Högskolan Väst

Högskolan Väst ligger centralt i Trollhättan och är en högskola i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Våra öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv.

Vi erbjuder utbildningar, påbyggnadsprogram och kurser inom bland annat data, ekonomi, hälsa, vård, media och lärare.

Våra arbetslivsnära utbildningar samverkar nära med samhälle och näringsliv. Genom vår profil - arbetsintegrerat lärande, AIL - får studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under utbildningstiden.

Högskolan Väst har regeringens uppdrag att utveckla pedagogiken kring AIL. Ett exempel på AIL i utbildning är Cooperative Education (Co-op) där studierna varvas med perioder av avlönat arbete.

Forskning bedrivs inom områdena teknik, samhällsvetenskap, vård- och hälsovetenskap och humaniora. Våra prioriterade forskningsområden är Arbetsintegrerat lärande, Barn- och ungdomsvetenskap och Produktionsteknik. Det finns en stark koppling mellan forskningen på högskolan och grundutbildningarna.

Högskolan Väst har tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande.

Bostadsgaranti
När du studerar hos oss erbjuder vi bostadsgaranti, det garanterar dig en bostad inom 30 dagar. Bostäder finns både centralt och något utanför stadskärnan, kommunikationerna till skolan är bra och det finns även fina cykelvägar.

Visa mer
Visa mindre