arkeolog med fältarkeologisk erfarenhet och med akademisk examen med huvudinriktning i arkeologi, gärna med inriktning mot medeltid och nyare tid. Du kommer vara placerad på kulturmiljöenheten på Samhällsavdelningen. Enheten består av 10 medarbetare och utgör en av sex enheter inom avdelningen. ARBETSUPPGIFTER Som handläggande arkeolog arbetar du huvudsakligen med handläggning av uppdragsarkeologi vilket innebär att göra tillståndsprövning inför markexploatering, skriva yttranden, upprätta förfrågningsunderlag, bedöma undersökningsplaner och utöva tillsyn av fält- och rapportarbetet. Du kommer även att utgöra ett stöd i samhällsplaneringsprocessen och vid miljöprövningar. Du kommer även att delta i och verka för att stärka det strategiska kulturmiljöarbetet i länet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med akademisk examen med huvudinriktning i arkeologi, gärna med inriktning mot medeltid och nyare tid. Du ska ha fältarkeologisk erfarenhet med projektledarerfarenhet samt erfarenhet av fornminnesinventering och registrering av fornlämningar. Du ska genomgått utbildning i Fornreg. Vidare har du goda GIS-kunskaper och är väl införstådd med kulturmiljövårdens styrmedel och förutsättningar. Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet från länsstyrelsearbete och kunskap om handläggningsverktyget ASK och Platina. Som person bör du vara engagerad i kulturmiljöfrågor med en förmåga att snabbt bedöma helhet och driva processer framåt. Du kommer ingå i en grupp av arkeologer så en god förmåga och vilja att samverka är nödvändig. Som handläggare krävs att du kan arbeta rationellt och drivet varför du bör vara trygg i din kompetens och roll. Då kulturmiljöarbetet är integrerat i många av myndighetens perspektiv ställs krav på flexibilitet och god kommunikativ förmåga. En god kännedom och kunskap om länet och dess kulturmiljöer och lämningar är även det meriterande. Körkort krävs för tjänsten. ÖVRIGT Länsstyrelsen är en arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla anställda. Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Ansökan
Ansök senast 2 december (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Junior handläggare Arkeologi

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 13 december (13 dagar kvar)
Publicerad: 2021-11-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Arkeolog

Om jobbet
Vill du växa och utvecklas tillsammans med oss? Då kan du det vara dig som vi söker som vår nya kollega. Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling. Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter • möjlighet att bidra till samhällsnytta • kompetenta och engagerade kollegor • goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö • individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter Du kommer att arbeta på enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö, som idag består av cirka 20 medarbetare och är en av tre enheter inom avdelningen Näringsliv. Vi som arbetar med kulturmiljöfrågor har en viktig roll för att hänsyn tas till kulturmiljöer i samhällsutvecklingen och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. ARBETSUPPGIFTER I uppgifterna ingår särskilt att arbeta för att vårt kulturarv och våra kulturmiljöer vårdas, bevaras och utvecklas. Inom enheten verkar vi därutöver tillsammans för långsiktiga och hållbara lösningar och för att skapa attraktiva livsmiljöer. Enheten ansvarar förutom för kulturmiljö även för samordningen av statliga intressen, riksintressen och allmänna intressen enligt miljöbalken samt plan och bygglagen, tillsyn inom plan- och byggområdet, samråd och prövning av beslut om kommunala översikts- och detaljplaner samt statliga stöd till bostadssektorn inklusive energi- och radonbidrag. Vi vill att de två områdena samhällsplanering och kulturmiljö utvecklas tillsammans och vi tror att hänsyn i tidiga skeden kan skapa stora mervärden i slutresultatet. I arbetet ingår: • att du ansvarar för/deltar i ärendehandläggningen inom arkeologiområdet (bl.a. hantering av tillståndsansökningar, tillstånd till metallsökare, skogsärenden). • att du ansvarar för att ta fram underlag inför upphandlingar av arkeologiska utredningar och undersökningar • internsamråd rörande tillståndsprövningar enligt kulturmiljölagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken m.m. • registrering av inkomna handlingar, ajourhålla register med flera administrativa moment. • bereda beslut i ärenden. • ge råd och anvisningar till sökande inom ditt ansvarsområde • att genomföra/delta i besiktningar och tillsyn av arkeologiska beslut och granskning av rapporter. Arbetet innebär tidiga kontakter och samråd med verksamhetsutövare, kommuner och myndigheter samt med andra verksamheter internt på Länsstyrelsen. En viktig del av arbetet är även samverkan med arkeologiska undersökare och institutioner. Det kommer att finnas möjlighet att få handledning i att utföra arbetsuppgifterna. Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsen uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar och vara öppen för nya arbetsuppgifter. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Tjänsten innebär resor i länet främst under barmarksperioden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • akademisk kandidat eller magisterexamen, med inriktning på arkeologi eller annan utbildning samt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. • kännedom om kulturmiljölagen inklusive förordningar och kunskap om det uppdragsarkeologiska systemet. • erfarenhet av arkeologiskt fältarbete • erfarenhet av att arbeta med GIS verktyget. • god förmåga att kommunicera och informera vårdat, enkelt och begripligt både skriftligt och muntligt på svenska • körkort för personbil Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt efter instruktion eller med handledning och du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Vidare är du driven, flexibel och strukturerad och har förmåga att slutföra de uppgifter du tar dig an. Det en fördel om du har: • erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet t.ex. länsstyrelse och museum. • erfarenhet av inventeringar och/eller undersökningar i norrländska miljöer eller liknande miljöer. • erfarenhet av att arbeta med uppdragsarkeologi som utförare eller beställare. Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. . ÖVRIGT Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län. I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Ansökan
Ansök senast 13 december (13 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.