Skanskagymnasiet

Är du intresserad av byggteknik, samhällsutveckling och projektledning? Då är Skanskagymnasiet något för dig.

På Skanskagymnasiet erbjuder vi ett unikt teknikprogram med inriktning samhällsbyggande och miljö, där du får utveckla dina tekniska kunskaper.

Utbildningen ger dig kunskap om sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen och en förståelse för hela kedjan i utvecklingen av teknik, i ett hållbart samhälle. Du får läsa kurser i arkitektur, teknik och CAD. Alla elever på Skanska läser ledarskap, organisation och entreprenörskap, UF.


Profiler
Vi erbjuder två profiler på teknikprogrammet, en byggteknisk profil och en arktitekturprofil. I profilvalet som du gör till andra året väljer du om du vill inrikta din utbildning mot CAD och konstruktion eller läsa vidare inom CAD och arkitektur.

Båda profilerna har praktik på något av Skanskas projekt runt om i Sverige. Under praktiken får du chansen att arbeta i verklighetsbaserade projekt och testa på att applicera dina kunskaper på ett nytt sätt och givetvis är båda profilerna högskoleförberedande.


Vi erbjuder dig ett jobb
Det fjärde tekniska året är en yrkesutbildning som leder till gymnasieingenjörsexamen. Allt du lär dig under utbildningen syftar till att du ska kunna gå direkt ut i arbetslivet. Alla som har gymnasieingenjörsexamen med lägst betyget E i alla kurser samt goda praktikomdömen blir erbjudna en provanställning som biträdande arbetsledare i företaget. I dina arbetsuppgifter som arbetsledare ingår till exempel planering, uppföljning och täta kundkontakter.

Du som läser på Skanskagymnasiet får hela världen som din arbetsmarknad. I framtiden kommer vi att behöva fler medarbetare i våra spännande Skanskaprojekt världen över.


Praktisera dina kunskaper
För oss är det viktigt med en tydlig koppling till arbetslivet. Teori varvas med praktik och projektarbeten i utbildningen. Vi tror nämligen att man lär sig bäst genom att praktisera sina kunskaper i verkligheten.


En ledande befattning
Du utbildas i att arbeta i projektform och får möjlighet att utveckla goda ledaregenskaper, samt arbeta med kreativt tänkande när det gäller att lösa utmaningar. Du tränas i att vara flexibel och initiativrik, samt att fatta bra beslut tillsammans med din arbetsgrupp. Byggprocessen löper som en röd tråd genom utbildningens samtliga faser.


Elever från hela landet
Skanskagymnasiet är en liten skola där alla blir sedda. Elever och lärare känner varandra och det är lätt att trivas. Du som ska plugga på Skanskagymnasiet har möjlighet att bo på vårt internat i centrala Växjö. Vi antar elever från hela landet, så du kan söka våra utbildningar oavsett var du bor.


Teknikprogrammet
Skanskagymnasiet har ett treårigt teknikprogram med möjlighet till ett fjärde tekniskt år. Fokus ligger på en bra avvägning mellan teori och praktik. Programmet ger dig behörighet att läsa på högskola och universitet. Du har även möjlighet att läsa det fjärde tekniska året och få en gymnasieingenjörsexamen med goda möjligheter till provanställning på Skanska.


Bo på internat
Du som ska börja på Skanskagymnasiet har möjlighet att bo på vårt internat i centrala Växjö. Internatet ligger cirka 15 minuters gångväg från skolan. Du hyr ett eget rum med dusch, toalett, bredband och kabel-TV. Det finns gemensamt kök och samlingsrum. Du har rätt till inackorderingstillägg från CSN.

Välkommen till Skanskagymnasiet!

Visa mer
Visa mindre