Utbildningscentralen

Utbildningscentralen erbjuder en mångsidig utbildningsplattform för individer och företag över hela Sverige. Vi är ett av marknadens bredaste när det gäller utbud av företagsutbildningar för människor - och företag i utveckling!

Vår utbildningsrepertoar sträcker sig från öppna till skräddarsydda företagsutbildningar, tillgängliga både som klassrumsundervisning och på distans, vilket säkerställer att kompetensen inom olika företag upprätthålls.

För den som önskar studera på egen hand erbjuder vi även webbutbildningar som kan tas i egen takt, anpassade efter individens tidsschema.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar:

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Utbildningscentralen

Arbete på väg - APV - flera utbildningar

APV 2.2 Utmärkningsansvarig // APV 3b Vakt & Lots // APV 1.1-1.2-1.3 Webbkurs // APV 1.1-1.2-1.3 Allmän grundkompetens. Läs mer om de olika kurserna här:

Diplomerad företagsledare - 23 dagar

Vår utbildning till diplomerad företagsledare kan vara ditt nästa steg i din personliga utveckling och karriär. Den riktar sig till dig som idag är etablerad företagsledare, sitter i ledningsgrupp eller är på väg in i en sådan situation. I utbildningen får du modeller, strategier och andra verktyg för att driva och utveckla företag till nästa nivå. Du läser 2 dagar vid tio tillfällen (21 dagar) ett år vid sidan om ditt ordinarie arbete.

ESA-E2 (instruerad) grund och repetition online eller på plats - 1 dag

ESA-E2 Icke elektriskt arbete fd instruerad. ESA instruerad vänder sig till dig som arbetar i närheten av strömförande elledningar. ESA är elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar. ESA instruerad vänder sig till dig som arbetar i närheten av strömförande elledningar. ESA är elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar. Utbildningen är också ett krav för dig som ska jobba med kabelförläggning och utbildningen EBR:kj41 kabelförläggning. För dig som som behöver förnya din utbildning, denna utbildning görs online lärarledd.

EBR kabelförläggning KJ:41 grund och repetition - 1 dag

Utbildningen vänder sig till dig som är maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare och övriga som arbetar med förläggning av elkabel. OBS! för att denna utbildning ska vara giltig så behöver du en giltig ESA-E2 utbildning som tidigare hette ESA instruerad person.

ESA - E1 fd fackkunnig grund - 2 dagar

ESA 14 Fackkunnig vänder sig främst till el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i elanläggningar samt behandlar tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas. ESA Fackkunnig går igenom de olika arbetsmetoderna med, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar.

El för mekaniker - 5 dagar

Genomgång av elsäkerhet, förstå faran med el och kunna minimera risken för elolyckor. Du får kunskap om grundläggande begrepp och enklare formler som t ex. ohms lag, seriekoppling, Parallellkoppling samt unna utföra enklare mätningar och kopplingar. Ohms lag Seriekoppling Parallellkoppling Mätövningar Effekt 3-fas Y-D kopplingar Laborationer. Utbildningen avslutas med att praktiskt kunna tillämpa felsökning, schemaläsning, kontaktorövningar och frekvensomriktare.

Förarbevis Vattenskoter - flera orter

Läs mer här om förarbevis för vattenskoter och vilka orter som erbjuder detta.

ADR 1.3 - 1 dag

Denna utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, t ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller transportplanering av farligt gods. Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Utbildningen passar även för dig som arbetar med inköp eller transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg.