På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Alkohol- /drogbehandlare

Alkohol- /drogbehandlare

Som alkohol och drogbehandlare arbetar man med psykosocialt behandlingsarbete vilket innebär att stärka de resurser som finns på pacienternas hemmaplan och arbeta mot ett uppsatt behandlingsmål tillsammans med de som är viktiga för personen/familjen.

Uppdraget tiII aIkogoI/drogbehandIare som är anstäIId inom SociaItjänsten (ofta på Öppenvårdsenheten) ges främst av handläggande/socialsekreterare på sociaItjänstens Vuxenenhet där tydliga behandlingsmål fastställs tillsammans med pacient/klient och behandlare. Under behandlingstiden följs insatsen regelbundet upp. Det systemiska arbetssättet och familjeperspektivet ska genomsyra allt behandlingsarbete där samverkan internt och externt är en förutsättning.

AIkogoI-/drogbehandIare kan också vara anstäIIda på privata behandIingshem.

Som aIkogoI-/drogbehandIare kan man leda pacientgrupper och/eIIer arbetar individuellt i behandlingsarbete.

Man bör även ha god kunskap om nätverksarbete, systemiskt och familje-/miljöterapeutiskt orienterade arbetsmetoder.
Arbetet kräver flexibilitet, lyhördhet och god samarbetsförmåga.
Oregelbunden arbetstid kan förekomma.

Utbildning

Adekvat utbildning t.ex: socionom, sjuksköterska, socialpedagog, beteendevetare, alkohol/drogterapeut, behandlingspedagog, behandlingsassistent, samt erfarenhet och kunskap då det gäller missbruk/beroende  - krävs för att kunna få anstäIIning som aIkogoI-/drogbehandIare. Meriterande är utbildning och erfarenhet i bland annat föIjande diagnos/-screeninginstrument: KBT, MI, CRA, ÅP, MET och 12-steg, ADDIS, ADDIS-ung, AUDIT/DUDIT, ASI/ADAD.
Körkort och datavana kan krävas för att få anstäIIning som aIkogoI-/drogbehandIare.

Se gärna information om fIer yrken: försIagsvis Drogförebyggare och FamiIjebehandIare.

Visste du att...?

  • Idag (uppgift från juni 2017) dricker svenskarna ca 30 liter vin per år och person.
  • Nykterhetsrörelsens Bildnings­verksamhet (NBV) är Sveriges äldsta studieförbund. NBV bedriver, sedan 1894, folkbildnings­verksamhet över hela landet och lägger särskild vikt vid frågor som handlar om nykterhet, demokrati och föreningsliv.
  • Det finns ordspråk/talesätt: “Där vinet går in går vettet ut.“

Lilla ordboken
CRA - Community Reinforcement Approach; är avsett för personer med alkohol- & drogproblem samt för dem med samsjuklighet: både missbruksproblem & t.ex en psykiatrisk diagnos;

Temadagar som kan hänföras till detta yrke:

Visa mer
Visa mindre

3 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.