Addera Hållbar HR AB

HR-stöd som skapar hållbara människor inom företag och organisationer

Behöver du ha ett extra stöd i din organisation, så är Addera Hållbar HR din partner i detta. Vi hjälper gärna till med det som behöver adderas i din verksamhet, vilket kan vara många olika områden inom HR och coaching utifrån dina specifika behov. Vi jobbar både gentemot företag och privatpersoner.

Vi har arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, både grundläggande arbetsmiljöutbildning eller delar som exempelvis “SAM i praktiken”, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Friskfaktorer i arbetslivet, Hälsofrämjande ledarskap, Organisatorisk och Social arbetsmiljö.

Inom HR-området ligger fokus på att våra uppdragsgivare kommer framåt i sina behov med grund i en god och fungerande arbetsmiljö. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med grupper eller enskilda medarbetare som är eller riskerar bli sjukskrivna eller övertaliga och behöver hitta en ny situation i sitt liv eller/och yrkesliv.

Vi har bred erfarenhet och håller arbetsmiljöutbildningar både inom Stockholms stad, men även i restaurangbranschen och inom industrin.

 

Addera Hållbar HR arbetar med:  

  • utbildare inom arbetsmiljö, med grundläggande arbetsmiljöutbildningar för både chefer och skyddsombud.
  • godkänd anordnare av arbetsmiljöutbildningar genom AFA försäkring. Det innebär att privata företag med kollektivavtal har möjlighet att få tillbaka minst halva kurskostnaden från AFA.
  • certifierad arbetsmiljöutbildare från PREVENT som utbildare för BAM - Bättre Arbetsmiljöutbildningar. 
  • interim HR-Konsult där vi kan hjälpa till med de HR-frågor som ni behöver hjälp med, som exempelvis rekrytering, chefsstöd, arbetsrätt, rehabilitering och arbetsanpassning, svåra samtal med mera.
  • Certifierad ACC coach där vi har mer än 300 coachtimmar och har coachat både företagare, chefer, medarbetare, privatpersoner. 
  • Certifierad i rekryteringsverktyget Job Match Talent


Kontakta oss så tittar vi mer på vad vi kan hjälpa dig och din arbetsplats/organisation med!

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Addera Hållbar HR AB

BAM - Bättre Arbetsmiljöutbildning 2 eller 3 dagar utifrån Prevents koncept med stöd av AFA försäkring

Utbildningen ger kunskaper om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar, samtidigt som den ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete. Målgrupp: Chefer och skyddsombud samt arbetsledare. Passar utmärkt att gå tillsammans från samma företag. Utbildningstid enligt överenskommelse, ges både på distans och fysiskt.

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Grund­läggande utbildningar för chefer som går gemensamt med arbetsmiljö-/skydds­ombud. Bekostnad av skydds­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas inte av stödet.

Coaching av ledare och medarbetare

Coaching av ledare och medarbetare inom olika delar av arbetslivet, både i offentlig och privat verksamhet. Coachingen är företagsanpassad och utformas efter er verksamhet och behov. Jag hjälper gärna till med det som behöver adderas i din verksamhet, vilket kan vara många olika områden inom HR och coaching utifrån dina specifika behov.

Skyddsombudsutbildning i arbetsmiljö

Grundläggande Arbetsmiljöutbildning där vi går igenom grunderna i Arbetsmiljölagen samt de viktigaste föreskrifterna. Målgrupp för denna utbildning är skyddsombud, inga förkunskaper krävs. Kontakta oss för kommande utbildningsstarter.