Campus Västervik

Campus Västervik är ett lokalt Campus som erbjuder eftergymnasiala program och kurser. Våra utbildningar drivs i samarbete med högskolor, universitet och YH-utbildare.

Vi har programutbildningar och kurser på både grundnivå och avancerad nivå samt yrkeshögskoleutbildningar. Studenterna finns på plats här. De tar del av föreläsningar som vi direktsänder till våra studios.

Du som läser våra utbildningar får en kompetens som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Minst 98 av 100 studenter som har genomfört sina studier på Campus Västervik går direkt ut i arbete.

Campus Västervik har en forsknings- och utvecklingsmiljö (FoU). I samarbete med universitet och högskolor skapar och sprider vi forskning lokalt.


Här hittar du alla våra högskoleutbildningar >>

Visa mer
Visa mindre