Vem tjänar mest?

Vem tjänar mest?

Skillnaderna i medellönerna för olika yrken på den svenksa arbetsmarknaden kan vara stora.

Cirka 100.000 kr i månaden – så mycket skiljer sig genomsnittslönerna mellan de högst och lägst betalda yrkena.

Chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på circa 120.400 kr per månad. Yrken med den lägsta medellönen är marknadsundersökare och intervjuare, med snittlönen på ca 19.400 kr/månad.

Bankchefer (se yrkespresentationer chef och banktjänsteman), verkställande direktörer (VD) och specialistläkare hör till den svenska arbetsmarknadens mest välbetalda yrken. De lägsta medellönerna i Sverige hade (uppgift för år 2016) intervjuare/marknadsundersökare, hemservicepersonal, kafébiträden och bärplockare.

Genomsnittslönen (medellönen) för hela den svenska arbetsmarknaden var år 2016 ca 32.800 kr/månad.
Källa: SCB:s statistik om löner


OBS! Det är viktigt att påtala att lön för samma yrke kan variera mycket, beroende på hur många års erfarenhet man har eller om yrket har stor efterfrågan på arbetskraft. Just nu är t ex. stor efterfrågan på legitimerade lärare och då kan det finnas utrymme att förhandla sig till en högre lön, nu när det kan vara kritiskt för skolor att hitta utbildad personal.


FAKTARUTA: Lön & Inkomst
Lön och inkomst är inte riktigt samma sak. 

Lön
Ersättning som en person får av sin arbetsgivare för ett utfört arbete under en bestämd tidsperiod, till exempel per månad eller per timme. Man kan också få ersättning för en viss mängd arbete eller resultat - det kallas för att jobba "på ackord", man brukar i så fall säga att man har Ackordslön*.

Inkomst
Det finns andra former av inkomst än lön, t.ex pension eller bidragsdel av studiemedel. För löntagare inkluderar inkomsten, förutom lönen, även andra inkomster som t ex inkomst av kapital, t ex. räntor på sparkonton och utdelningar på aktier. Dessutom ingår det i inkomst olika former av ekonomiskt stöd från Försäkringskassan som t.ex barnbidrag och bostadsbidrag.

____________________________
* Ackordslön - en rörlig ersättning som bestäms av hur mycket arbete den anställde har utfört, exempelvis så kan "ackord" baseras på vad som producerades under en månad.