Äventyrlig polisstudent

Äventyrlig polisstudent

 

Namn: Kenneth Elofsson
Ålder: 21 år
Bor: Uppväxt i Värmland men bor idag i Stockholm
Sysselsättning: Läser tredje terminen på polisutbildningen på Södertörns högskola

Kenneth Elofsson är en av dem som är med och tävlar om att få delta i årets Fjällräven Polar. Hans äventyrslystnad och vilja att våga prova nya saker är också en av de faktorer som spelat in när han valt att utbilda sig till polis.

Fjällräven Polar är ett 300 kilometer långt vinteräventyr norr om Polcirkeln. Deltagare utan särskilda erfarenheter får på egen hand navigera varsitt hundspann genom vildmarken i norr – över tundra, frusna sjöar och genom snötyngda fjällskogar. Mer om Fjällräven Polar och ansökan kan ni läsa här.

Kenneth älskar natur och äventyr och att utmana sig själv vilket också var en av anledningarna till att han valde att söka till Fjällräven Polar.
I hans tävlingsbidrag beskriver han också att det är viktigt att våga satsa och tro på sig själv. Han beskriver att han redan utvecklats en hel del och vågar idag göra saker som han tidigare bara kunde drömma om.
Kenneth är väldigt inspirerande och det är spännande att lyssna på någon med stora drömmar och som inte begränsar sig själv utan ser möjligheter.
Att bli polis är för väldigt många en barndomsdröm. Trots att Kenneth har stora drömmar var just polisyrket ingen barndomsdröm för honom.

Hur kom det sig att du ville bli polis?
Jag kan tyvärr inte säga att det har varit min barndomsdröm men jag har alltid velat göra skillnad och hjälpa människor. Jag har tidigare arbetat som militär och jag tror att det var av samma anledning, att jag ville göra skillnad.

Det är väldigt många som söker till polisutbildningen och många upplever antagningen som svår, hur var det för dig?
Jag upplevde inte antagningen som svår men det kan bero på att de numera är samma tester som det är för GMU:n, något som jag gjort tidigare. Jag gick in med tanken att om jag inte klarar det så är det inte för att jag är dålig utan för att jag inte ska bli just polis. Testerna är ju där av en anledning och det är inte för att säga att någon är sämre än den andre utan för att se till att vi får rätt personer på rätt plats. Att jag är ung, det fick jag höra från det att jag sökte till dess att jag fick svar. "Kenneth bli inte ledsen när du inte kommer in" "Kom i håg att du är ung Kenneth" och det stämmer! Jag är bland de yngre, inte den yngsta, men jag tror inte att det är något men att var ung och bli antagen. Man får mer tid inom myndigheten och man har lättare för att fortsätta studera.

*GMU betyder grundläggande millitär utbidlning inom försvarsmakten. GMU fungerar som en introduktionsutbildning där du får grundläggande kunskaper för din framtida tjänstgöring.

Fakta om polisutbildningen:
- Polisutbildningen innefattar fem terminer, varav sex månader är praktik, en så kallad aspirantutbildning.

- Du kan studera vid tre orter i Sverige: i Stockholm, Umeå eller Växjö.

- Utbildningen är studiemedelsberättigad.

- Ansökningskrav:
Svensk medborgare
18 år, du måste ha fyllt 18 år när du ansöker
Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat
Simkunnig
Fysiska krav, se polisens hemsida
Medicinska krav, se polisens hemsida
Psykologiska krav, se polisens hemsida
Godkänd säkerhetsprövning
Grundläggande behörighet för högskolestudier,
Särskild behörighet, se polisens hemsida

För att ansöka till polisutbildningen måste du uppfylla antagningskraven, men även ha rätt egenskaper. Arbetet som polis kräver kunskap och kompetens inom många olika områden.

På polisens hemsida kan du göra ett test, ”Är polisyrket något för dig”

Mer information finns på polisens hemsida.