Säters kommun - Dahlander kunskapscentrum YH

Arbetar du som undersköterska inom psykiatrin idag och vill ta ett karriärsteg? Då är specialistundersköterska ett alternativ för dig! 
 

Säters kommun och Dahlanders Kunskapscentrum erbjuder tillsammans med Region Dalarna Yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet.

Utbildningen är på heltid och på distans. Under året har vi sex närträffar på totalt 14 dagar och då tränar vi framför allt på praktiska färdigheter kopplade till kroppsbaserade metoder.

Du får specialiserade kunskaper om psykiatriska diagnoser och deras bakomliggande neurobiologiska och fysiologiska mekanismer samt specifik kunskap om lagstiftning, dokumentation och handledning. Denna utbildning ger dig specifik kunskap inom neurobiologi och traumateori samt kompetens att jobba med kroppsbaserade metoder som komplement till annan behandling vid traumatisk stress.

Du tränar på färdigheter att motivera, genomföra och dokumentera omvårdnadsinsatser, utveckla förhållningssätt och förståelse utifrån bland annat lågaffektivt bemötande, transkulturell psykiatri och traumamedveten omsorg.

BEHÖRIGHET:

  • Grundläggande behörighet, Gymnasie- eller komvuxexamen (Vissa undantag vid reel kompetens)
  • Undersköterskeutbildning genom gymnasie- eller komvuxexamen
  • Fullständig yrkesutbildning till undersköterska från Komvux
  • Bevis för skyddad titel från Socialstyrelsen
  • God datorvana


Yrkeserfarenhet: Minst två år, heltid eller deltid, krävs

Visa mer
Visa mindre
Gör intresseanmälan

Kontakta Säters kommun - Dahlander kunskapscentrum YH

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Säters kommun - Dahlander kunskapscentrum YH. Säters kommun - Dahlander kunskapscentrum YH hör av sig inom kort!