Handelshögskolan i Stockholm, HHS

En unik handelshögskola

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är en av Europas ledande handelshögskolor, med en stark förankring i det svenska näringslivet och samhället. Ca 2000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- och masternivå.

År 1909 grundades Handelshögskolan i Stockholm på initiativ av det svenska näringslivet, och sedan dess är våra kontakter med näringslivet starkt förankrat med vår vetenskapliga utbildning. Varje vecka kommer företag till oss för att presentera sig för våra studenter, och därmed får våra studenter en god inblick i hur deras studier kan utvecklas till karriär på tidigt stadium.

Hos oss bedrivs också världsledande forskning inom marknadsföring, nationalekonomi, ekonomisk hållbarhet, finansiell ekonomi, statistik och redovisning, för att bara nämna några områden, och vi har ett högt anseende både inom och utom Sveriges gränser.

Några exempel på utbildningar vi erbjuder:

Kandidatprogram

  • Bachelor Program in Business and Economics
  • Bachelor Program in Retail Management


Masterprogram

  • Master Program in Economics
  • Master Program in Business & Management
  • Master Program in Accounting, Valuation & Financial Management
  • Master Program in Finance
  • Master Program in International Business

Visa mer
Visa mindre