På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Agrotekniker
Spela filmen

Agrotekniker

4 Lediga jobb

Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 24 oktober idag
Publicerad: 2021-10-08
Källa: Arbetsförmedlingen
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Botaniker

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar. Institutionen är placerad på tre olika ställen: Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Göteborgs botaniska trädgård, Botanhuset på Carl Skottsbergs gata. Projektbeskrivning Projektet syftar till att undersöka genetiken bakom hur växter kontrollerar sin vattenanvändning. Projektet fokuserar på bönor och möjligheten att använda resultaten för praktisk växtförädling för jordbruk i Rwanda undersöks. Helgenomsekvensering av mappingpopulationer kommer användas för att koppla genetiska loci till fysiologiska egenskaper såsom water use efficiency, gasutbyte på bladnivå och osmotisk potential. Projektet genomförs i samarbete med forskare vid University of Rwanda och Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board. Fältförsök genomförs på plats i Rwanda. Arbetsuppgifter Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som kommer att användas inom projektet är mätningar av växtfysiologiska egenskaper, DNA-extraktion, helgenomsekvensering, bioinformatisk bearbetning av sekvensdata, analys av kvantitativa nedärvningsmönster och molekylärgenetiska metoder.   Studierna kommer att bedrivas som både fältstudier i Rwanda samt i laboratoriemiljö i Göteborg. Behörighet För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har: 1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen. * Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är t.ex. biologi, miljövetenskap, bioteknik eller agronomi, studier inom växtfysiologi och/eller genetik på avancerad nivå bör ingå. Bedömningsgrund Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (HF, SFS 1993:100). Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom naturvetenskap med inriktning mot biologi. Förutom goda kunskaper inom forskningsområdet krävs stark egen drivkraft, uthållighet, förmåga att lösa problem och ett stort intresse för att lära sig nya saker. Mycket god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö. Tidigare erfarenhet av arbete med genetisk sekvensdata, växtodling, molekylärgenetiska metoder och växtfysiologi är starkt meriterande. Grundläggande kunskaper i statistik är också meriterande. För mer information och hur du ansöker Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-10 Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 24 oktober idag

Ansök här
VISA MINDRE

Grundutbildningsamanuens

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 månader – upp till 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-10-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Agronom

Om jobbet
Institutionen för ekonomi Inom institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och naturresursekonomi. Unikt för institutionen är att stor vikt läggs vid tillämpad vetenskap, ofta i samverkan med universitetets naturvetenskapliga ämnen. Prioriterade områden är 1) den areella näringens (särskilt lantbrukets) ekonomiska förhållanden, 2) livsmedelsindustrins organisation och arbetssätt, 3) jordbrukspolitik och internationell handel samt förädling av jordbruksprodukter, 4) naturresurs- och miljöekonomi , 5) de mindre företagens villkor.  Institutionen utbildar agronomekonomer och ekonomer med naturresursinriktning samt ger forskarutbildning. Vidare erbjuds enstaka kurser till biologi-, teknik- och ekonomistudenter och ett mastersprogram för utländska studenter. Arbetsuppgifter: Institutionen söker två amanuenser för medverkan i kursen FÖ0373, "Lantbruksekonomi och driftsplanering", omfattning 20 % av heltid under perioden 1  december 2021 till 31 mars 2022. Kursen är en programkurs för studerande på agronomprogrammet, SLU, med ekonomisk inriktning. Arbetsuppgifterna innefattar kursadministration samt undervisning i driftsplanering, optimering och tillämpad kalkylering och analys av lantbruksföretag. I arbetsuppgifterna ingår även att inhämta grundmaterial till fallstudier vilka utgör en integrerad del av kursen. Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, övningar samt handledning av projektgrupper. För närmare information om tjänsten, kontakta Hans Andersson, via e-mail [email protected] alternativt ring 018- 67 35 05, 070-938 51 31 Kvalifikationer: Lämpliga kvalifikationer för tjänsterna är agronomstudier eller motsvarande med ekonomisk inriktning. Genomförd kurs med minst betyg 3 i "Lantbruksekonomi och driftsplanering, FÖ0373" är meriterande för tjänsten. Placering: Uppsala Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 3-6 månader. Omfattning: 20%  Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-25. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Miljömålssamordnare med fokus på landsbygdsutveckling

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 29 oktober (4 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Agronom

