Lunds Tekniska Högskola, LTH

På Lunds Tekniska Högskola utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Hos oss arbetar mer än tusen forskare hårt för att skapa goda livsvillkor åt människor och ett mer varsamt användande av jordens resurser.

Vi är landets tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning. Här finns flera av Sveriges mest attraktiva utbildningar och en bred forskning. De flesta utbildningarna ges i Lund men vi utbildar även högskoleingenjörer på Campus Helsingborg och dessutom är Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed organisatoriskt knuten till LTH.
 

Trafikflygarprogram (YH, 500 yhp)
Utbildningen leder till att man i första hand ska kunna arbeta som trafikflygare (pilot) i den kommersiella luftfarten.

Under utbildningen läser du flygrelaterade teoriämnen som t.ex. meteorologi, navigation, luftfartslagar, flygprestanda och allmän flygplanlära. Flygövning genomförs i enmotoriga flygplan, flygträningsapparat, syntetiska träningsmoduler, avancerad simulator och till slut i större kommersiellt flygplan som t.ex. Boeing 737NG under den praktiska yrkesutövningen som ingår i utbildningen. Praktiken görs som styrman – under speciell övervakning – i något av de flygbolag som utbildningen sker i samarbete med.

Yrket som pilot är omväxlande och utmanande, alltid nytt väder, ständigt nya kollegor i cockpit och kabin, nya städer att flyga till och mycket annat som piloten alltid tar hänsyn till vid en flygning. Alla oförutsedda situationer ska kunna hanteras tryggt, lugnt och på ett korrekt sätt. Pilotyrket är onekligen ett speciellt yrke med höga krav på kompetens och ansvarskännande men som också ger hög grad av tillfredsställelse. Att ständigt prestera på topp är både utvecklande och givande. Här kan du läsa mer om utbildningen >>


LTH har del i världsunik infrastruktur i form av MAX IV och närhet till ESS, ett tvärvetenskapligt ekosystem där LTH är en drivande part. Vi har en central placering i Öresundsregionen, Nordens befolkningsmässigt största transnationella samarbetsregion.


Civilingenjörsutbildning Risk, säkerhet och krishantering, Högskoleutbildning
Denna utbildning är för dig som vill skapa säkra, konkurrenskraftiga verksamheter och trygga, motståndskraftiga samhällen. Centralt i utbildningen är att, med ingenjörens verktygslåda, förstå och lösa problem som rör risk, säkerhet och krishantering.

Eftersom samhället ständigt utvecklas kommer utmaningarna med att hantera framtidens olyckor och kriser också att ständigt förändras och för att uppnå ett säkert och hållbart samhälle krävs proaktivt och kontinuerligt arbete för att anpassa samhället till de nya utmaningarna.

Civilingenjörsutbildningen i risk, säkerhet och krishantering ger dig förutsättningar och verktyg för att kunna förstå, analysera och påverka samspelet mellan människa, teknik, organisation och det omgivande samhället. I utbildningen kombineras kunskap om naturvetenskap, teknik och samhälle med kunskap om metoder för att analysera och hantera risker och kriser. Här kan du läsa mer om utbildningen >>


Här hittar du alla våra program >>
 

Utbildning

  • 17 civilingenjörsprogram
  • 5 högskoleingenjörsprogram
  • 23 internationella masterprogram
  • Arkitekt- och industridesignprogram
  • Brandingenjörsprogram
  • Riskhanteringsprogram (unik utbildning för Sverige)
  • Livsmedelsteknisk högskoleutbildning – YTH
  • Trafikflygarprogram (YH)
Visa mer
Visa mindre