Institutet för Tillämpad Hydraulik, ITH - Företagsutbildningar

Vi är idag ett av nordens bredaste kompetenscentrum för hydraulik. ITH grundades 1987 med syftet att på alla nivåer öka kunskapen om hydrauliska system i alla dess tillämpningar, på alla nivåer och i nära samarbete med näringsliv och akademi.

Genom vårt breda arbetssätt har vi:

 • Slussat ut flera tusen studenter till kvalificerade arbeten
  inom hydraulik under de år vi haft YH-utbildning
 • Hjälpt innovatörer med produktutveckling vilket i snitt
  resulterar i en ny produkt varje år
 • Gett möjlighet för företag och universitet att kostnadseffektivt
  utföra utbildning och laborationer på hemmaplan
 • Stärkt Sveriges industri genom att kompetensutvecklat mer
  än 300 personer per år.
 • Hjälpt kunder med oljeanalys, renhet och utmattningstester och
  därmed minskat andelen haverier och ökat livslängd
 • Gjort det möjligt till lärarinspelade studier hemma vid datorn
  eller på mobilen via ITH Web Academy.


Vårt dotterbolaget, ITH Analys, genomför olika typer av oljeanalyser. Vi är också delägare i ITH förlag som ger ut facktidskriften Fluid Scandinavia.

ITH Web Academy
I basen för utbildningskonceptet finns ett tjugotal kurser som kan läsas traditionellt eller webbaserat. Individuella planer utformas som en karriärväg inom hydraulik. Ambitionen är att leverera ett helhetsgrepp kring kompetensutveckling till företag och dess anställda.

YH-utbildningar på ITH
Branschen står inför spännande utmaningar med digitalisering, automation och energieffektivisering- det gäller att hänga med och vi på ITH vill ge dig de bästa förutsättningarna. Vi bedriver idag en längre Hydraulikutbildning på plats i Örnsköldsvik och två kortare utbildningar på distans inom Hydraulik och Provning Maskinutveckling. Klicka på länkarna nedan för att läs mer om respektive utbildning.

Företagskurser på ITH
Kunskapsspridning är en självklar del i vår verksamhet och därför tillhandahåller vi även en hel del kurser riktade till företag. Vi vet också att flexibilitet är ett måste vid kompetenshöjning och därför kan vi erbjuda flera olika kursformer.

Hos er eller på distans - Vi tar med vår anpassande laborationsutrustning till er för de praktiska delarna av kursen.


Här nedan hittar du alla våra företagskurser i grundnivå:

 

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Institutet för Tillämpad Hydraulik, ITH - Företagsutbildningar

Elsäkerhet

Den här kursen ger dig en överblick i hur du arbetar med el och elektriska anläggningar på ett säkert sätt.

Elteknik 1

Elteknik 1 ger grundläggande förståelse för bl.a: Sluten strömkrets, Elektrisk ledningsförmåga, Enheter och kopplingssymboler, Seriekoppling av motstånd, Parallellkoppling av motstånd och Spänningsdelare samt mycket mer inom elteknik.

Fordonsel

Kursen ger grundläggande kunskap inom el samt el-schemaläsning med inriktning mot fordon, dimensionering av kablar och säkringar, effektberäkningar, multimeterhantering samt felsökning.

Certifieringsförberedande grundkurs för hydraulsystem

Målet med kursen är att ge deltagaren en bra förståelse för hur hydrauliska system och komponenter fungerar. Kursen ger deltagaren goda förutsättningar att utifrån hydraulikschema förstå ett hydraulsystems funktioner och känna till de vanligaste komponenternas funktion och syfte i systemet.

Hydraulic safety

The goals are that the participant should understand the risks associated with hydraulics, including: - Health risks associated with work with hydraulic oil - The risk of oil injection and what serious consequences this type of injury may have - Risks associated with some typical hydraulic components

Hydrauliksäkerhet

Inblick i systemsäkerhet ges genom diskussion av olika exempel. Fokus för kursen ligger på riskmedvetenhet, säkert arbete och bra rutiner. Genom exempel visar kursen upp hur felaktigt användande kan leda till allvarliga skador och dödsfall.

Hydraulvätska/smörjmedel

Kursen vänder sig bl.a. till den som väljer vätska eller felsöker, analyserar, underhåller och konstruerar hydrauliska system.

Hållfasthet

Kursen Hållfasthet ger kunskap i att beräkna belastningar i material. Förkunskapskrav - Kursen Mekanik eller motsvarande.

Kvalitet, renhet & säkerhet

Kursen vänder sig till dig som arbetar som montör och kommer i kontakt med hydraulik som monteras i mobila eller industriella maskiner. Kurs ger dig förutsättningar för god produktionskvalitet genom korrekt hantering av komponenter och system med avseende på montage, renhet och säkerhet.

Mekanik

Kursen Mekanik ger kunskaper om beräkningar av mekaniska krafter och moment.

Mjuklödning

En kurs som lämpar sig för alla som gillar att hålla på med små detaljer och är intresserad av estetik och konstnärsskap. En bra förutsättning vid lödning. Certifieringen innefattar 6 rutor med olika komponenttyper, totalt sju delmoment. Certifikaten gäller i fyra år.

Nyttan med Oljeprov

Kursen vänder sig till dom som utför och tolkar resultat av oljeprov.

Praktisk hydraulik

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar som montör och tekniker som vill dela upp grundkursen i flera delar. Denna del rör komponenter och system. Det rekommenderas starkt att komplettera med kursen kvalitet, renhet och säkerhet.

Renhetsteknik - Ytors renhet

Målet med kursen är att klargöra hur renhetsarbete kan påverka kvalitet och livslängd hos produkter genom att minimera föroreningar och deras negativa effekter i hydrauliska system.

Technical Cleanliness & Cleanliness of surfaces

The aim of the course is to clarify how improved technical cleanliness can affect quality and longevity of products through the reduction of contaminants and their negative effects in hydraulic systems.

Teknisk renhet för montörer

Målet med kursen är att klargöra hur renhetsarbete kan påverka kvalitet och livslängd hos produkter genom att minimera föroreningar och deras negativa effekter i hydrauliska system.

Utbildning i teknisk renhet med ITH och Viverk

Med gedigen erfarenhet av industriell renhet och spjutspetskompetens inom teknisk renhet och renhetsmätning erbjuder ITH och Viverks gemensamma utbildning unik kunskap inom praktisk tillämpning av industriell renhet.

Öppen laborationdag

Öppen laborationsdag innebär att ITH öppnar dörrarna till våra populära laborationslokalerna. Alla som läst webbkurser eller har liknande erfarenheter kan komma och genomgå laborationer som baseras på dom olika kurserna vi har.