Om jobbet
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet. Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat. Tjänsten är placerad på enheten för landsbygdsutveckling på Landsbygdsavdelningen. Enheten består av 16 medarbetare som arbetar med landsbygdsfrågor i ett brett perspektiv. Tjänsten är också en del av miljömålssekretariatet vars uppgift är att samordna myndighetens miljömålsarbete där fem kollegor från flera andra avdelningar ingår. ARBETSUPPGIFTER Tjänsten innebär både handläggning inom landsbygdsprogrammet och arbete med Sveriges miljömål, specifikt de mål som rör de gröna näringarna. I handläggningen utreder du självständigt ansökningar om stöd och utbetalningar och ingår i ett team som hanterar liknande ärenden. Tjänsten erbjuder även strategiskt arbete med landsbygdsutveckling i länet. Du är med i framtagandet av vår regionala handlingsplan, svarar på remisser, gör informationsinsatser och medverkar i interna och externa arbetsgrupper med ett fokus på perspektiven regional tillväxt och landsbygdsutveckling. I rollen som miljömålssamordnare driver och samordnar du insatser, tar fram och genomför kommunikationsplaner för att främja och uppnå miljömålen. Arbetet består i huvudsak av att: - Samordna interna och externa insatser inom miljömålen - Följa upp miljömålen, insatser och resultat som genomförs i länet samt sammanställa och kommunicera resultat - Stödja kommuner och andra aktörers arbete med miljömålen - Projektleda framtagning av regionala miljömålsåtgärdsprogram - Agera kontaktperson inom området lantbruk och landsbygd kopplat till miljömålen - Delta i Länsstyrelsens miljömålssekretariat KVALIFIKATIONER Vi söker dig med högskoleutbildning som agronom. Du har arbetslivserfarenhet av handläggning av landsbygdsstöd, samt god kunskap om system och regelverk kring Landsbygdsprogrammet 20142020. Det är meriterande med goda kunskaper inom regionalt utvecklingsarbete och/eller landsbygdsutveckling. Utifrån rollen som miljömålssamordnare är det meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet Länsstyrelsen. Därtill ställer tjänsten krav på B-körkort och god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Som person har du ett genuint intresse för landsbygdsfrågor och en hållbar utveckling. Du är engagerad och trivs med att samordna och arbeta tillsammans med andra drivna och engagerade kollegor och aktörer. Du är utåtriktad och har lätt för att kommunicera och skapa förtroende i de kontakter du har med externa och interna aktörer. Du är noggrann och har lätt för att se både helhet och detaljer. Rollen som handläggare kräver att du kan arbeta självständigt och strukturerat mot uppsatta mål och tidsramar. De mer strategiska frågorna ställer krav på flexibilitet och förmåga att anpassa dig själv och ditt arbete efter rådande situation. ÖVRIGT Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss
Ansökan
Ansök senast 29 oktober (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Agronom - Estrella

Arbetsgivare / Ort: Ps Partner AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 31 oktober (6 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Agronom

