På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Agronom
Spela filmen

Agronom

14 Lediga jobb

Miljöstrateg med inriktning ekologi

Arbetsgivare / Ort: Landskrona kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-04-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Ekolog

Om jobbet
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. Staden utvecklas i rask takt och det är viktigt att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Långsiktig hållbarhet är därför central i stadens utveckling och miljöförvaltningen har en viktig roll att spela i sammanhanget. Staden är mer än de flesta städer i Sverige exponerad för klimatpåverkans effekter. Klimatfrågan har därför en särskild stor tyngd i stadens miljöarbete. Det finns en insikt om att det naturen är viktigt för de tjänster som ekosystemen ger oss och för den positiva effekten på folkhälsan. Landskrona stad har därför satsat mycket resurser på kommunala naturreservat för att säkerställa tillgång till tätortsnära naturliga rekreationsområden. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! I Landskrona stad är vi 3300 anställda. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA VÄLKOMMEN TILL OSS! ARBETSUPPGIFTER På miljöförvaltningen behöver vi dig som kan ersätta vår kommunekolog/miljöstrateg som nu går vidare till annat uppdrag. I tjänsten ansvarar du för kommunens arbete med att gynna biologisk mångfald samt i kommunens miljöstrategiska arbete för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Som ekolog har du god art- och biotopkännedom, men du förväntas inte ha specialistkunskap. Inventeringar handlas normalt upp som tjänster kopplat till olika projekt. Tjänsten innebär omfattande samverkan med kommunens enheter i olika projekt samt i den löpande verksamheten. Särskilt inom fysisk planering, exploatering, och skötsel av kommunens naturområden. En viktig del i uppdraget är att i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen delta i framtagandet av stadens fysiska planer . Tjänsten innefattar samarbete kring vattenfrågor i Saxån-Braån, Råån och Öresund. KVALIFIKATIONER Högskoleutbildning För tjänsten krävs det att du har en högskoleutbildning med inriktning mot ekologi och naturvård eller liknande utbildning som bedöms vara likvärdig. Övriga kompetenskrav Det är meriterande med högskoleutbildning som inkluderar miljöbalken samt plan- och bygglagen samt deras följdförfattningar eller erfarenhet från att ha jobbat med dessa lagstiftningar. Det är också meriterande att ha erfarenhet av förvaltningslagstiftningen. Mycket av arbetet bedrivs i projektform där tjänsten ofta innebär en ledande roll. Det är därför värdefullt med utbildning i projektledning eller flera års dokumenterad erfarenhet av projektledning. Personliga egenskaper Vi fäster stor vikt vid att du har personliga egenskaper som gör dig lämplig för uppdraget. Du arbetar strategiskt och målmedvetet och har en öppenhet för nya arbetssätt som utvecklar verksamheten i önskad riktning. Som person är du resultatinriktad, kommunikativ och serviceinriktad. Det är viktigt att vara kommunikativ då arbetet till stor del består av kontakter av olika slag som kräver en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Det är viktigt att ha förmåga att skapa relationer, både internt och externt. Uppdraget innebär många externa kontakter med medborgare och företag som du måste kunna bemöta på ett professionellt och förtroendefullt sätt. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. Vi kommer fortlöpande att kalla intressanta kandidater till intervju så vänta inte med att skicka in din ansökan. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling. Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Landskrona kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoctoral researcher in remote sensing of forages

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 16 maj (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-30
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Agronom

