Bergklint education

Bergklint education, som är ett utbildningscenter, erbjuder kompetensutveckling inom friskvård, hälsa och livsstil till såväl privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar. Vi tillhandahåller yrkesutbildningar och vidareutbildningar som är kompetenshöjande och gångbara på marknaden. Här hålls föreläsningar, kurser och utbildningar. Utbildningarna består av både teoretiska och praktiska moment som bygger på vetenskapligt förankrad forskning.

Bergklint education har varit verksamma i över 10 år och har elever från hela Sverige samt från många andra delar av världen då utbildningarna går helt på distans!

Hög kompetens och lång erfarenhet hos skolans lärare
Alla våra kursledare, som är legitimerade dietister och nutritionister, har både yrkesutbildning och gedigen erfarenhet inom sitt kunskapsområde. De har även gedigna universitetsutbildningar inom de specialområden utbildningarna omfattar.

Utbildningarna hos Bergklint education håller en hög kvalité vilket gör eleverna väl rustade för att komma igång och arbeta inom yrkesområdet direkt efter slutförd utbildning!


Här hittar du alla våra utbildningar! >>


Våra Diplomerade/Licensierade yrkesutbildningar till Kostrådgivare och Livsstilsrådgivare är godkända och kvalitetssäkrade av Kroppsterapeuternas yrkesförbund, som är friskvårdsbranschens ledande förbund som organiserar olika yrkeskategorier inom kost, behandling och träning.


Våra distansutbildningar går att läsa över hela landet och även runt om i världen då de är helt på distans!

Välkommen!

Visa mer
Visa mindre
BESTÄLL INFORMATION

Privata utbildningar hos Bergklint education

Diplomerad/Licensierad Kostrådgivare

Utbildningen ger dig verktyg och metoder för att hjälpa andra människor till en hälsosam och hållbar livsstil. Som Kostrådgivare kan du ge vägledning och rådgivning i olika frågor som rör både kost, hälsa och livsstil. Du kan även arbeta med friskvård för att förebygga kostrelaterade sjukdomar. Du kan vända dig till både privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar.

Dipl/Licens Livsstilsrådgivare - Livsstilscoach

I utbildningen till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach. Genom utbildningen får du lära dig verktyg och metoder för att inspirera, informera och påverka dina medmänniskor till att få en bättre hälsa.

Allergiinformatör

På utbildningen går vi igenom de olika födoämnesallergierna och hur du på bästa sätt kan göra kosten så säker som möjligt för de som är drabbade. Du får också lära dig hur du kan undvika kontaminering och förhindra allergianfall.

Hälsoinformatör - inriktning barn och ungdomar

Som Hälsoinformatör är du en viktig aktör i friskvården och ska bidra till att öka hälsomedvetandet hos andra. Hälsoinformatören kan verka ut mot föräldrar, förskolor, skolor, fritidsgårdar och mot kommun, landsting, statliga verk och privata företag.

Hälsoinspiratör

För att förebygga ohälsa och medverka till en bättre livsstil har Hälsoinspiratören en viktig roll på arbetsplatsen. En Hälsoinspiratör ska inspirera, informera och påverka sina medmänniskor till att få en bättre hälsa.

Idrottsnutrition - vidareutbildning

Utbildningen vänder sig till Dig som är verksam som kostrådgivare, dietist, kostekonom eller likvärdigt yrke och som vill få en djupare kompetens inom idrottsnutrition

Kostombud - Kost för äldre

Kompetensutveckling av personalen är därför en viktig faktor för att främja de äldres livskvalité och förhindra undernäring och andra sjukdomstillstånd. För att förebygga undernäring, och verka för god livskvalitet, är det angeläget att arbeta med att förbättra måltiderna inom äldreomsorgen.

Sockerberoende - vidareutbildning

En stor del av befolkningen har idag svårt att hantera sitt sockerintag och behöver få kunskap om metoder som kan bryta deras beteende. För att hjälpa dessa människor att hantera sitt sockerintag får du lära dig olika strategier och metoder som du kan använda dig av i rådgivningssituationer. Utbildningen vänder sig till Dig som är verksam som kostrådgivare, dietist, kostekonom eller har likvärdig utbildning och som vill få en djupare kompetens inom sockerberoendeproblematiken.

Vitaminer & Mineraler - vidareutbildning

Utbildningen tar upp hur de olika vitaminerna och mineralämnena påverkar kroppen och vilken roll antioxidanterna spelar. Vilka symptom kan uppstå vid överdosering och bristsymtom. Utbildningen vänder sig till Dig som är yrkesverksam inom hälsoområdet eller till Dig som privatperson har ett stort intresse för hälsa och välmående.

Kostrådgivare - Fördjupningskurs

Kursen är en påbyggnadsutbildning och ger dig ett större djup och en bredare kompetens inom området. Utbildningen vänder sig till Dig som är kostrådgivare och vill få en djupare kompetens inom idrottsnutrition
BESTÄLL INFORMATION

JAG ÖNSKAR MER INFORMATION

Vill du ha mer information om skolan eller en utbildning?
Här kan skicka frågor eller beställa information från Bergklint education.