Grillska Gymnasiet Liljeholmen

Grillska Gymnasiet Liljeholmen är en skola både för dig som vill studera vidare på högskolan och för dig som vill gå ett mer praktiskt program med sikte på jobb – här samlas hela Stockholm!

Skolan ligger i Liljeholmen och du tar dig enkelt hit med tunnelbana, buss, tvärbana eller pendeltåg. Du kan välja fördjupningar som fotboll, dans, crosstraining, e-sport och socialt engagemang.

På Grillska arbetar vi efter en pedagogisk modell med fokus på lärande och kunskapsutveckling. Utbildningarna utmärks av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa, och har en tydlig verklighetsanknytning, oavsett vilket program du väljer. Vi satsar mycket på skolans elevhälsoteam som stöttar när du behöver och jobbar för att alla ska vara trygga, må bra och nå sina mål.

Vi vill vara den bästa skolan för dig som väljer oss. Här finns en levande värdegrund som utgår från allas lika värde. Medmänsklighet och tolerans är grundläggande för oss – alla ska få möjlighet att växa. Därför sätter vi stort värde på det personliga mötet. Vi vill att du ska lyckas och genom höga förväntningar både på dig och på oss själva ger vi dig de bästa förutsättningarna. Målet är att du ska ta studenten med goda kunskaper, en positiv självbild, ett samhällsengagemang och en vilja att bidra till ett bättre samhälle för alla.


Varför Grillska?

  • Sammanhållna lektionspass – längre lektioner ger arbetsro och varierade arbetssätt.
  • Värdeskapande lärande skapar mening och motivation att lära, ger ökade kunskaper och djupare förståelse.
  • Hälsofrämjande aktiviteter för studiemotivation, hållbara levnadsvanor och balans i livet.
  • Utbildning i personlig utveckling för stärkt självledarskap och ökade chanser att nå dina mål.
  • Lär dig påverka samhället genom bland annat Ung Företagsamhet, förberedande volontärutbildning, omvärldssamtal och projekt.
  • Närvarofrämjande arbete – alla ska ha rätt till sin plats i skolan.
  • Karriärdag för alla elever i åk 3 – cv-hjälp och anställningsintervjuer med företag.


En friskola utan vinstutdelning
Grillska gymnasiet är en friskola som bärs av idén att utbildning gör skillnad. Utbildning förebygger utanförskap och stärker din tro på dig själv och din egen förmåga. Skolan drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse – en av Sveriges största idéburna skolaktörer, och vår stiftelsegrundare Stockholms Stadsmission har bedrivit skola sedan 1857. Då vi drivs i stiftelseform sker ingen vinstutdelning, utan skolpengen investeras i våra skolor. Vi drivs av vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle, där elever får kunskap och kraft att göra skillnad – skillnad för sig själva, för andra och för vårt samhälle.

Visa mer
Visa mindre