Om jobbet
Department of Agricultural Research for Northern Sweden The Department of Agricultural Research for Northern Sweden (NJV) in Umeå conducts research and education in crop science and animal science, with a specific focus on forage based dairy production. The common threads in the activities are efficiency and sustainability for the whole production chain, from seeding the forage crop and feeding the animals, to the effect on milk and meat. Collaboration with other research environments and stakeholders are an important aspect for our research. The Department is also responsible for the activities at two important SLU infrastructures; a research farm with 120 dairy cows and a field station for research around crop production and agro-ecosystems in Northern Sweden. The crop science group conducts research on cultivation of forage crops, which includes e.g. development of growth models, crop production management with remote sensing tools and spectral techniques, and agronomic studies. Ongoing projects involve the use of optical satellite imagery, drone RGB and multispectral imagery, field spectrometry and lab-based hyperspectral imaging. Read more about our activities and infrastructures at www.slu.se/njv-en. We are now looking for a postdoctoral researcher to work on remotely-sensed data on a two-year scholarship. Duties: The postdoctoral researcher will report to the head of the crop science unit. Expected tasks include (1) the processing of already acquired spectral data, (2) the acquisition of new spectral data and their ground truthing, and (3) the writing of scientific publications. Qualifications: The candidate must have a PhD degree in agricultural science, or remote sensing of vegetation with an interest in agronomy. Coding skills (R, Python) are strongly appreciated, and previous experience with crop simulation modelling (e.g. APSIM, STICS) is an advantage. The candidate is expected to have good social skills and the ability to work both independently and within a team. The candidate should be physically fit and able to participate in field research. Holding a valid Swedish/European driving license is advantageous. The position is intended for a junior researcher and we are mainly looking for people who have completed a doctoral degree no more than three years ago. Place of work: Umeå, Sweden Form of employment: Not employed, scholarship holder for 24 months. Extent: 100% Starting date: As early as possible, according to agreement. Application: A brief motivation letter (1 page maximum). 2. A curriculum vitae (CV). 3. Contact information for two references, familiar with the applicant and their qualifications. We welcome your application no later than 2021-05-16, use the button below. Academic union representatives: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala. www.slu.se SLU is an equal opportunity employer.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 16 maj (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor i fjärranalys av foder

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 16 maj (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-30
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Agronom

Om jobbet
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) i Umeå bedriver forskning och undervisning i växtodlingslära och husdjursvetenskap med specifikt fokus på grovfoderbaserad mjölkproduktion. Den röda tråden i verksamheten är effektivitet och hållbarhet för hela grovfoderkedjan från sådd, utfodring av djuren och till den produkt som sedan lämnar gården. Samverkan med andra forskningsmiljöer och med näringen är en viktig komponent i vår forskning. Institutionen är också ansvarig för verksamheten vid två viktiga infrastrukturanläggningar vid SLU; en forskningsladugård med 120 mjölkkor och en fältstation för forskning kring växtodling och agroekosystem i norra Sverige.  Forskargruppen i växtodling bedriver forskning kring odling av grovfodergrödor och inkluderar t.ex. utveckling av tillväxtmodeller, växtodling med hjälp av fjärranalysmetoder och spektrala tekniker, samt  grundläggande agronomiska studier. Pågående projekt involverar användning av optiska satellitbilder, drönar RGB och multispektral bilder, fältspektrometri och laboratoriebaserad hyperspektral bildbehandling. Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur på www.slu.se/njv. Vi letar nu efter en postdoktoral forskare som ska arbeta med fjärranalys på ett tvåårigt stipendium. Arbetsuppgifter: Postdoktorn kommer att rapportera till chefen för växtodlingssenheten. Förväntade uppgifter inkluderar (1) bearbetning av redan förvärvad spektral data, (2) insamling av ny spektral data och korresponderande fysiska/biologiska mätningar och (3) att skriva vetenskapliga publikationer. Kvalifikationer: Du ska ha en doktorsexamen i jordbruksvetenskap, eller fjärranalys av vegetation med intresse för agronomi. Programmeringsförmåga (t.ex. R, Python) uppskattas starkt, och tidigare erfarenheter av simulering av växtmodeller (t.ex. APSIM, STICS) är en merit. Du förväntas ha goda sociala färdigheter och förmåga att arbeta både självständigt och inom ett team. Du bör också vara i god fysisk form och ska kunna delta i arbete i fält. Att ha ett giltigt svenskt/europeiskt körkort är fördelaktigt. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Placering: Umeå Anställningsform: Ingen anställning, stipendiat 24 månaders. Omfattning: 100 % Tillträde: Snarast enligt överenskommelse. Ansökan: 1. Ett personligt brev (maximalt 1 sida). 2. En curriculum vitae (CV). 3. Kontaktinformation till två referenser som känner till den sökande och dennes kvalifikationer. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-16. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 16 maj (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Ekolog/miljöinspektör

Arbetsgivare / Ort: Timrå kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 16 maj (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Ekolog