Om jobbet
Estrella är ett av Sveriges mest kända varumärken. Estrella etablerades redan 1957 och var då först i Sverige med att producera och sälja snacks. Idag omsätter Estrella AB 1,2 miljarder och har 210 anställda. Fabriken och huvudkontoret ligger i Angered utanför Göteborg och Agrocentret ligger i Kistinge utanför Halmstad. Vi tillverkar och säljer en mängd olika salta snacks så som chips, ostbågar, ringar, linschips, nötter, popcorn, salta pinnar och dipmix. Vår strävan är att alltid tillverka de godaste snacksen, självklart med miljö och hälsa i fokus. Varje dag ställer vi oss frågan; Finns det något godare? Idag ägs Estrella av Intersnack Group, ett av Europas största snacksföretag. Intersnack Group är ett familjeägt företag som endast arbetar med snacks och satsar på att bygga starka lokala varumärken. Om rollen som Agronom hos Estrella Denna utvecklande och analytiska roll handlar om att kontinuerligt säkerställa att Estrellas kvalitetskrav på potatisråvaran uppfylls. Du ingår i en liten arbetsgrupp med i dagsläget totalt fyra personer och din huvudsakliga arbetsuppgift är arbete i laboratoriemiljö med provtagning och analyser. I rollen ingår att föreslå förbättringsförslag baserade på resultaten av analyserna samt kommunicera dessa resultat vidare, både internt och till våra odlare. Mycket av dokumentationen görs i Excel och du behöver därför vara en van och säker användare av programmet. Rollens syfte är att tillhandahålla, kommunicera och leverera ny kunskap om potatisråvaran samt om hur både odling och lagring påverkar slutproduktens kvalitet och egenskaper. Du kommer att ha kontakt med våra kontraktsodlare, som finns i hela södra Sverige. En viktig del av arbetet är att sprida kunskap vidare till odlarna, för att på så sätt skapa bästa förutsättningar för högsta kvalitet och hållbarhet genom hela kedjan. Du kommer vara Estrellas kontaktperson i dessa frågor ute hos odlarna, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta självständigt samt vara pedagogisk, tydlig och effektiv. Vi förväntar oss att du ska bli en självgående resurs på Agro Center, även i projekt utanför ramen av denna specifika roll, och därför är flexibilitet och samarbetsvilja viktiga egenskaper för tjänsten. Tjänsten är placerad på Estrellas Agro Center i Kistinge, söder om Halmstad där du kommer rapportera till Agro Manager och även ha rollen som ställföreträdande platschef. Regelbundna resor till våra olika kontraktsodlare i södra Sverige ingår i arbetet. Utbildning och bakgrund för rollen Vi ser gärna att du har examen som Hortonom eller Agronom eller motsvarande. Du bör också ha erfarenhet av odling. Arbetslivserfarenhet från lant- och jordbruksverksamhet är meriterande. Då du kommer att arbeta i ett internationellt företag och ha många kontaktytor internt så är det av stor vikt att du är en god kommunikatör och uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du kommer stå i regelbunden kontakt med huvudkontoret i Tyskland. Du behöver ha mycket goda kunskaper i Excel för att bli framgångsrik i denna roll. Personliga och professionella egenskaper för tjänsten Rollen som Agronom hos Estrella kräver att du är en lagspelare som är bra på att samarbeta, och att du kan skapa och vårda kontakter både internt och externt. Samtidigt måste du vara självgående och kunna arbeta effektivt i ett litet team, på en liten enhet med tre kollegor. Du behöver också kunna kommunicera på olika nivåer, både med dina kollegor lokalt, med dina kontakter på huvudkontoret och med dina kontakter hos våra kontraktsodlare. Du är analytisk, självdriven, kvalitetsinriktad och kan självständigt driva projekt från start till mål. Vidare har du ett gott helhetsperspektiv och förstår flöden och processer genom hela vår kvalitetskedja – från sådd till färdiga snacks. Då du även kommer vara ställföreträdande platschef på Agro Center så bör du vara en god organisatör. Vidare ser vi att du är nyfiken, orädd för förändringar, prestigelös och ansvarsfull. Eftersom denna roll ingår i en liten enhet så kommer vi lägga stor vikt vid samarbetsförmåga och personliga egenskaper som passar för tjänsten och förutsättningarna. Estrella AB erbjuder med denna tjänst rätt kandidat en utvecklande och spännande roll med stora möjligheter att växa. Ansökan Estrella samarbetar med PS Partner i denna rekrytering. Gå in på www.pspartner.se, klicka in på annonsen och registrera ditt CV med ett personligt brev. Vi arbetar med ett kontinuerligt urval, sänd in din ansökan så snart som möjligt. För frågor kontakta Mats Törn +46 761645969. Välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare
Ps Partner AB
Ansökan
Ansök senast 31 oktober (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Instruktör till skoljordbruket

Arbetsgivare / Ort: Rättviks kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tills vidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 22 november (28 dagar kvar)
Publicerad: 2021-10-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Lantbrukare
  • växtodling

Om jobbet
Rättvik – där tradition möter framtid! Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete. Barn- och utbildningsförvaltningens vision är trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap i en kreativ miljö för våra barn och ungdomar. Beskrivning Stiernhööksgymnasiet ligger vackert vid Siljans strand och är en växande gymnasieskola med cirka 450 elever och skolan har en dokumenterad hög måluppfyllelse med god utbildningskvalitet. På skolan finns bland annat bygg- och anläggningsprogram, naturbruksprogram (med inriktning djur, häst, lantbruk) och samhällsvetenskapsprogram. Skolan erbjuder även nationell idrottsutbildning (NIU) inom ridsport och bandy. Det finns även ett elevinternat samt en produktion inom ramen för lantbruksutbildningen där delar av matproduktionen serveras vid kommunens kök. Rättvik har därmed Sveriges mest närproducerade skolmat! Arbetsbeskrivning I tjänsten som instruktör inom skoljordbruket är du en del i ett arbetslag på lantbruksutbildningen. Instruktörsgruppen arbetar med utbildning av elever i nära samarbete med pedagogisk personal. I den här tjänsten ingår alla på skoljordbruket förekommande arbetsuppgifter, till exempel traktorkörning och växtodling. Tjänsten är en semestertjänst och det kan förekomma obekväm arbetstid, till exempel på kvällar och helger i högsäsong.  Kvalifikationer Du som söker tjänsten bör lägst ha utbildning på gymnasienivå eller motsvarande inom lantbruk med växtodling. Du har också yrkeserfarenhet med växtodling och körning av lantbruksmaskiner. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning och arbete med ungdomar. Du bör också ha arbetat med ny teknik som till exempel GPS-styrning och dylikt. Du ska kunna uttrycka dig på god svenska i tal och skrift. Som person vill vi att du är initiativtagande och har en förmåga att samarbeta. Du är strukturerad och har en fallenhet för att lösa problem när de uppstår. Sist men inte minst har du ett pedagogiskt och säkerhetsmässigt förhållningssätt. Om arbetsgivaren: I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare. Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss. För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb!
Arbetsgivare
Rättviks kommun
Ansökan
Ansök senast 22 november (28 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.