På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Framtidsforskare
Spela filmen

Framtidsforskare

10 Lediga jobb

Forskare i pedagogik

Arbetsgivare / Ort: Uppsala Universitet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 17 maj (1 månad 1 dag kvar)
Publicerad: 2021-04-23
Källa: Arbetsförmedlingen
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • samhällsvetenskap

Om jobbet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se. Arbetsuppgifter: Forskaren  kommer att vara verksam i projektet Komparativ pedagogik och läroplansteori som utvecklar vetande om hur kunskaper, normer och värden kodifieras i olika internationella, nationella och lokala utbildningskontexter. Inom ramen för projektet ingår dels att medverka i utvecklingen av en projektansökan, dels att leda ett läroplansteoretiskt bokprojekt, dels att självständigt initiera planeringen av en internationell läroplansteoretisk konferens. Kvalifikationskrav: Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller didaktik och har vetenskaplig kompetens motsvarande docentnivå. För anställningen krävs erfarenhet av och stor förtrogenhet med att självständigt och i samarbete med andra leda, planera och bedriva forskning med inriktning mot komparativ pedagogik och läroplansteori. Forskningsuppgiften förutsätter kunskap och erfarenhet av arbete med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Den komparativa ansatsen kräver dessutom utmärkta kunskaper i såväl svenska som engelska. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militär-tjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-12-31. Anställningens omfattning: 20 % Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e-post [email protected]  eller professor Eva Forsberg, e-post [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2021, UFV-PA 2021/1663. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Uppsala Universitet
Ansökan
Ansök senast 17 maj (1 månad 1 dag kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Två forskningsassistenter i kulturgeografi

Arbetsgivare / Ort: Uppsala Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 1 juli (12 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Kulturgeografiska institutionen är en medelstor institution vid Uppsala universitet. Vi forskar och undervisar om samhällsutveckling, näringslivsomvandling och sambandet mellan människa och miljö. Varje år väljer omkring 250 studenter att studera på några av våra kurser eller inom ramen för något av våra program. Idag är drygt 50 personer verksamma vid institutionen. Mer information finner du på vår http://www.kultgeog.uu.se. Arbetsuppgifter: Du kommer att forska på sambandet mellan yttersta högern och miljö/klimatförändringar i Frankrike, inom forskningsprojektet ”Vit hud, svart bränsle: Undersöker (anti-) klimatpolitiken för europeisk högerpopulism”, finansierat utav Formas. Du kommer att göra intervjuer med aktivister och politiker på den politiska yttre högern i Frankrike, bidra till skrivande av forskningsartiklar tillsammans med andra medlemmar i forskargruppen, och helst kunna jämföra och diskutera det franska fallet i förhållande till liknande fall i Skandinavien. Kvalifikationskrav: För att kvalificera dig måste du ha en masterexamen eller en motsvarande utländsk examen i kulturgeografi, humanekologi eller annan relevant disciplin. Kunskap om den franska politiska situationen i allmänhet och om yttersta högerns miljöpolitik i synnerhet krävs. Utmärkta skriftliga och muntliga färdigheter i franska, och skriftliga färdigheter på engelska krävs. Muntliga och skriftliga färdigheter på ett skandinaviskt språk är också att föredra. Ansökningsförfarande: Full ansökan ska innehålla ett personligt brev, en kopia av examen, CV och kontaktinformation till två referenspersoner. Lön: Individuell lönesättning. Tillträde: 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra månader. Anställningens omfattning: 100 % Upplysningar om anställningen lämnas av: Ståle Holgersen, tel +46(0)704808843, e-post mailto:[email protected] Välkommen med din ansökan senast den 1 juli 2021, UFV-PA 2021/2512. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Arbetsgivare
Uppsala Universitet
Ansökan
Ansök senast 1 juli (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Utredare - heritage science

Arbetsgivare / Ort: Riksantikvarieämbetet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 4 juli (15 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • samhällsvetenskap