Om jobbet
Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen. Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region! Beskrivning På Miljö- och byggkontoret arbetar du tillsammans med dina kollegor inom alla enheter på förvaltningen men även övriga förvaltningar inom kommunen. Arbetet är innehållsrikt och varierande och hos oss är det även viktigt att arbeta förebyggande med råd och service till företag och kommunens invånare. Tjänsten är delad till 50 % ekolog under kommunstyrelsen och 50 % miljöinspektör under miljö- och byggnadsnämnden. Arbetsuppgifter Ekolog 50 %: Som ekolog kommer du att ha en stor möjlighet att vara med att utveckla naturvården i Timrå kommun. Du kommer att ha ett stort ansvar för kommunens strategiska naturvårdsarbete och vara inblandad i framtagandet av planeringsunderlag och strategier. Du kommer att ha en projektledarroll där du planerar och genomför naturvårdsprojekt. Du kommer att besvara remisser och olika typer av samrådshandlingar samt vara ett stöd med din ekologiska kompetens inom arbetet med fysisk planering, exploatering och bygglovs- och förhandsbeskedsärenden. Inom tjänsten ingår också att vara kommunens vattenrådsrepresentant, representera kommunen i olika fiskevårdsområden samt administrera kommunens kalkningsverksamhet. Miljöinspektör 50 %: Som miljöinspektör är dina arbetsuppgifter att utöva tillsyn enligt miljöbalken och att handlägga ansökningar och anmälningar inom miljöbalkens område t.ex. enskilda avlopp, miljöfarlig verksamhet, värmepumpar m.m. Då denna del av tjänsten är ett myndighetsutövande, kommer du även ta beslut samt upprätta beslutsunderlag och föredra ärenden i miljö- och byggnadsnämnden.  Kvalifikationer Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet som ekolog, biolog eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning/erfarenhet av projektledning. Det är också meriterande om du har påbyggnadsutbildning som miljöinspektör eller har arbetserfarenhet av en miljöinspektörs arbete. Att jobba med dessa tjänster innebär att du har arbetsuppgifter inom flera ämnesområden. Det är därför viktigt att du är flexibel och trivs med att ha ett varierat arbete och ser värdet med att även arbeta med myndighetsutövning. Kontakt med företag, privatpersoner, föreningar och myndigheter är en viktig del av arbetet. Det är därför viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift. Du behöver också vara bekväm med att tala inför människor t.ex. politiker, allmänhet, föreningar etc. Som myndighetsperson känner du dig bekväm med att fatta olika typer av beslut. Du är lyhörd och serviceinriktad med god samarbetsförmåga. Övrigt Digitala intervjuer är i första hand inplanerade till eftermiddag den 2 och 3 juni 2021. Löpande urval kan komma att ske, så vänta inte med din ansökan. I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Arbetsgivare
Timrå kommun
Ansökan
Ansök senast 16 maj (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fast tjänst som Lantarbetare

Arbetsgivare / Ort: Bollerups Lantbruksinst / TOMELILLA
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 16 maj (2 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Lantbrukare
  • blandad drift

Språk
Meriterande
  • Svenska

Om jobbet

Bollerup är ett fristående naturbruksgymnasium, med inriktning lantbruk eller häst. Skolan ligger vackert belägen mitt på Österlen. Bollerup driver ett modernt lantbruk på 700 hektar med växtodling, mjölk- och köttproduktion, lammproduktion samt en integrerad grisproduktion. Vi har hästar, från föl till äldre skolhästar.

Vi söker en lantarbetare till en fast heltidstjänst på Bollerup.

Du kommer att arbeta med skötsel av hela växtföljden på Bollerup, såsom plöja, harva, så och skörda med våra maskiner. I tjänsten ingår att hjälpa till vid undervisningen av skolans 250 gymnasieelever och praktiska arbetsuppgifter inom vår djurproduktion och på lantbruksgymnasiet.

Vi söker dig som:

o Har körkort och är van att köra och sköta lantbruksmaskiner.

o Tycker det är kul att inspirera och instruera elever.

o Är ansvarstagande och initiativrik.

o Är flexibel och förstår vikten av att snabbt kunna ändra arbetstider/arbetsuppgifter.

o Vill vara en kollega som bidrar och stärker Bollerup.

För mer information om tjänsten kontakta:

Inspektor Anders Rehwin, mobil 070-838 5025, e-post; [email protected]

Välkommen med din ansökan till: [email protected]

Märk din ansökan ”Lantarbetare”.

Sök tjänsten senast den 16 maj 2021. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Eftersom Bollerup är en skola krävs ett utdrag ur belastningsregistret för ”arbete nom skola eller förskola” innan anställning.

Vi sköter rekryteringsprocessen själva, vi undanber oss erbjudanden från rekryterings-/bemanningsföretag.

Arbetsgivare
Bollerups Lantbruksinst
BOLLERUP
27394 TOMELILLA
Ansökan
Ansök senast 16 maj (2 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.