Mårtenssons Utbildningar

Mårtenssons Utbildningar är för dig som strävar efter ny kunskap och yrkesutveckling!

Vi anordnar regelbundet YKB-utbildningar i våra egna lokaler i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Göteborg. Vi erbjuder även företagsinterna utbildningar på plats i era egna lokaler.

Vi jobbar på att alltid försöka överträffa våra kunders förväntningar, att genom bra resultat och professionellt bemötande skapa oss ett gott rykte.

Vi på Mårtenssons Trafikskola vill inte bara ge dig en utbildning i världsklass, vi vill också att du ska uppleva din utbildning med glädje. Vi vill att Du skall känna glädje och trygghet varje gång Du kommer till oss.

Vårt mål är alltid att erbjuda Dig känslan av unik service och en personligt anpassad utbildning.

Alla våra toppmoderna utbildningscenter ligger lättåtkomligt och centralt belägna, precis intill stadens största busshållplatser. Våra lokaler är inredda med varsamhet för att skapa en trevlig och avspänd atmosfär, vilket bidrar till en bra miljö och en god inlärning.

Du är mer än välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig med just den utbildning inom körning som du behöver.

Hör av dig så berättar vi mer!

Mårtenssons Trafikskola och My Driving Academy är Sveriges i särklass största trafikskolekoncern med skolor från Trelleborg i söder till Umeå i norr, med över 40 kontor och nästan 20 000 elever. 

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Mårtenssons Utbildningar

YKG Grundutbildning Gods - 140 h - 4 veckor, Göteborg

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett yrkeskompetensbevis utöver körkort för fordonsslaget. Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning om 140 timmar, varav 10 timmar består av praktisk körning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov på Trafikverkets förarprovskontor.

YKG Grundutbildning Gods - 140 h - 9 veckor, Göteborg

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett yrkeskompetensbevis utöver körkort för fordonsslaget. Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning om 140 timmar, varav 10 timmar består av praktisk körning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov på Trafikverkets förarprovskontor.

YKG Grundutbildning Gods - 140 h, Malmö

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett yrkeskompetensbevis utöver körkort för fordonsslaget. Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning om 140 timmar, varav 10 timmar består av praktisk körning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov på Trafikverkets förarprovskontor.

YKB Delkurs 1 - Sparsam körning

I delkurs 1 SPARSAM KÖRNING behandlas ämnet Effektiv körning där deltagaren ska får ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

YKB Delkurs 2 - Gods

I delkurs 2 behandlas ämnet GODSTRANSPORTER där deltagaren uppdateras om de regler och bestämmelse som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning.

YKB Delkurs 2 - Buss

I delkurs 2 behandlas ämnet PERSONTRANSPORTER där deltagaren får kunskap i att planera och genomföra persontransporter på ett säkert och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

YKB Delkurs 3 - Lagar och regler

I delkurs 3 behandlas ämnet LAGAR & REGLER där deltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider och kör- och vilotider inom och utanför Sverige.

YKB Delkurs 4 - Ergonomi och Hälsa

I delkurs 4 behandlas ämnet ERGONOMI & HÄLSA där deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

YKB Delkurs 5 - Trafiksäkerhet och kundfokus

I delkurs 5 behandlas ämnet TRAFIKSÄKERHET & KUNDFOKUS, där deltagaren ska säkerställa sina kunskaperna för att kunna genomföra en transport på ett tryggt och säkert sätt samt öka medvetenheten om risker i trafiken. Deltagaren ska dessutom kunna bedöma och agera i krissituationer.