Om jobbet
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige. International applicants, please find english version below. Enheten för kulturarv och vetenskap ansvarar för att stödja kunskapsuppbyggnad, forskning och konserveringsvetenskaplig utveckling inom kulturarvsområdet samt för att samordna och driva frågor inom det tvär- och naturvetenskapliga forskningsområdet heritage science. Verksamheten omfattar Kulturarvslaboratoriet, internationell och nationell standardisering inom kulturvård samt en forskningsmiljö för runor och runinskrifter. Enheten omfattar 15 medarbetare och är en del av avdelningen för kulturarvsutveckling. Kulturarvslaboratoriet är en nationell forskningsinfrastruktur och resurs för samarbete och utveckling inom heritage science, ett expanderande tvärvetenskapligt forskningsområde som förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik. Laboratoriet driver eller medverkar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, nationellt och internationellt, i samarbete med forskningsinstitutioner, museer och andra kulturarvsaktörer. I laboratoriet finns en instrumentpark med bland annat SEM-EDS, µXRF, röntgen, FTIR och RAMAN. Dina arbetsuppgifter I rollen som utredare kommer du att medverka i utvecklingen av heritage science som forskningsområde i Sverige. Du kommer att leda eller medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med bland annat museer och forskningsinstitutioner, nationellt och internationellt. Du kommer även arbeta med förmedling av resultat, erfarenheter och metoder till olika målgrupper. Du kommer också ha en samordnande roll för olika verksamhets- och förvaltningsfrågor avseende Kulturarvslaboratoriets drift och utveckling. Därutöver kommer du att aktivt söka forsknings- och utvecklingsmedel för att möjliggöra nya eller större satsningar. Din kompetens Vi söker dig som är disputerad med flerårig erfarenhet av laborativ forsknings- och utvecklingsverksamhet. Du har erfarenhet av: • att leda forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med andra, t ex som projektledare, samordnare, forskningsledare eller motsvarande. • att utveckla, förmedla och sprida resultat, erfarenheter och metoder, både till andra experter och i populärvetenskapliga sammanhang. • att söka FoU-finansiering från olika forskningsfinansiärer. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete med koppling till kulturarvsområdet. Du har arbetat med olika tekniker som exempelvis SEM-EDS, µXRF, FTIR, RAMAN eller GCMS. Du är som person drivande, initiativrik, utåtriktad och har lätt för att utveckla relationer och samarbeten. Du är ansvarstagande, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Då arbetet har en starkt internationell prägel behärskar du också engelska väl i tal och skrift.   Övrigt Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Placeringsort är Visby. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 4 juli. Märk din ansökan med diariennr RAÄ-2021-1476.   Heritage Scientist The Heritage Laboratory, situated in Visby on the island of Gotland, is a central facility for interdisciplinary collaborations in heritage science. The Heritage Laboratory has a special focus on conservation science, conservation materials testing, technical art studies and cultural heritage object documentation within the areas of collection management, building management and archaeology. We use experimental and analytical techniques to examine, document and identify materials, to study their ageing and characteristic properties and to test and develop conservation methods. Duties As a heritage scientist, you will participate in the development of heritage science as a research area in Sweden. You will lead or participate in R&D projects with, among others, museums and research institutions, both nationally and internationally. You will work with communication and dissemination to varied target audiences. You will also have a coordinating role for various operational and administrative aspects of the Heritage Laboratory's operation and advancement. Furthermore, you will actively develop new collaborative proposals and grant applications to further the field of heritage science in Sweden. Skills We are looking for someone with a PhD and several years of work experience in laboratory-based research and development environments, preferably within interdisciplinary and cultural heritage fields. You have experience in: - leading R&D projects in collaboration with others, e.g. as project manager, coordinator, research leader or equivalent; - developing, communicating and disseminating results, experiences and methods, both to other experts and the general public; - applying for R&D funding from various research funders; - several analytical techniques such as SEM-EDS, µXRF, imaging technologies, FTIR, RAMAN or GCMS. Personal skills You like to take initiative, are driven, outgoing and find it easy to work in a team and to build collaborations. You are responsible, thorough and have a structured approach. International applicants are expected to learn basic Swedish within three years. Further information The position is permanent, situated in Visby, with a trial period of six months. You are welcome to send your application with a CV and a personal letter by the 4th of July. Mark your application with ref.nr RAÄ-2021-1476.    
Arbetsgivare
Riksantikvarieämbetet
Hemsida: http://www.riksantikvarieambetet.se
Ansökan
Ansök senast 4 juli (15 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare i Statsvetenskap

Arbetsgivare / Ort: Luleå Tekniska Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 7 juli (18 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-07
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • samhällsvetenskap

Om jobbet
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Enheten för statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ingår i avdelningen för samhällsvetenskap vid institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle. Avdelningen har ett 70-tal medarbetare och utgörs förutom av statsvetenskap av ämnesenheterna historia, nationalekonomi och rättsvetenskap. Utbildning på såväl grund- som avancerad nivå bedrivs inom avdelningen och forskningen vid de olika ämnena fokuserar på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet. Vi söker nu en forskare i statsvetenskap som vill bidra till att förstärka ämnets undervisning samt arbeta i ett pågående forskningsprojektprojekt på temat svensk viltförvaltning. Ämnesbeskrivning Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik och politiska system och omfattar såväl empiriska som teoretiska studier. Forskningen är inriktad mot frågor som rör hur naturresurser, energi och miljörelaterade konflikter och överenskommelser hanteras av såväl enskilda människor och intressegrupper som av politiska och administrativa system. Dominerande forskningsområden är offentlig politik och förvaltning, institutionell analys, jämförande politik, opinionsstudier och politisk teori Arbetsuppgifter Det forskningsprojekt som anställningen är knuten till syftar till att urskilja relevanta lösningar för mer adaptiva, effektiva och legitima viltförvaltningssystem. Projektets syfte uppfylls genom att: 1) sammanställa tidigare forskning om viltförvaltningens organisering och resultat, 2) syntetisera resultaten av de studier som gjorts, och 3) formulera lärdomar och rekommendationer för policy och praktik baserade på dessa resultat. Den sista uppgiften genomförs i nära samarbete med beslutsfattare, förvaltare och berörda intressegrupper. Dina arbetsuppgifter kommer även att omfatta undervisning på kandidatprogrammet i Statsvetenskap samt medverkan i annan verksamhet vid enheten. Kvalifikationer För forskare krävs doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande senast vid den tidpunkt då anställningen påbörjas. Anställningen kräver god initiativ- och samarbetsförmåga samt intresse och förmåga att arbeta tillsammans med aktörer utanför akademin, liksom goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift. Erfarenhet av egen forskning om svensk viltförvaltning ur ett statsvetenskapligt perspektiv är meriterande liksom erfarenhet av att genomföra systematiska litteraturstudier, och forskningsverksamhet i nära samverkan med praktiken. Information Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid (100 %) till den 31 juni 2022 men kan vid behov och efter överenskommelse förlängas med upp till sex månader, dvs. till och med 31 december 2022. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle i Luleå. Provföreläsning tillämpas. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Jerry Blomberg, avdelningschef, avdelningen för samhällsvetenskap, telefon 0920-492335, e-post: [email protected], Annica Sandström, professor i statsvetenskap, telefon 0920-491356, e-post: [email protected] Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, telefon 0920-49 1529, e-post [email protected] OFR-S Lars Frisk, telefon 0920-49 1792, e-post [email protected] Ansökan Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Referensnummer: 2021-2021 Sista ansökningsdag: 28 juni 2021
Arbetsgivare
Luleå Tekniska Universitet
Hemsida: http://www.ltu.se
Ansökan
Ansök senast 7 juli (18 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskningssekreterare

Arbetsgivare / Ort: Polarforskningssekretariatet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 8 juli (19 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Forskare
  • samhällsvetenskap

Om jobbet
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Myndigheten har ett trettiotal anställda i Luleå och i Abisko. Vårt övergripande mål är ökat internationellt genomslag av svensk polarforskning. Polarforskningssekretariatet söker nu en forskningssekreterare till funktionen Strategiskt forskningsstöd och kommunikation, med placering i Luleå. Funktionen leds av myndighetschefen och förutom denna tjänst finns ytterligare en forskningssekreterare, en forskningskommunikatör och en kommunikatör. Arbetet kommer att bedrivas i tät samverkan med dessa. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att • hantera och utveckla myndighetens forskningsstöd, vilket delvis sker i samverkan med andra forskningsfinansiärer • som stöd till myndighetschefen delta i myndighetens strategiska planering • arbeta fram beslutsunderlag och delta i förekommande utrednings- och remissarbete • delta som myndighetens representant i nationella och internationella projekt och organisationer som verkar för främjandet av polarforskning • handlägga ärenden med anledning av svensk verksamhet i Antarktis och ansvara för uppgifter i anslutning till Antarktisfördraget • ansvara för arbetsuppgifter rörande myndighetens miljöledningssystem och andra styrande dokument inom miljöområdet • göra miljökonsekvensbeskrivningar för expeditioner, forskningsinfrastrukturer samt andra miljöutredningar  Vi söker dig som har • högskoleexamen inom relevant ämnesområde • erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor, miljötillsyn, MKB, miljöledning eller liknande kunskaper om forskningssystemet i Sverige och internationellt • goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Du får gärna ha • disputerad inom relevant ämnesområde • några års erfarenhet inom forskningsadministration • erfarenhet av myndighetssamverkan och relationer på departementsnivå • erfarenhet av koordinering av större forskningsprogram eller liknande. Du kommer att arbeta direkt under myndighetschefen tillsammans med bland annat en forskningssekreterare med teknisk/naturvetenskaplig bakgrund. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och vi söker dig som har god initiativförmåga, är duktig på att skapa relationer samt trivs med att arbeta brett och med många arbetsuppgifter parallellt. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som i grupp och även leda grupper. Övrigt Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad med tolv månaders anställning. Tillträde efter överenskommelse. Vi har flexibel arbetstid. Polarforskningssekretariatet strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Hos oss är det också viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att kunna kombinera arbetsliv och privatliv. Kontaktpersoner Information om tjänsten lämnas av direktör Katarina Gårdfeldt, telefon 072-517 07 78. Har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-ansvarig Niklas Hemphälä, telefon 070-344 17 80. Facklig företrädare: Annika Kristoffersson, OFR/ST, telefon 0980-401 18. Intresserad? Ansök via Polarforskningssekretariatets rekryteringssystem. Ansökan ska ha inkommit senast 8 juli 2021. Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring inför denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
Polarforskningssekretariatet
Hemsida: www.polar.se
Ansökan
Ansök senast 8 juli (19 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.