VeaLearn Utbildning

Vi har effektiva och hållbara utbildningstjänster för alla!

Hos oss får du tillgång till kostnadseffektiv och smart kompetensutveckling online inom ett 20-tal olika utbildningsområden, vilket innebär att ledning, chefer och övriga medarbetare kan utvecklas i sin yrkesroll och få viktig fortbildning online som bidrar till ökad konkurrenskraft i verksamheten!

Vi är med i under hela utbildningsprocessen och bistår med utbildningsservice och rådgivning till VD, HR, chefer och medarbetare och våra onlineutbildningar och övriga tjänster kvalitetssäkras kontinuerligt för att du ska få en bra och högkvalitativ tjänst.

VeaLearn utgår från en modell för livslångt lärande i jobbet. Den bygger på forskning och praktiska erfarenheter. Den beskriver tre huvudsakliga källor för inlärning och ökad kompetens. Förhållandet mellan de tre tillämpas och anpassas utifrån individens och organisationen olika förutsättningar. Vi erbjuder med moderna metoder kostnadseffektiv social och formell utbildning kombinerat med inlärning på jobbet.

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos VeaLearn Utbildning

Att leda och samordna utan att vara chef – ledarskap onlinekurs

Att leda utan att vara chef kan ibland vara en större utmaning än du från början inser. Det här är ett utbildningspaketet som vi har skapat för dig som behöver en allsidig utbildning i grundläggande ledarskap. Du får ett omfattande utbildningspaket med tre utmärkta kurser inom ledarskap, effektivitet och kommunikation.

Lågaffektivt bemötande diplomerad onlineutbildning

Onlineutbildning som passar dig som jobbar inom LSS eller SOL-verksamheter. I utbildningen får du en god introduktion, en teoretisk grund och praktiska exempel på hur du kan agera utifrån detta förhållningssättet.

LSS grundkurs – diplomerad onlineutbildning

En utbildning som är användbar både för dig som är ny inom LSS-området och för dig som behöver uppdatera dina kunskaper om vad Lagen om stöd och service (LSS) innebär och hur den i praktiken fungerar. Du får även in inblick i hur processen ser ut, från ansökan till den verkställandet insatsen.

Ny som chef – chefsutbildning online

I det här utbildningspaketet får du verktygen och övningarna som gör dig tryggare och säkrare i ditt ledarskap och i din chefsroll. Allt du behöver veta för att motivera, kommunicera och leda dig själv och ditt team som ny chef.

Stresshantering med mental ergonomi

Utbildningen är faktabaserad och lär dig hur hjärnan fungerar utifrån flertalet perspektiv som påverkar stress, hälsa och prestationsförmåga.

Stresshantering och meditation

De flesta har nytta av den här utbildning oavsett position i arbetslivet och även privat. En utbildning där du får värdefull kunskap, tips och råd om hur du skall jobba bättre med mindre stress och få bättre balans mellan jobb och privatliv.

Hot och våld – onlineutbildning för vård och skolpersonal

En grundutbildning som tyvärr har blivit än mer nödvändig då hot och våld ökar just inom denna sektor. I första hand vänder den sig till dig som arbetar inom vård- och omsorg men riktar sig även andra yrkesroller som t.ex. personal som arbeta inom skolan eller annan arbetsplats där det finns en risk att du kan att mötas av hot och våld.

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal

Utbildningen tar upp bland annat om stressens påverkan, inre och yttre stressfaktorer, stresshantering och förebyggande arbete. Är du personalansvarig eller vårdpersonal är det en bra idé att del av denna utbildning vilket kan underlätta arbetet för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för alla.

ABC sjukvård- första hjälpen och HLR – diplomerad onlineutbildning

Anmäl dig till ABC sjukvård – första hjälpen och HLR onlineutbildning. På bara 20 minuter kan du uppdatera dina kunskaper och vara redo att rädda liv. Viktig kurs för alla på arbetsplatsen, i föreningen, men också privat.

Entreprenörskap och ledarskap – diplomerad onlineutbildning

Utbildning som passar både dig som är nyfiken på entreprenörskap, till dig som vill bli chef eller till erfarna mellanchefer. Du får kunskaper i bland annat självledarskap, motivation, målsättningar, och SMART-modellen.

Styrelsearbete grundkurs – onlineutbildning

Utbildning som passar både till nyblivna samt erfarna ledamöter inom offentliga och privata bolagsstyrelser som ideella.

