Skolans dag

Skolans dag

Skolans Dag

Den 12 september 2008 instiftades dagen av Lärarnas Riksförbund. Dagen instiftades för att sätta skolan i fokus.

Med Skolans Dag vill vi uppmärksamma och betona allt bra som händer i de svenska skolorna. Varje dag uträttar olika läraregrundskolelärare, ämneslärareyrkeslärare, SFI-lärare, högskolelärare, folkhögskolelärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare, skolvärdar/skolvärdinnor, speciallärare och specialpedagoger, utbildningsadministratörer, studiecoacher, skolsköterskor, klasslärare/mentorer tillsammans med elever - små och stora underverk i svenska skolor.