Cady Training Academy

Cady Training Academy är ditt innovativa, flexibla och kvalitativa alternativ till det vanliga utbildningsväsendet!

Vi är stolta över vår verksamhet och dess innehåll samt över vårt breda samarbete med olika arbetsgivare som kontinuerligt hjälper oss att utveckla vårt innehåll efter arbetsmarknadens önskemål och behov. Vår pedagogiska idé är att variera upplägget i form av litteratur, filmer, föreläsningar och praktik.


Här kan du läsa mer om alla våra utbildningar >>
 

Cady utbildar inom olika yrkesområden. Alla utbildningar är på distans och avslutas med en slutuppgift. Slutuppgiften är en kvalitetssäkring för att försäkra oss om att du är i nivå med våra kunskapskrav innan diplomeringen. För att få diplom samt yrkesutbildningsbevis måste du dessutom vara godkänd i alla arbetsmoment och kurser under utbildningens gång.

Under praktiktiden kommer du i kontakt med arbetsgivare som ger dig omdömen utifrån yrkets olika moment och krav. Handledaren står i kontakt med oss och ett trepartssamtal äger rum som även kvalitetssäkrar din kunskap utifrån arbetsplatsen och således arbetsmarknaden.

Vi ger dig den stöttning du behöver under din utbildning för att nå dina mål och lyckas med din utbildning.

Ett kvitto på att vi sätter eleven i centrum är det stora antalet återkommande elever som gör fler utbildningar. En viktig del för vår lyckade måluppfyllelse är att alla elever har en personlig mentor. Vi har en kontinuerlig dialog med arbetsgivare samt ett brett samarbete med de branscherna som vi utbildar i för att ha pejling på arbetsmarknaden och arbetsgivares behov.


NYHET!
Nu kan du utbilda dig till Trädgårdsmästare hos oss!
Vill du ha ett arbete där du kan få användning av din kreativitet och ditt intresse för växter samtidigt? Då är trädgårdsmästare ett yrke för dig. Du får planera och utveckla trädgårdar och parker och med din kunskap inom olika typer av växter och klimat kan du skapa och underhålla härliga utemiljöer. Du kan även arbeta inom plantskolor och växthus runt om i Sverige. Här kan du läsa mer om utbildningen och yrket >>
 

Välkommen till oss på Cady!


Några av våra diplomerade utbildningar

Visa mer
Visa mindre