DISC - sätt färg på dig och din omgivning - diplomerad onlineutbildning

Du får lära dig mera om dig själv och hur du kan förbättra dina relationer genom ökad förståelse för olika kommunikations- och beteendemönster. En kortfattad men kärnfull grundkurs i DISC-modellen, som på svenska kallas för PULS-analys.

Kompetenspaket online för skyddsombud eller arbetsmiljöombud

Kompetenspaket för dig som skall bli skyddsombud/arbetsmiljöombud. Det passar även dig som behöver repetera eller vidareutbilda dig inom arbetsmiljöområdet. Löpande kursstarter.

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö onlineutbildning

I kursen får du bakgrund och kunskaper gällande föreskriften AFS 2015:4. Bland annat fokuseras det på Arbetstid, Ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Utbildningen riktar sig till dig som är företagare med personal, HR, chef, arbetsledare, medarbetare och andra som behöver grundläggande kunskaper organisatorisk och social arbetsmiljö.

BAS P/U – webbutbildning för byggarbetsmiljösamordnare

Onlineutbildning som passar dig som i din befattning har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut. Du kan vara chef, arbetsledare, skyddsombud m.fl. Du kommer få möjlighet att interagera med utbildarna och kunna fråga och diskutera med fördel att du är hemmaplan. Du kommer bl.a. få kunskaper om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas.

ISO 14001 – Miljöledning Grundkurs – onlineutbildning

Grundläggande utbildning som ger dig ökade kunskaper om vad standarden ISO 14001 handlar om, för att du direkt ska kunna börja arbeta med miljöledning, göra förbättringar och bidra till att verksamheten blir mer hållbar.

IT- säkerhet för medarbetare – onlineutbildning

I den här utbildningen får du lära dig om vad är IT-säkerhet, olika typer av attacker, vilka är motståndarna, medarbetarnas identiteter. Andra frågor som tas upp är: Vad är filterbubblor, om lösenord, och hur kan jag skydda mig hemma när jag arbetar med dator eller surfplatta?

IT- säkerhet för chefer och ledare – diplomerad onlineutbilding

Utbildning främst för företagare och chefer i såväl privat som offentlig verksamhet. Bra och nyttig kompetensutveckling och kunskap om IT-säkerhet.

GDPR – ur ett tekniskt perspektiv – diplomerad onlineutbildning

I första hand riktar sig utbildningen till tekniskt ansvariga, Dataskyddsombud, GDPR- ansvariga men den är även lämplig för övriga chefer, företagare och medarbetare som berörs av GDPR. Du få en bild av hur de tekniska lösningar skall struktureras enligt GDPR, en utmärkt utbildning som vi har fått mycket goda omdömen om.

Bokföring grundkurs diplomerad onlineutbildning

Kursen kräver inga direkta förkunskaper men det är absolut en fördel om du har grundkunskaper inom ekonomi. Du kommer att få lära dig om kontering av affärshändelser och att bokföra intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.

Säljkurs online för butiksäljare

Det här utbildningspaketet riktar sig till dig som arbetar i med butiksförsäljning och vill öka sin kunskap om olika kunder och öka sin försäljning! Exklusivt utbildningspaket med 2 diplomerade online-utbildningar.

Avtalsrätt - avtalslagens rättigheter och skyldigheter - onlineutbildning

Lär dig mer om avtalsrätt och avtalslagens rättigheter och skyldigheter. I det här utbildningspaket kommer du att få lära dig grunderna i avtalsrätt, slutande avtal, om fullmakt, avtal om företagsköp, övriga avtal mm.

GDPR för dataskyddsombud el GDPR-ansvarig – utbildningspaket

Utbildningspaket som innehåller fyra utbildningar, tre diplomerade online utbildningar och en webbkurs för Dataskyddsombud samt boken ”GDPR för dataskyddsombud och andra ansvariga”. Lämpligt för dig som är dataskyddsombud eller är ansvarig för GDPR i verksamheten.

GDPR – grundpaket online för chefer och medarbetare

I utbildningen ”GDPR i praktiken” går kursledaren igenom hur du kartlägger hanteringen av personuppgifter i ditt företag. Du får också lära dig om grundläggande begrepp, grunder och principer, lagligheter, samtycke, hur du skall hantera e- post direktmarknadsföring och nyhetsbrev mm.

GDPR för Dataskyddsombud grundutbildning – webbkurs

Du får en genomgång av personuppgiftsbehandling och GDPR – och hur det påverkar dataskyddsarbetet. Den här kurser får du lära dig bland annat om GDPR-ansvaret i organisationen, Dataskyddsombudets roll och kompetenser, riskhantering, behandling av personuppgifter, lite om processer mm.

GDPR i praktiken – diplomerad onlineutbildning

Utbildningen riktar dig till dig är som är företagare, HR, chef, medarbetare eller andra som behöver få kunskaper om GDPR och hur det fungerar i praktiken.

Retorik – framförandeteknik grundutbildning online

Du får bland annat lära dig om hur du kan använda kroppen och rösten på ett så bra sätt som möjligt. I online utbildningen får du också lära dig om tempo, betoning, röstläge, pausering och andra viktiga bitar ett gott framförande tar hänsyn till. Är du utbildare, chef, säljare eller allmänt intresserad av retorik och att få fram ditt budskap är denna utbildning något för dig.

Kompetenspaket – Social dokumentation onlinekurs inom vård och omsorg

Ett utmärkt kompetenspaket för dig som söker kunskaper inom Social dokumentation. Kompetenspaket passar både för dig med erfarenhet och dig som är nyanställd inom äldreomsorg/hemtjänst eller inom LSS.

Professionell konflikthantering i teori och praktik – utbildningspaket

Exklusivt utbildningspaket som innehåller två viktiga utbildningar online inom konflikthantering och mental förberedelse samt stresshantering. Utbildningen riktar sig till såväl säkerhetspersonal som medarbetare inom vård och skola och andra som kan tänkas hamna i hotfulla situationer.

Ekonomipaket online - för företagare och ekonomiansvarig

Ett sprängfyllt utbildningspaket som innehåller olika utbildningar och tilläggstjänster. Ekonomipaketet online är en förmånligt tjänst för dig som vill skapa de bästa ekonomiska och utvecklande förutsättningar för din verksamhet.

Ledarskap chefsutbildning online – utbildningspaket

Ledarskap grundkurs och Ledarskap fördjupningskurs samt en tredje utbildning om det Coachande ledarskapet. Ledarskap chefsutbildning online passar utmärkt för nyblivna chefer som till chefer som har haft den rollen ett tag och som vill vidareutveckla ditt ledarskap.

Retorik och framförandeteknik för chefer – fördjupningskurs online

Fördjupningskurs online vänder sig till dig som vill utvecklas som chef och ledare genom att hålla bra anförande, bra presentationer och bra möten. I utbildningen får du bland annat lära dig om tempo, röstläge, artikulation, den viktiga pauseringen.

Utveckla ditt självledarskap inifrån och ut – onlineutbildning

Här är kursen för dig som är nyfiken på att vilja utveckla din medvetenhet hur vi som människor fungerar när det kommer till tankar, känslor, drivkrafter och behov och vad händer när vi låter oss påverkas av andra?

Ledarskap – motivation och riktning – ledarskapsutbildning online

Att som ledare förstå hur medarbetare fungerar och vad dem motiveras av är viktigt. Denna utbildning lär dig mer om just detta. Den ger dig kunskaper i olika motivationsmönster samt hur motivationen kan upprätthållas. Utbildningen riktar sig till dig som är chef och ledare och som vill öka din förståelse för hur medarbetarna fungerar och vad som motiverar dem.

Ledarskap chefsutbildning online – utbildningspaket

I den här utbildningen får du tillgång till Ledarskap grundkurs och Ledarskap fördjupningskurs samt en tredje utbildning om det Coachande ledarskapet. Ledarskap chefsutbildning online passar utmärkt för nyblivna chefer som till chefer som har haft den rollen ett tag och som vill vidareutveckla ditt ledarskap.

Utveckla självledarskapet – onlineutbildning

Vill du lära dig att bli en mer framgångsrik och effektiv ledare för dig själv? Då är vår onlinekurs i självledarskap och personligt ledarskap perfekt för dig! I denna kurs kommer du att få insikt i vikten av självledarskap och lära dig verktyg och tekniker för att utveckla dina ledaregenskaper. Giltighetstiden på distansutbildningen är 6 månader så du kan ta del av de olika modulerna (31 st.) när det passar dig. Lär, pausa och repetera!

Projektledningsutbildningar – kompetenspaket för projektledare

Ett exklusivt kompetenspaket där du får tillgång till tre diplomerade online-utbildningar. Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill utbilda dig till projektledare. Det passar även för dig som arbetar som t.ex. projektmedarbetare, beställare eller medlem i styrgruppen eller referensgruppen. Utbildningen passar de flesta företag och organisationer och projekt!